Sök publikationer

Algrapport nummer 3, 2024

RapporterOceanografi

Vårblomningen av kiselalger var pågående vid Anholt E och Fladen i Kattegatt, men vid övriga Västerhavsstationer var de totala cellantalen måttliga. ”Rätt” arter var dock på plats vid samtliga stationer inför blomning. Cellantal och biodiversiteten var låg i Östersjön, förutom vid BY2 Arkona, där …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Anders Torstensson
Publicerad: mars 2024

Metod för homogenitetskontroll av meteorologiska och hydrologiska observationsserier

FaktabladHydrologi

En metod för homogenitetskontroll av nederbörd, temperatur och vattenföring har tagits fram, som bygger på jämförelser mellan olika stationer sk DOUBLE-MASS analys. Syftet har i första hand varit att granska observationsserier som skall ligga till underlag för hydrologiska modellberäkningar. …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: HO 1
Författare: S-E Westman
Publicerad: 1982

De svenska vattendragens arealförhållanden 14. Bohuslän och Gotland samt vattendrag söder om Dalälven, som avrinna till Norge

FaktabladHydrologi

DEL 14. Bohusläns och Gotlands vattendrag samt vattendrag söder om Dalälven, som avrinna till Norge (Arealerna för vattendrag norr om Dalälven, som avrinna till Norge, återfinnas i del 8 Dalälven m. fl.) Av de i denna del ingående vattendragen hava följande nummer enligt vattenboken: 109 Bäveån, …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHI Ser. C Nr 4
Författare: SMHI
Publicerad: 1951

De svenska vattendragens arealförhållanden 13. Vänern-Götaälv

FaktabladHydrologi

Denna del omfattar flodområdet Götaälv. Med 1 karta.”

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHI Ser. C Nr 3
Publicerad: 1950

De svenska vattendragens arealförhållanden 11 Mörumsån, Helgeån, Rönneån m. fl.

FaktabladHydrologi

Denna del omfattar flodområdena mellan Emån och Lagan. Med 2 kartor

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHI Ser C Nr 1
Författare: SMHI
Publicerad: 1947

De svenska vattendragens arealförhållanden 10. Vättern-Motalaström m. fl.

FaktabladHydrologi

Denna del omfattar flodområdena Motalaström t. o. m. Emån. Innehåller 1 karta.

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHA Band 7 Nr 12
Författare: SMHA
Publicerad: 1946

De svenska vattendragens arealförhållanden Första bandet Norrlands älvar och Dalälven

FaktabladHydrologi

Bandet omfattar 8 delar. Delarna 1 och 2 äro särtryck ur Hydrografiska byråns årsbok 1914 och 1915. Delarna 3-8 ingå i Meddelanden från Statens meteorologiskhydrografiska anstalt, där delarna 3 och 4 utgöra nr 2 och 11 i Bd 3, delarna 5, 6 och 7._ nr 4, 7 och 8 i Bd 4 och del 8 nr 9 i Bd 7.

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Årsbok, Meddelanden
Författare: Hydrografiska byrån och SMHA
Publicerad: 1943

Algrapport nummer 2, 2024

RapporterOceanografi

I Kattegatt kunde man skönja en antydan till vårblomning men troligtvis bara i sin startgrop. Kiselalgerna dominerade och bestod mestadels av de arter som brukar vara vanliga i vårblomningen. I Skagerrak var det däremot ett både artfattigt samhälle med få celler. Trots det låga cellantalet så …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: februari 2024

De svenska vattendragens arealförhållanden 8. Dalälven m. fl.

FaktabladHydrologi

Denna del omfattar flodområdena söder om Ljusnan t. o. m. Dalälven

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHA band 7 Nr 9
Författare: Statens Meteorologisk-Hydrografiska anstalt
Publicerad: 1943

De svenska vattendragens arealförhållanden 7. Ljungan och Ljusnan m. fl.

FaktabladHydrologi

Denna del omfattar flodområdena N:ris 42-48

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHA band 4 N:o 8
Författare: Gustaf Wersén
Publicerad: 1929
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår