Temperatur under året och dygnet

Under sommaren är temperaturskillnaderna mellan norra och södra Sverige i genomsnitt enbart några få grader. Under vintern däremot kan temperaturen i genomsnitt vara 10 – 15 grader lägre i norr. Närheten till vatten gör att temperaturen är mer utjämnad om man jämför dag och natt eller vinter och sommar.

Stationernas läge.
Stationernas läge. Förstora Bild

De högsta temperaturerna inträffar i genomsnitt i juli under eftermiddagen. Temperaturskillnader mellan dag och natt är mycket små i november till januari då solen står som lägst. Men redan i februari börjar solen värma och temperaturen är i genomsnitt något högre mitt på dagen.

För ett urval av stationer presenteras nedan genomsnittlig temperatur under olika månader och tider på dygnet. De valda stationerna är automatstationer som startade 1995/96. Tiden i diagrammen är i UTC. För att få svensk normaltid adderas en timme till UTC och för att få svensk sommartid adderas två timmar.

Medeltemperatur i Naimakka i °C under perioden 1996-2020.
Medeltemperatur i Naimakka i °C under perioden 1996-2020.
Medeltemperatur vid Bjuröklubb i °C under perioden 1996-2020.
Medeltemperatur vid Bjuröklubb i °C under perioden 1996-2020.
Medeltemperatur i Åsele i °C under perioden 1996-2020.
Medeltemperatur i Åsele i °C under perioden 1996-2020.
Medeltemperatur vid Örskär i °C under perioden 1991-2020.
Medeltemperatur vid Örskär i °C under perioden 1991-2020.
Medeltemperatur i Mora i °C under perioden 1991-2020.
Medeltemperatur i Mora i °C under perioden 1991-2020.
Medeltemperatur vid Ölands Södra Udde i °C under perioden 1995-2020.
Medeltemperatur vid Ölands Södra Udde i °C under perioden 1995-2020.
Medeltemperatur i Hörby i °C under perioden 1995-2020.
Medeltemperatur i Hörby i °C under perioden 1995-2020.