Jordtemperatur

Temperaturen i marken, jordtemperaturen, har observerats på många platser i Sverige. Mätningarna görs ofta på ett antal djup och i olika slags mark.

Under många år observerade och publicerade SMHI mätningar av jordtemperaturen från ett antal platser i landet. Utöver egna mätningar publicerades även några av SLU:s mätningar samt Kungliga vetenskapsakademiens observationer från Abisko.

Under 2004 avslutades SMHIs mätningar och därefter publicerade SMHI endast jordtemperaturer från Abisko, Ultuna och Lanna. Detta fortsatte till och med 2008.

Mätningarna som publicerades för tre dagar per månad i tidskriften Väder och Vatten gjordes på olika djup 5, 20, 50 och 100 cm och i olika slags mark. Det kunde röra sig om mosand, morän, torv, lera och sandjord.