New Ventures tar lead på nya områden

Digitalisering, teknisk innovation, co-creation, mobilitet, urbanisering och många andra krafter förändrar världen och samhället. Det förändrar våra kunder och det förändrar också därför vår affärsverksamhet. Som en del i att möta utmaningarna har vi sedan 2016 format gruppen New Ventures.

moln och data

För offert, beställning och mer information kontakta:

Relaterade tjänster

LEAD inleder samarbetsprojekt med SMHI
Vetenskaplig artikel: Tailored climate indices for climate-proofing operational forestry applications in Sweden and Finland Vetenskaplig artikel: Scots pine transfer effect models for growth and survival in Sweden and Finland Skogforsk Kunskapsbank om lansering av nya Plantval