Nyhetsarkiv - Professionella tjänster

SMHIs kundanpassade väderlarm utökas med ny funktionalitet

SMHI Väderlarm är en abonnemangsbaserad tjänst för bolag med känslig verksamhet. Under hösten 2020 införde SMHI nya bakomliggande system för tjänsten och lanserade ett nytt kundgränssnitt för Väderlarm blåst och snö. Nu införs ytterligare funktionalitet när Väderlarm blixt och åska släpps lagom …

Senast uppdaterad:

Oceanografiska mätningar viktigt underlag inför etablering av avsaltningsverk

I Östhammar kommun har dricksvatten blivit en bristvara. Gästrike Vatten AB, som ansvarar för vattenförsörjningen i området, utreder nu möjligheten att täcka delar av det framtida dricksvattenbehovet med hjälp av en avsaltningsanläggning vid kusten kring Öregrund. SMHI har utfört temperatur-, salt- …

Senast uppdaterad:

Möjlighet till samskapande när SMHI följer upp kvalitet och nytta med skogstjänster

SMHIs tjänst Bärighetsindex underlättar vid planering av avverkning, gallring och andra skogåtgärder där tunga maskiner används, genom att ge prognoser på produktionsförhållanden i skogen. För att säkerställa att tjänsten tillgodoser användarens behov har SMHI arbetat aktivt med att följa upp …

Senast uppdaterad:

Skräddarsydd tjänst ger beslutsunderlag kring vattenförsörjning

SMHI Aqua är en ny användarvänlig webbaserad tjänst för dricksvattenproducenter och andra aktörer som hanterar vattenresurser, vilket möjliggör beslutsstöd för en hållbar vattenförsörjning.

Senast uppdaterad:

Ny funktionalitet med väderobservationer i SMHIs kundanpassade väderlarm

I oktober lanserade SMHI nya kundanpassade väderlarm med ett smidigt webbgränssnitt och en mer heltäckande prognosöverblick. Nu har abonnemangstjänsten, som riktar sig till verksamheter som är särskilt känsliga för oväder, uppdaterats med väderobservationer. Den nya funktionen gör det enkelt att …

Senast uppdaterad:

SMHIs expertis och verktyg kan komma till nytta i lokala vattenvårdsprojekt

Det finns fortfarande tid för en del kommuner och föreningar att ansöka om pengar till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för projekt som startas 2021. SMHI har lång erfarenhet av att arbeta med vattenfrågor och kan vara en resurs i kommande arbete med åtgärdsplaner.

Senast uppdaterad:

Webbinarium 30 okt: Så kan skogen analyseras med SMHIs verktyg

Häng med på digitalt morgonseminarium och upptäck mer om SMHIs stöd för fjärranalys av skog. Skogen och världen är dynamisk och beräkningskraft, big data och digitalisering ger helt nya möjligheter att beskriva den.

Senast uppdaterad:

Uppdaterade väderlarm för bolag med känslig verksamhet

SMHI har utvecklat nya kundanpassade väderlarmsystem, med ett smidigt webbgränssnitt och en mer heltäckande prognosöverblick. Tjänsten riktar sig till verksamheter som är särskilt känsliga för oväder, ibland med kostsamma åtgärder medan SMHIs vädervarningar på smhi.se och i SMHIs väderapp ser till …

Senast uppdaterad:

Så fick Stenungsund hjälp av SMHI att ta fram en klimatanpassningsplan

Sveriges kommuner är nyckelaktörer för ett mer klimatanpassat samhälle och myndigheter har en viktig roll för att initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbete. SMHI har under 2019 och 2020 på uppdrag av Stenungsunds kommun hjälpt till i arbetet med att ta fram en kommunal …

Senast uppdaterad:

Hur påverkar en fiskodling en sjös halter av näringsämnen?

I samband med tillståndsprövningar får SMHI ibland beställningar på kunskapsunderlag. Ett exempel är när en fiskodling ska etableras, omprövas eller expandera i en sjö och det är viktigt att ta reda på hur detta kan tänkas påverka halterna av näringsämnen i vattnet. SMHIs konsulter har nyligen …

Senast uppdaterad:
År
Månad