Ny funktionalitet med väderobservationer i SMHIs kundanpassade väderlarm

I oktober lanserade SMHI nya kundanpassade väderlarm med ett smidigt webbgränssnitt och en mer heltäckande prognosöverblick. Nu har abonnemangstjänsten, som riktar sig till verksamheter som är särskilt känsliga för oväder, uppdaterats med väderobservationer. Den nya funktionen gör det enkelt att analysera ett oväders framfart och styrka.

När ett oväder drar förbi påverkar det flera målgrupper. I första hand är det viktigt att vara förberedd på när ovädret väntas komma, hur kraftigt det är och när det väntas dra förbi. I oktober lanserade SMHI nya kundanpassade väderlarm med ett smidigt webbgränssnitt med en mer heltäckande prognosöverblick.

För att bättre förstå hur stor påverkan en verksamhet eller dess kunder har fått från ett oväder är det viktigt att enkelt kunna göra en snabb analys för att bedöma vilka åtgärder som bör prioriteras i både tid och rum. SMHI har därför tagit fram en ny anpassad funktion till våra kundanpassade väderlarm där användaren lätt kan få en uppfattning av hur kraftigt och omfattande ovädret har varit genom att titta på väderobservationer.

En snabb översikt av läget

Med den nya funktionen får användaren snabbt en uppfattning om de senaste dygnens väderobservationer. Användaren kan välja att se beräknade observationer i en karta eller från valfri position. Alternativt från en specifik mätstation.

– Kunder som abonnerar på väderlarm för större områden, kan enkelt undersöka vilka delar av området som har varit speciellt utsatta efter ett oväder. Ett exempel är hur långt in över land det blåst hårda byvindar och under hur lång tidsperiod, berättar Erik Ernerudh, produktchef, SMHI, och fortsätter:

– Det är lätt att zooma in och justera tidsreglaget i kartan med beräknade observationer för att se detaljer och förstå händelseförloppet. Användaren får en överblick av läget och ser var underhållspersonal eller entreprenörer bör påbörja arbetet med att till exempel återställa elnätet.

Koll på specifik position

För kunder som abonnerar på väderlarm för mindre områden kan det istället vara enklare att granska beräknade observationer för en valfri position i sitt larmområde. Vill man även undersöka extremvärden, som stora snömängder eller höga vindhastigheter, så är den senaste veckans observationer från SMHIs mätstationer mer relevant.

– Flera av våra kunder gör även en djupare analys av till exempel en storm, för att se hur verksamheten eller entreprenörerna lyckades med sin arbetsinsats, hur många kunder som drabbades och vilka kostnader som uppstod. Då är det bra att kunna komplettera med trovärdiga och oberoende mätvärden för en fullständig bild av stormen, vilket finns i abonnemangstjänsten. Användaren väljer själv vilken mätperiod som är intressant och kan antingen se observationer direkt i en tabell i tjänsten eller ladda ner observationsdata som en CSV-fil som enkelt kan bearbetas vidare i Excel, avslutar Erik Ernerudh.