Extrema temperaturvariationer

I Sverige kan det ibland ske stora temperaturförändringar på kort tid, men vi upplever ändå inte fullt så hastiga och våldsamma temperatursvängningar som kan inträffa i Nordamerika vintertid.

Den största temperaturändringen under 24 timmar i USA inträffade i Loma i delstaten Montana den 14-15 januari 1972. Då steg temperaturen från -47,8° till +9,4°.

En nästan lika stor temperaturändring rapporterades från Browning i Montana den 23-24 januari 1916. Den gången var det inte fråga om en temperaturstegring utan om ett temperaturfall då temperaturen på 24 timmar sjönk från +6,7° till -48,9°.

Stora variationer också i Sverige

Även i Sverige kan det förekomma stora temperaturvariationer, särskilt under vintern. Då kan kall och tung luft ligga kvar i lägsta luftlager trots att betydligt mildare luft strömmat in högre upp i atmosfären. När sedan de milda vindarna lyckas nå ner till markytan kan kalluften rivas upp på några minuter.

Den allra största dygnsvariation vi känner till är från Särna i norra Dalarna. Där steg temperaturen från -39,5° på kvällen den 12 januari 1914 till +1,5° på kvällen den 13 januari.

Några andra exempel:

I Nikkaluokta steg temperaturen från -36,8° på kvällen den 19 januari 1997 till +1,0° ett dygn senare.

En lika stor temperaturändring hade Myrheden i Västerbotten den 10 december 1973 med en minimitemperatur på -35,6° och en maximitemperatur på +2,2°.

I Lillhärdal i Härjedalen steg temperaturen på sex timmar den 14 mars 1984 från -26,5° klockan 07 till +5,5° klockan 13.

Södra Sverige

För södra Sveriges del inträffade den kanske märkligaste temperaturändringen under nyårsdagen 2002. I Kymbo i Västergötland uppmättes då en temperaturökning på inte mindre än 33,5 grader under mindre än 24 timmar. Ungefär lika stora temperaturökningar på lika kort tid noterades vid Åsbräcka-Torpabron, även det i Västergötland, med 33,4 grader och i Horn i Östergötland med 33,2 grader.

Små variationer också intressanta

Det har hänt ett flertal gånger att temperaturen vid någon station varierat högst ett par tiondels grader under ett dygn.

Även under lite längre tidsperioder kan temperaturen vara i stort sett oförändrad. Under till exempel de fyra sista dygnen i november 2001 varierade temperaturen vid Borlänge flygplats bara mellan +0,1° och +1,1°C.

Dagliga upprepade temperatursvängningar

De temperaturvariationer som beskrivits i den här artikeln handlar i de flesta fall om temperaturökningar eller temperaturfall utan att temperaturen svänger tillbaka till utgångsläget.

Men lika intressant är upprepade temperatursvängningar från maximum till minimum till maximum, eller vice versa. Under högtrycksbetonade väderlägen särskilt under vårvintern kan det förekomma stora sådana temperatursvängningar.

Vad vi känner till är rekordet i det här avseendet från Laxbäcken i södra Lappland. Där var temperaturen på dagen den 24 mars 1965 -2,5°. Följande natt sjönk den till -37,6° för att på dagen den 25 mars stiga till -1,1°.

Ett exempel med stora dagliga svängningar på båda sidor nollstrecket hämtar vi från Ljusnedal i Härjedalen. Den 26 mars 2007 steg temperaturen från -14,3° under natten till +14,5° under dagen och sjönk följande natt till -13,9°.