Sök publikationer

Long-term global radiation in Stockholm, 1922-2018

RapporterMeteorologiMeteorologi

År 1922 inleddes mätningar av globalstrålningen i Stockholm. Under åren har SMHI använt olika instrumenttyper, insamlingssystem och även flyttat mätplatsen inom staden. Denna typ av förändringar orsakar, små ibland större, men betydelsefulla systematiska förändringar i den uppmätta …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 165
Författare: Weine Josefsson
Publicerad: mars 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2019

RapporterOceanografi

I Skagerrak var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga. Ett blandat samhälle med arter från olika grupper återfanns. Vårblomningsarten Skeletonema marinoi återfanns i högre cellantal än andra arter vid båda stationerna. I Kattegatt var vårblomingen igång med hög celltäthet och hög …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: mars 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 38-39, 2018

RapporterOceanografi

Expeditionen blev inledningsvis lite försenad, och det var en del problem med maskinerna ombord, vilket gjorde att R/V Aranda inte kunde hålla full hastighet. Efter drygt halva resan framkom att andra bokningar fått företräde varvid SMHIs expedition avbröts i Lysekil. Stora delar av Östersjön blev …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: mars 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 7-8, 2019

RapporterOceanografi

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön. I Egentliga Östersjön genomfördes vinterkartering av närsalter.

I de norra och västra delarna av Egentliga Östersjön uppmättes svavelväte från omkring 80 m …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 2-3, 2019

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades som vanligt syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 80 meters djup, och i Norra samt Östra Gotlandsbassängen från 80-90 meter. Akut syrebrist (< …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F DANA vecka 4-6, 2019

RapporterOceanografi

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat.

Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 14 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 12 stations were sampled with ctd …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

FN:s klimatpanel – Sammanfattning för beslutsfattare Global uppvärmning på 1,5ºC

RapporterKlimatologiKlimat

Denna rapport har tagits fram på förfrågan till IPCC ”… att till år 2018 ta fram en specialrapport om konsekvenserna av 1,5°C uppvärmning jämfört med förindustriella nivåer och relaterade globala utsläppsbanor av växthusgaser”. Detta framgår av 21:a partskonferensen av FN:s ramkonvention om …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 53
Publicerad: 22 februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Beräkningar av emissioner och halter av benso(a)pyren och partiklar från småskalig vedeldning. Luftkvalitetsmodellering för Skellefteå, Strömsunds och Alingsås kommuner

RapporterMeteorologiMeteorologi

I denna studie har emissioner och halter i utomhusluften av benso(a)pyren (B(a)P) samt partiklar (PM2.5) beräknats för Skellefteå, Strömsunds och Alingsås kommuner avseende småskalig uppvärmning. Emissioner har beräknats för hela kommunerna, medan luftkvalitet har modellerats för två tätorter i …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 164
Författare: Stefan Andersson, Johan Arvelius, Jörgen Jones, Sven Kindell, Wing Leung
Publicerad: februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs årsredovisning 2018

Årsredovisningar

SMHIs årsredovisning 2018

 
Typ: Årsredovisningar
Författare: SMHI
Publicerad: 18 februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 49-50, 2018

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll. I både Östra och Västra Gotlandsbassängen förekom svavelväte vid samtliga besökta stationer. Djupet där det först påträffades varierade mellan stationerna och var mellan 85-125 meters djup. I Bornholmsbassängen, …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår