De svenska vattendragens arealförhållanden 5. Umeälv m. fl.

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från SMHA band 4 N:o 4
Författare: Gustaf Wersén
Publicerad:

Sammanfattning

Delarna 1 och 2 av detta arbete omfatta Torneälv t. o. m. Kalixälv och äro publicerade i Hydrografiska Byråns årsböcker 1914 och 1915 samt separat. Del 3 omfattar vattendragen mellan Kalixälv och Piteälv och utgavs år 1925 i Meddelanden från statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, bd. 3, n:o 2. Del 4 omfattar Piteälv och Skellefteälv samt mellanliggande vattendrag och utgavs år 1926 i Meddelanden från statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, bd. 3, n:o 11. Denna del omfattar Umeälv samt vattendragen mellan denna älv och Skellefteälv. Innehållet utgöres av text, tre tabeller och en karta. I texten redogöres för tabellernas uppställning, för areal- och flodlängdsuträkningen samt for kartans upprättande. Slutligen jämföras arealuträkningens resultat med äldre arealsiffror