Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Juli 2023 - Variationsrik julimånad med uppvällning och ovanligt höga vågor

Oceanografi

En kylig och blåsig julimånad med snabba skiften i ytvattentemperaturen, men relativt små vattenståndsvariationer. En sexmetersvåg uppmättes på västkusten, men vågorna nådde aldrig över tre meter vid mätstationerna i Östersjön och Bottenhavet.

Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Inledande torrt men lågtrycksbetonat väder ökade flödena

Hydrologi

Juli 2023 inleddes med låga flöden och låga markvattenhalter på grund av en torr juni. Vädret under månaden var lågtrycksbetonat med återkommande nederbördsområden och flödena steg i framförallt västra Sverige.

Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Övervägande svalt och ostadigt med lokala regnrekord

Meteorologi

Juli 2023 dominerades av svalt och ostadigt väder med de största regnmängderna från västra Götaland upp till sydligaste Norrland. Julimånaden blev rekordregnig i bland annat Borås och Delsbo. Men som vanligt under sommaren så föll regnet ojämnt. De nordligaste fjällen hade en både varm och torr …

Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Snabb uppvärmning av ytvattnet

Oceanografi

Det var små vattenståndsvariationer under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs västkusten. Vid Varberg noterades ett mindre sjösprång. Första halvan av månaden hittade man de högsta signifikanta våghöjderna på de östra farvattnen och under andra halvan på de västra. …

Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Mycket låga vattenflöden i södra Sverige

Hydrologi

Juni var övervägande torr eller mycket torr trots en del kraftigare regnområden. Det syntes i vattendragen där flödet var extremt lågt på många håll i södra Sverige. I Norrbottens fjällvärld gav vårfloden höga flöden.

Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Mycket varm med långvarig torka

Meteorologi

Juni 2023 blev trots en kylig inledning varm eller mycket varm i hela Sverige. I främst södra Sverige var det från omkring nationaldagen och framåt med få undantag varma luftmassor som dominerade. Trots en  del kraftigare regnområden blev juni övervägande torr eller mycket torr. I framför allt …

Senast uppdaterad:

Maj 2023 - Små variationer i vattenstånd och våghöjder

Oceanografi

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i Skanör. Våghöjderna var små under månaden och de signifikanta våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser. Isavsmältningen fortsatte under månaden och den 28 var det helt isfritt. …

Senast uppdaterad:

Maj 2023 - Kraftig vårflod i Torneälven och torrt i södra Sverige

Hydrologi

Vårfloden blev kraftig i nordligaste delen av landet med höga flöden och översvämningar. I Torneälven och biflödet Muonioälven var flödena extremt höga och jämförbara med den tidigare rekordvårfloden 1968. I södra Sverige var vattenflödena istället under eller mycket under det normala.

Senast uppdaterad:

Maj 2023 - Torrt i nästan hela landet

Meteorologi

Maj 2023 bjöd på årets första högsommardag, skyfall, åska och en ovanlig halo. Månadens medeltemperatur låg allmänt 0 till 2°C över det normala i jämförelse med referensperioden 1991-2020 men lokalt något lägre än det normala i Dala- och Jämtlandsfjällen samt vid Norrbottenskusten. …

Senast uppdaterad:

April 2023 - Större isutbredning än i genomsnitt

Oceanografi

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. Det högsta vattenståndet observerades på västkusten. Det lägsta noterades både på västkusten och Bottenviken. Våghöjderna var små under månaden och det var endast på Östersjön som den signifikanta våghöjden steg över 3 meter. Isutbredningen …

Senast uppdaterad:
Kategorier
År