Bottenmätsystem

Bottenmätsystem är som det låter på namnet mätsystem som är placerade på botten på olika positioner längs med Sveriges kust. Ett bottenmätsystem kan se lite olika ut beroende av förhållandena på positionen där man ska mäta samt vilka parametrar som man är intresserad av.

karta bottenmätsystem
Kartan visar var SMHIs olika bottenmätsystem finns. Förstora Bild

SMHI har idag tre system, vilka är en del av miljöövervaknings-programmet på uppdrag av Hav- och Vattenmyndigheten. Mätsystemen ligger i Laholmsbukten (L9) i Kattegatt, i Hanöbukten i Östersjön samt vid Understen i Ålands hav. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne finns även ett system väster om Kullens fyr (P22/3892) i det marina naturreservatet Skånska Kattegatt.

Parametrar som mäts

Det vanligaste parametrarna som mäts av systemen är vattentemperatur, salthalt, syre, strömhastighet och strömriktning. De flesta systemen är loggande och data laddas ur sensorerna först vid service som sker med ca 6 månaders mellanrum.

SMHI har även ett system som ingår i grundnätet vid Flinten-7 i Öresund i samverkan med Sjöfartsverket och som både består av ett bottenmätsystem och ett ytnära system. Till skillnad mot de rena bottenmätsystemen är dessa två mätningar av salt och temperatur vid botten och yta kopplade till en logger som även skickar data i realtid till land. Detsamma gäller för de mätningar av ström som Sjöfartsverket står för.

All data sparas i databaser och parametrar såsom temperatur, salt och ström går att hitta fritt tillgänglig på Öppna data. För Flinten 7 går även realtidsdata att hitta i Sjöfartsverkets app ViVa.

Nedan visas förenklade ritningar över de olika bottenmätsystemen.

Bottenmätsystem - rostfri rigg Hanöbukten
Exempel på ett bottenmätsystem bestående av en rostfri rigg. Denna finns på positionen Hanöbukten. Förstora Bild
Bottenmätsystem - Strömpilen
Exempel på ett bottenmätsystem bestående av en strömpil. Denna finns på positionen Understen. Förstora Bild
Bottenmätsystem - Kablat
Exempel på ett kablat bottenmätsystem. Detta finns på positionen Flinten-7. Förstora Bild