Havsbojar

SMHI driver en havsboj som automatiskt samlar in ett stort antal parametrar som skickas en gång per timme via satellit till SMHI. Data samlas in och lagras i databaser och presenteras varje timme på smhi.se.

Karta Huvudskär ost
Karta som visar Havsbojens position vid Huvudskär Ost Förstora Bild

SMHI har haft en boj på positionen Huvudskär Ost sedan 2001. Huvudskärsbojens position är öster om Nynäshamn och norr om Gotland. Positionen är vald noggrant för att komplettera SMHIs miljöövervakning med forskningsfartyg och kunna ge bra observationer till de oceanografiska modellerna.

Skiss havsboj
Skiss över Havsbojens konstruktion. Förstora Bild

Bojen består av en ytdel och en undervattensdel. Ytdelen består av bojen som mäter både oceanografiska och meteorologiska parametrar. Bojen mäter salthalt, temperatur, syre, förekomst av alger, turbiditet (grumlighet) och samt vågor och ström. De marinmeteorologiska parametrar som observeras är vind, lufttemperatur och lufttryck.

Undervattensdelen består av en vajer där mätinstrument sitter på
olika djup ända ner till botten på ca 90 meters djup. Varje mätinstrument mäter temperatur, salthalt, tryck och syrehalt.

Havsvattentemperatur Huvudskär
Havsvattentemperaturen från Huvudskär Ost under september 2020 i hela vattenkolumnen, dvs. ytan till nära botten. Förstora Bild
Havsboj utsättning
Havsboj inför och under utsättning ombord R/V Svea. Förstora Bild