Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 49-50, 2020

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön och Bottniska viken. Vädret var mulet med måttliga till friska sydliga vindar i Bottniska viken och måttliga till svaga vindar i Egentliga Östersjön, Skagerrak …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Lena Viktorsson
Publicerad: december 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 46-47, 2020

Ytvattnet (0–10 m) hade bara blivit något kallare sedan oktober och var varmare än normalt vid alla stationer, temperaturen var 10–12 grader. Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjön var fortsatt över det normala för årstiden och varierade mellan 6,6–8,5 psu. I Kattegatt och Skagerrak var …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: november 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 42, 2020

Ytvattnet (0–10 m) hade kylts ned med 3–4 grader sedan september och temperaturen var nu 12–13 °C, vilket är normalt för månaden. Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjön var fortsatt över det normala för årstiden och varierade mellan 7–8 psu. I Kattegatt och Skagerrak var salthalten i …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: oktober 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 37, 2020

Under expeditionen var vädret till största delen relativt lugnt. Vindarna höll sig i regel mellan 8-12 m/s och var sydvästliga.

Ytvattnet (0-10 m) i de norra delarna av Egentliga Östersjön hade för årstiden normala temperaturer. Men i Arkona- och Bornholmsbassängen samt i Hanöbukten var …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: oktober 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 35-36, 2020

SMHI performed an oxygen survey within SLU-Aqua’s cruise; the International Bottom Trawl Survey, that covers the Skagerrak and the Kattegat. SMHI joined the cruise to perform CTD measurements in connection to each trawl and to take water samples for the annual oxygen survey. Samples for nutrients …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: september 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 33, 2020

Ytvattnet var, till skillnad från i juni varmare än normalt vid de flesta stationerna i Egentliga Östersjön, men mestadels normala i Västerhavet. Ytvattentemperaturen varierade mellan 18-21 grader varav de högsta temperaturerna uppmättes i Egentliga Östersjön. Salthalten i ytvattnet var högre än …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: september 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 28, 2020

Ytvattentemperaturen varierade mellan 12,5-17,3°C vilket är lägre än normalt för årstiden. Salthalten i ytvattnet i Egentliga Östersjöns var över det normala vid alla besökta stationer.
 
Det oorganiska kvävet var under detektionsgränsen från ytan ner till 20-40 m på nästan alla provtagna …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juli 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 23, 2020

Ytvattentemperaturen varierade mellan 10-16°C vilket är normalt för årstiden. Vid flertalet stationer i Egentliga Östersjön var temperaturen i hela djupprofilen över det normala. Den avkylning som normalt sker vintertid var 2019/2020 mycket svag. Salthalten i Egentliga Östersjöns var över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: juni 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 19-20, 2020

Ytvattentemperaturen varierade mellan 6-10°C vilket är normalt för årstiden. Vid flertalet stationer i Egentliga Östersjön var temperaturen i hela djupprofilen över det normala. Den avkylning som normalt sker vintertid var 2019/2020 mycket svag. Ytvattnet hade nu också börjat värmas upp.  …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: maj 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Svea vecka 16, 2020

Ytvattentemperaturen var över det normala vid alla besökta stationer i Östersjön, och normal i Öresund och Västerhavet. Den varierade från strax under 5°C i norra delen av Östersjön till som högst 7,2°C i Öresund. I Egentliga Östersjön och Öresund var också salthalten i ytvattnet högre än normalt.

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: maj 2020
Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad