Vilken är den vanligaste lufttemperaturen?

Temperaturen varierar under dygnet och under året. Dessutom är inte alla år lika och Sverige är ett stort land med olika klimat. Här presenteras några exempel på vilka värden som lufttemperaturen har haft vid några platser i landet, i form av så kallade frekvensfördelningar.

Man kan fråga sig om temperaturer kring noll grader är överrepresenterade. Detta med tanke på att snösmältningen sker vid noll grader.

Från flera av SMHIs automatstationer finns timvisa observationer sedan 1995/1996 där temperaturen ges med upplösningen en tiondels grad. Värdena kan enkelt plottas i en figur som visar antalet observationer för varje tiondels grad.

Frekvensfördelning av lufttemperaturer
Frekvensfördelning av lufttemperaturer i Gustavsfors i Värmland, Sala i Västmanland och Malmö i Skåne för åren 1996-2019. Förstora Bild

För de två orterna med rejäla snösäsonger, Gustavsfors och Sala, finns mycket riktigt en rejäl topp i frekvensfördelningen kring noll grader. I Malmö där snösäsongen i allmänhet är kort saknas toppen.

En annan spännande sak är att det mer allmänt finns två toppar i frekvensfördelningen. För Malmö (grön kurva) ligger de två topparna kring cirka tre respektive tolv grader.

Motsvarande diagram för två norrländska stationer visas nedan.

Frekvensfördelning av lufttemperaturer i Naimakka och Vilhelmina
Frekvensfördelning av lufttemperaturer i Naimakka och Vilhelmina (norra respektive södra Lappland) för åren 1996-2019. Förstora Bild

Också här är toppen vid noll grader den högsta och även här finns det två toppar. Svansen mot de lägre temperaturvärdena är dock större.

Summering

Vintertid när en varm luftmassa kommer in över snötäckt mark börjar snön att smälta och den varma luften nära marken kyls till temperaturer nära noll grader. Temperaturerna nära noll består så länge som snösmältning pågår. Det är detta som orsakar den topp vi ser i frekvensfördelningen.