Sök publikationer

Algrapport nummer 7, 2024

RapporterOceanografi

Analyserna utfördes ombord på fartyget R/V Svea under expeditionens gång. Expeditionen startade i Falkenberg och fortsatte genom Östersjön, och tillbaka till västerhavet. Ytprover togs vid alla stationer i Östersjön för att specifikt övervaka blomningen av cyanobakterier. Vatten från integrerade …

 
Typ: Rapport
Författare: Anders Torstensson
Publicerad: juli 2024

Algrapport nummer 6, 2024

RapporterOceanografi

Samtliga stationer i Västerhavet hade en dominans av kiselalger. Lite uppseendeväckande var att finna relativt många celler av mareldsdjuret Noctiluca scintillans vid samtliga stationer. Övriga arter var mest små flagellater av olika sorter där kalkalgen Emiliana huxleyi var talrik i Skagerrak. De …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: juni 2024

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2023 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2023

RapporterROOceanografi

In 2011 SMHI published the Report Oceanography No 42 with a climatological atlas of the oxygen status in the deep water of the Baltic Sea. Subsequently, annual updates have been released as new data have
been reported to the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) data centre. …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 76
Författare: Martin Hansson, Lena Viktorsson
Publicerad: maj 2024

SVAR 2022

RapporterHydrologiHydrologi

SVAR 2022 innebär betydande förändringar jämfört med tidigare versioner av SVAR, Svenskt Vattenarkiv. Övergången till att använda aktuellt och detaljerat underlag samt att automatisera arbetssättet har resulterat i mer enhetliga produkter som skapas på samma sätt över hela landet. Automatiseringen …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Hydrologi 131
Författare: Diala Abdoush, Daniel Björkert, Kristina Danielsson, Anna Engblom, Åsa Johnsen, Ola Pettersson
Publicerad: maj 2024

Algrapport nummer 5, 2024

RapporterOceanografi

En del kedjor av kiselalgerna Skeletonema marinoi och Guinardia delicatula fanns kvar i vattnet som en rest av vårblomningen i Västerhavet. Övriga arter var mest små flagellater av olika sorter. De integrerade klorofyllkoncentrationerna var över det normala vid stationerna i Skagerrak men normala …

 
Typ: Rapport
Författare: Anders Torstensson, Marie Johansen
Publicerad: maj 2024

Nordisk hydrologi i utveckling

RapporterHydrologi

Sammanfattning: Tillägnad Ragnar Melin på hans 90 -årsdag den 2 december 1980

Redigerad och utskriven av Eivor Ghelern

 
Typ: Rapport
Rapportserie: HB 42
Författare: SMHI
Publicerad: 1980

Sveriges vattensystem

FaktabladHydrologi

Omarbetad upplaga av särtryck ur »Sveriges land och folk », historisk-statistisk handbok, enligt K. Maj:ts uppdrag utgiven av J. Guinchard. Andra upplagan. Svensk edition. Stockholm 1 915.

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Särtryck från hydrografiska Byrån N:r 213
Författare: Axel Wallén
Publicerad: 1923

Myrdikning och flöden

FaktabladHydrologi

I denna rapport har PULS-modellen utnyttjats för undersökning av om och hur dikning påverkar avrinningen. Avrinningsdata har erhållits från SLU från några väl observerade ytor i Värmland. Dikningen har omfattat 8 - 14 % av totala avrinningsområdenas ytor.

Framkörningen av modellen efter dikning …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: FoU-Notiser Nr 55
Författare: Maja Brandt
Publicerad: 1987

Vattenföringens 10-åriga och 30-åriga fluktuationer under 1900-talet

FaktabladHydrologi

Vattenkraftindustrin använder för projektering och teknisk planläggning hydrologiska data beräknade på basis av 30 års observationer. 30 år synes vara en period av lämplig längd. Medelvattenföringarna bör vara ganska lika inom olika 30-årsserier, och det kan förutsättas att de tillfälliga, …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden Serie D Nr 12
Författare: R. Melin
Publicerad: 1967

Algrapport nummer 4, 2024

RapporterOceanografi

Alla stationer i Skagerrak förutom Släggö fick ställas in på grund av hårt väder. Vårblomningen var över och cellantal samt biodiversitet överlag låg. En del kedjor av Skeletonema marinoi och Guinardia delicatula fanns kvar i vattnet som en liten rest. Övriga arter var mest små flagellater av olika …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: april 2024
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår