Järnnätter

Frost under vegetationsperioden kan ställa till stor skada för odlaren. Järnnätter kallas de enstaka frostnätter som kan förekomma ända in på försommaren och under sensommaren eller tidigt på hösten.

Enligt gammal folktradition skulle vissa datum vara mer frostkänsliga än andra. En vanlig uppfattning i Mellansverige är att de inträffar första veckan i juni, speciellt natten till den 2 juni och nätterna mellan 13 och 18 juni. I Norrland talar man också om 28-31 juli och 11-19 augusti som särskilt utsatta nätter. Det här är dock mest folktro, några statistiska stöd för att vissa dygn skulle vara mera utsatta för frost går inte att finna.

Uttryckets ursprung

Det är inte bara i Sverige som det finns föreställningar om att vissa nätter under våren skulle vara extra frostkänsliga. I Tyskland finns exempelvis uttrycket ”Eisheilige” som beteckning för en förmodat frostkänslig period mellan den 11 och 15 maj. Enligt en teori skulle detta uttryck ha gett upphov till det svenska ordet järnnätter genom en sammanblandning av de tyska orden Eis (is) och Eisen (järn).

En annan teori är att ordet kan komma av ett fornnordiskt uttryck hjarn för hårdfrusen mark.