SMHIs expertis och verktyg kan komma till nytta i lokala vattenvårdsprojekt

Det finns fortfarande tid för en del kommuner och föreningar att ansöka om pengar till Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) för projekt som startas 2021. SMHI har lång erfarenhet av att arbeta med vattenfrågor och kan vara en resurs i kommande arbete med åtgärdsplaner.

Sista ansökningsdag för Stockholm, Värmlands och Västmanlands län är den 30 november 2020, för Västra Götalands, Skåne och Uppsala län den 1 december 2020 och för Östergötlands län den 31 december 2020. På nämnda länsstyrelsers hemsidor kan kommuner, föreningar och andra sammanslutningar ansöka om bidrag till lokala vattenvårdsprojekt för att minska övergödningen. De så kallade LOVA-bidragen kan också användas för åtgärder kopplade till andra frågor så som miljögifter från till exempel fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder kan genomföras med LOVA-bidrag.

SMHI har lång erfarenhet att arbeta med att ta fram åtgärdsplaner mot övergödning. I en åtgärdsplan kan näringsämnestransporten från källa till recipient kartläggas och effekten av olika åtgärder och dess påverkan på miljökvalitetsnormer utvärderas.

– Åtgärdsplaner kan göras för både inlandsvatten och kustvikar. Åtgärderna kan utformas för att även främja den biologiska mångfalden och öka motståndskraften mot torka och översvämningar. Till hjälp använder vi oss av den hydrologiska modellen HYPE och Kustzonmodellen, båda utvecklade vid SMHI, berättar Jessica Lovell, produktchef, SMHI.

Sista ansökningsdatum för LOVA-bidrag varierar mellan länsstyrelserna. För att hitta sista ansökningsdatum i ditt län, gå in på länsstyrelsens hemsida och välj din länsstyrelses hemsida och sök på LOVA-bidrag.