Kustbojar

Kustbojar är ett nät av bojar som ingår i SMHI:s grundnät och är som det låter på namnet bojar som är placerade längs med Sveriges kustzon, alltså relativt nära land.

SMHI driver idag två kustbojar där den ena är placerad i närheten av Koster, i Skagerack, och den andra används som reserv eller till andra tillfälliga projekt inom bland annat forskning (t.ex. i forskningsprojekt vid Tångesund i Skagerack och Havstensfjorden innanför Tjörn).

I samma nät finns ytterligare 3 kustbojar som drivs av olika universitet; en vid Kristineberg i Skagerack (Göteborgs Universitet), en vid Askö i Östersjön (Stockholms Universitet) samt en vid Norrbyn i Bottenviken (Umeå Universitet). Tidigare har det även funnits en vid Kårehamn (Öland Ost) på östsidan av Öland (Linnéuniversitet).

Kustbojar
Karta som visar alla kustbojars positioner. Förstora Bild

Bojarna mäter temperatur, salthalt, syrehalt, klorofyll (förekomst av alger), turbiditet (grumlighet) samt ström i ytan och i vattenkolumnen. Vissa bojar mäter även temperatur, salthalt och syrehalt i vattenkolumnen. Sensorerna i ytan levererar information i nära realtid (NRT) och data skickas en gång per timme. Information från vattenkolumnen lagras internt på varje sensor och laddas ur efter upptag av bojen i slutet av säsongen.

För den som är intresserad av meteorologiska observationer så har bojarna en väderstation placerad på tornet. Den mäter vindhastighet, vindriktning, lufttemperatur samt lufttryck.

Data i NRT publiceras idag inte på SMHI:s hemsida. Istället samlas all data i en databas och parametrar såsom temperatur, salt och ström går att hitta fritt tillgänglig på Öppna data.
 

Kustboj
Ritning på kustboj. Förstora Bild