Den kemiska denudationen i Sverige

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från SMHA Band 5 N:o 3
Författare: J.V. Eriksson
Publicerad:

Sammanfattning

Under åren 1909-1925 hava Hydrografiska Byrån och (fr. o .m.  år 1919) Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt i Stockholm låtit insamla vattenprov från svenska vattendrag, vilka prov underkastats kemisk och mekanisk analys för utrönande av de mängder lösta och uppslammade ämnen, vilka av de svenska floderna årligen utföras till havet.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU har sammanställt hydrografisk data för flera svenska stationer så som från denna publikation  J. V. Eriksson, 1909-1925