Vågbojar

SMHIs vågbojsnät består av vågbojar vid fyra positioner varav en av bojarna ägs av Sjöfartsverket men sköts av SMHI.

Vågmätningar i realtid utförs även på ytterligare en position av vår havsboj vid Huvudskär Ost, en betydlig större mätboj som utöver vågdata även samlar in en mängd andra parametrar. Mer information om den hittas på informationssidan för havsbojen.

Vågbojar
Karta över vågbojarnas positioner Förstora Bild

Bojarna ligger vid:

  • Väderöarna, Skagerrak
  • Brofjorden, Skagerrak (ägs av Sjöfartsverket)
  • Knolls grund, Östersjön
  • Finngrundet, Bottenhavet
  • Havsboj vid Huvudskär Ost,
    norr om Gotland

    För att kunna upprätthålla kontinuerliga mätserier i möjligaste mån roterar 5 bojar på SMHIs 3 positioner och Sjöfartsverket har 2 dedikerade för sin position vid Brofjorden.

Bojarna som används är av typen Directional Waverider MKIII och tillverkas av företaget Datawell BV i Nederländerna. Den här typen av bojar har använts sedan 2005 men SMHI har observerat och samlat in vågdata i olika former sedan 1978. De nuvarande bojarna mäter vågornas höjd, riktning, period och spektrum samt yt- och lufttemp. Lågupplöst data skickas via Iridium varje halvtimme och representerar ett medelvärde över den senaste halvtimmen. SMHI presenterar endast den vågdata som rapporteras in varje hel timme på hemsidan. Halvtimmesvärden finns tillgängliga genom exempelvis Sjöfartsverkets ViVa för den som är intresserad av tätare mätintervall. Högupplöst data som innefattar information om varje enskilt uppmätt våg lagras lokalt i bojen och inhämtas i samband med årlig service.

Data används även för att validera SMHIs vågmodell som ligger till grund för vågprognoserna. Data finns för alla att söka ut med hjälp av SMHIs Öppna Data och står fritt att använda för allt från forskningsprojekt till egna projekt. Även om man inte är intresserad av en djupdykning i detaljerade data kanske det ändå kan vara spännande att söka fram våra uppmätta vågrekord på respektive position.