SMHIs kundanpassade väderlarm utökas med ny funktionalitet

SMHI Väderlarm är en abonnemangsbaserad tjänst för bolag med känslig verksamhet. Under hösten 2020 införde SMHI nya bakomliggande system för tjänsten och lanserade ett nytt kundgränssnitt för Väderlarm blåst och snö. Nu införs ytterligare funktionalitet när Väderlarm blixt och åska släpps lagom till att åsksäsongen drar igång.

SMHIs väderlarm anpassas efter respektive kunds verksamhet och gäller för ett specifikt område eller plats. Den som abonnerar på ett väderlarm kan till exempel ha särskilda gränsvärden för när larm ska aktiveras för till exempel vind, snö eller åska.

– Våra kunder finns inom en rad branscher. Gemensamt för dem är att de har höga krav på driftsäkerhet. Ett oväder som man inte är förberedd på kan få allvarliga och stora konsekvenser. Några exempel är gruvföretag, elnätsbolag, sprängmedelstillverkare och tung industri, berättar Erik Ernerudh, produktchef, SMHI.

Räddar liv, minimerar risk och kostnader

Genom att vara förberedd inför oväder undviks kostsamma incidenter och kan även rädda liv.

– En del av våra kunder behöver hinna flytta sin arbetsstyrka till skyddsrum om det slår ner en blixt inom deras larmområde. Andra kunder ändrar sina processer vid olika risknivåer och en del stänger helt enkelt av maskiner som är extra känsliga för spänningsdippar eller spänningstoppar, eftersom det kan leda till långvariga och kostsamma reparationer om blixten slår ner i närheten, säger Erik Ernerudh.

Ny funktionalitet med blixt och åska

Det nya kundgränssnittet i tjänsten Väderlarm blixt och åska innehåller flera nyheter, bland annat:

  • Kort blixtprognos: en timme, uppdatering var tionde minut
  • Längre åskriskprognos: 48 timmar, uppdatering var tredje timme
  • Utökad information i blixtarkivet: för noggrann uppföljning av blixtnedslag

– Ett blixtnedslag kan ge förödande konsekvenser. En timme längre framförhållning, som den korta blixtprognosen sträcker sig, kan vara skillnaden på att faktiskt hinna kalla ner personal från ett känsligt arbete på till exempel en vindturbin. För att fånga nyskapade åskceller uppdateras prognosen var tionde minut, säger Erik Ernerudh.  

Åskriskprognosen sträcker sig numera 48 timmar framåt och den uppdateras var tredje timme. Det finns möjlighet att abonnera på väderlarm som baseras på prognos för antingen 24 eller 48 timmar framåt.

I blixtarkivet införs ytterligare information som beskriver mätningens precision i blixtnedslaget, tillexempel var i ett område som blixten kan ha slagit ner. Det går även att ladda ner data med ytterligare information om blixtnedslagen.