Jordtemperatur

Temperaturen i markytan kan beroende på underlag variera något mer än lufttemperaturen. Med ökande djup minskar temperaturvariationen.

Temperaturen i marken, jordtemperaturen, brukar observeras på ett antal djup och i olika slags mark. Numera sker dock inga sådana mätningar i SMHIs regi.

Temperaturen i markytan varierar ofta mer än lufttemperaturen. På dagen är markytan oftast något varmare än luften och på natten något kallare. Temperaturvariationen är beroende på vad markytan består av.

Med ökande djup blir temperaturvariationen mindre. Dessutom sker en förskjutning så att den högsta respektive lägsta temperaturen infaller allt senare med ökande djup.

På 6-7 meters djup är det oftast som högst temperatur i januari och lägst temperatur i juli. Men där är årsvariationen samtidigt så liten att temperaturen på det djupet i stort sett  speglar luftens årsmedeltemperatur.

Om temperaturen i marken är 0° eller lägre är vattnet i marken fruset. Detta kallas tjäle.
Tjäle

SMHIs mätningar av jordtemperatur

Under många år observerade och publicerade SMHI mätningar av jordtemperaturen från ett antal platser i landet. Utöver egna mätningar publicerades även några av SLU:s mätningar samt Kungliga vetenskapsakademiens observationer från Abisko.

Under 2004 avslutades SMHIs mätningar och därefter publicerade SMHI endast jordtemperaturer från Abisko, Ultuna och Lanna. Detta fortsatte till och med 2008.

Mätningarna som publicerades för tre dagar per månad i tidskriften Väder och Vatten gjordes på olika djup 5, 20, 50 och 100 cm och i olika slags mark. Det kunde röra sig om mosand, morän, torv, lera och sandjord.