Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

April 2022 - Ovanligt låga vattenstånd i söder

Oceanografi

I början av april passerade ett djupt lågtryck vilket gav för årstiden rekordlågt vattenstånd på de södra farvattnen och ovanligt höga signifikanta våghöjder på Östersjön. Lågtryckspassager i början av månaden började bryta upp isen i Bottenviken. Under andra halvan av månaden började solen och …

Senast uppdaterad:

April 2022 - Fortsatt snösmältning i norr, och nära normal vattenföring

Hydrologi

April visade upp kyla, nederbörd och värme i lagom mängd vilket fick till följd att vattenföring, vattenstånd och markvatten i slutet av månaden var nära det normala över hela landet.

Senast uppdaterad:

April 2022 - Ytterligheternas månad

Meteorologi

April 2022 bjöd som aprilmånader plägar på blandad väderlek; vinterkyla och sommarvärme, torra perioder och ymnigt snöfall. De ganska normala genomsnitten både vad gäller temperatur och nederbörd beskriver alltså inte hela bilden av väderläget april 2022.

Senast uppdaterad:

Mars 2022 - Sjunkande vattenstånd

Oceanografi

Mars inleddes med vattenstånd över det normala för att sedan sjunka under månaden. Det högsta och lägsta observerades i Kalix. Månadsmedlen för de signifikanta våghöjderna var under det normala för en marsmånad. Finngrundet noterade sin näst högsta signifikanta våghöjd för en marsmånad. Vindar från …

Senast uppdaterad:

Mars 2022 - Tidig snösmältning i norr, sjunkande flöden och låg markvattenhalt i söder

Hydrologi

Mars månad var ovanligt varm i framförallt norra Sverige. Från mitten av månaden bidrog detta till en tidig snösmältning och stigande vattenflöden. Söder om Dalälven, där det var barmark, sjönk både vattenflöden och markvattenhalter under månaden på grund av ovanligt lite nederbörd.

Senast uppdaterad:

Mars 2022 - Ovanligt solig och nederbördsfattig

Meteorologi

Mars månad i år var händelserik och många rekord gav sig tillkänna. Den 19 uppmättes det högsta lufttrycket i Götaland för mars månad sedan 1880 samtidigt som Katterjåkk nåddes av en så kallad atmosfärisk flod och skrev in sig i historieböckerna med den femte största nederbördsmängden under ett …

Senast uppdaterad:

Februari 2022 - Stigande flöde i söder och rekordhögt vattenstånd i Storsjön

Hydrologi

Mycket nederbörd och milt väder gav flödesökning i många vattendrag i södra Sverige. De stora mängder regn som föll i januari i Jämtlandsfjällen orsakade nytt februarirekord för vattenstånd i Storsjön.

Senast uppdaterad:

Februari 2022 - Högt vattenstånd och stora vågor

Oceanografi

Månadsmedlen för vattenståndet var ovanligt höga för att vara i februari. Det lägsta vattenståndet observerades i Skanör och det högsta i Kalix. Signifikanta våghöjder över 4 meter noterades i samtliga farvatten och den högsta på 4,8 meter vid Väderöarna. Kalla perioder varvade med …

Senast uppdaterad:

Februari 2022 - Nederbördsrik i söder och blåsig

Meteorologi

Stormen Nora drog in över södra Sverige strax efter mitten av månaden och följdes någon dag senare av ytterligare ett djupt lågtryck. Bland annat Malmö, Lund och Halmstad fick en rekordblöt februarimånad. Mildluft berörde tidvis landet och den 15 kom den meteorologiska våren till södra …

Senast uppdaterad:

Januari 2022 - Högt vattenstånd och stora vågor

Oceanografi

Stora svängningar i vattenstånden noterades på flera platser under januari. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i samband med stormen Malik i slutet av månaden. Signifikanta våghöjder över 4 meter observerades på samtliga mätplatser. Under månadens första 10 dygn var det kallt i …

Senast uppdaterad:
Kategorier
År