Augusti 2023 - Lågtrycket Hans och rekordmycket regn

Augusti 2023 utmärkte sig framförallt genom det mycket lågtrycksbetonade vädret med ihärdigt regnande och kraftiga åskskurar på många platser. Två djupa namngivna lågtryck passerade landet under månadens första två veckor. Först Patricia, och sedan Hans som dröjde sig kvar över landet i närmare en veckas tid. Vädret fortsatte sedan präglas av ett flertal lågtryck vilket resulterade i att månaden blev rekordblöt på flera håll. 

Temperatur 

Månaden som helhet blev runt 1 grad kallare än normalt i söder, något varmare än normalt i landets mellersta delar och uppemot 2 grader varmare än normalt i norr. För några stationer i norra Norrland var augustimånaden bland de varmaste som observerats där. 

Månadens högsta temperaturer noterades den 8 i samband med att mycket varm luft pressades in österifrån i norr, varvid det mättes 31,1o i Haparanda och Övertorneå i Norrbotten, vilket är nytt augustirekord för stationerna. Detta är också årets högsta temperatur, tillsammans med samma notering i Östmark-Åsarna i Värmland den 15 juni.  

Samma dygn, den 8 augusti, inträffade också sommarens enda tropiska natt då temperaturen inte sjönk under 20 grader vid 8 stationer längs Norrlandskusten. Tropiskt dygn blev det däremot bara vid två av dessa stationer, Boden och Luleå-Kallax. 

Månadens lägsta noterade temperatur var -1,2o som mättes i Naimakka (nordligaste Lappland) den 18 och Pajala (Tornedalen) den 20. 

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2023.
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för augusti 2023. Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2023.
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2023. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare augustimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i augusti i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i augusti (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i augusti (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Månaden blev blötare än normalt i princip i hela landet. Förhållandevis mest regn föll i ett band över östra sidan av mellersta Sverige. Mycket av regnet föll i samband med lågtrycket Hans som stationerade sig över landet under en knapp veckas tid den 6-10 augusti. Men också fler efterföljande lågtrycksområden ledde till de totalt sett stora regnmängderna. För ett flertal stationer blev det den blötaste augusti som observerats, och på flera platser också nya absoluta rekord oavsett månad. För följande stationer stationer har absolutrekord noterats:

 • Jönköping (Småland, startår 1858): 199,1 mm. Tidigare rekord 195,7 mm från juli 1972.
 • Västerås (Västmanland, startår 1859): 203,2 mm. Tidigare rekord 201,3 mm från augusti 1951.
 • Knäred (Halland, startår 1901): 284,2 mm. Tidigare rekord 265,6 mm från juni 1980.
 • Sörbytorp (Närke, startår 1909): 229,8 mm. Tidigare rekord 216,4 mm från september 1946.
 • Kolsva (Västmanland, startår 1930): 250,2 mm. Tidigare rekord 221,3 mm från juli 2000.
 • Norrköping (Östergötland, startår 1933): 182,5 mm. Tidigare rekord 173,3 mm från augusti 1960.
 • Hudiksvall (Hälsingland, startår 1934): 223,4 mm. Tidigare rekord 217,5 mm från augusti 1986.
 • Vadstena (Östergötland, startår 1935): 251,3 mm. Tidigare rekord 177,1 mm från augusti 1960.
 • Visingsö (Småland, startår 1937): 176,1 mm. Tidigare rekord 165,7 mm från juni 2011. Augusti 1986 saknas i statistiken.
 • Falköping-Valtorp (Västergötland, startår 1951): 215,7 mm. Tidigare rekord 199,5 mm från augusti 2006.
 • Gästrike-Hammarby (Gästrikland, startår 1965): 313,3 mm. Tidigare rekord 231,4 mm från augusti 2021.

Absolutrekord, landskapsrekord, dygnsrekord och augustirekord

Månadens största dygnsnederbörd var 116,0 mm som föll i Töcksfors i västligaste Värmland den 26 augusti, vilket är nytt rekord för stationen med startår 2005. 

De stora nederbördsmängderna resulterade i höga flöden i vattendrag i främst i Svealand och södra Norrland, översvämmade vägar och byggnader och skador på infrastruktur. Det senare ledde bland annat till en tågurspårning i Hälsingland. 

Karta över nederbörd augusti 2023.
Nederbördssumma under augusti 2023. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2023.
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2023 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i augusti 2023 (725 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i augusti 2023 (25 kB, pdf)

Vind

Trots ett flertal passerande lågtryck blev byvinden totalt sett runt det normala för månaden. 

Kraftiga fallvindar förekom den 8 augusti i samband med åskskurar i ett område kring Sorsele, Malå och Norsjö som fällde stora arealer med skog. Automatstationen i Arvidsjaur registrerade då en byvind på 27,0 m/s. 

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2023
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2023. Förstora Bild

Snö

Inga uppmätta snödjup under månaden. 

Solskenstid

Antalet soltimmar under augusti var sparsamma på de flesta håll. Vid några av mätplatserna var det nya rekord för lägst antal soltimmar för månaden. Däribland kan nämnas två stationer med längre mätserier: Borlänge  (37 år av mätningar) och Norrköping (69 år). Därtill var det den näst solfattigaste sommaren för Visby (72 år) och Göteborg (41 år).

Karta med soltimmar under augusti 2023.
Antal soltimmar i augusti 2023. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2023.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2023. Förstora Bild

Åska

En hel del åska förekom under månaden i mötet mellan varm och kall luft längs fronterna som passerade upp över landet. Åskrikast var det den 6 och 7, då det registrerades 25443 respektive 28460 urladdningar. Det gör dessa till årets åskrikaste dygn.

 

Antal åskdagar under augusti 2023.
Antal åskdagar under augusti 2023. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under augusti 2023.
Totalt antal blixtar under augusti 2023. Förstora Bild

Vädret dag för dag

 

Ostadig inledning

Månaden inleddes med svalt och ostadigt väder i stora delar av landet, med regn och regnskurar på många håll. Det förekom en del åska främst i norra Norrland. Lokalt föll större mängder nederbörd med dygnets största registrerade mängd på 69,5 mm i Vadstena (Östergötland).

De högsta temperaturerna i söder låg runt som mest 22 grader. I norra Sverige låg temperaturerna generellt uppåt 18–19 grader.

Regnskurar och solglimtar i inledningen av augusti.
Regnskurar och solglimtar i inledningen av augusti. Foto Sandra Andersson Förstora Bild

Under natten till den 2 rörde sig ett lågtryck in österifrån och uppåt över landet och förde med sig nederbördsfronter som påverkade stora delar av landet.  Mest nederbörd fick Kolsva i Västmanland med 64,8 mm.     

Lågtrycket Patricia

Under den 3 låg det nederbördsområden kvar i landets nordligaste del. Samtidigt inkom ett djupt lågtryck från sydväst under morgonen som fått namnet Patricia av den franska vädertjänsten. Det påverkade under dagen och natten främst landets sydöstra delar med nederbörd och en del åska. Lokalt föll mängder över 40 mm: 42,2 mm i Gävle-Åbyggeby och 41,1 mm i Kilafors (södra Hälsingland).

Tillfällig stabilisering

Den 4 och 5 var det tillfälligt något stabilare väder och uppehåll på många håll. Dock en del skurar främst i landets mellersta delar och längs Norrlandskusten under den 4. Under nederbördsdygnet den 4 registrerades största nederbördsmängd 40,0 mm i Falköping-Valtorp (Västergötland). Samtidigt var det en del sol i landets sydliga och norra delar.  Åska registrerades främst i norra Götaland och södra Svealand.

Stora nederbördsmängder i spåren av lågtrycket Hans

Under morgonen den 6 dominerades vädret av ett svagt högtryck över landet och uppehåll. Men söder om Sverige låg ytterligare ett djupt lågtrycksområde, som norska vädertjänsten namngav till Hans. Det drog in i sydost under söndagsförmiddagen, och intensifierades över södra Sverige och Sydnorge kommande dygn.

Den tillhörande varmfronten fördes under dagen och natten upp över södra halvan av landet och vidare norrut kommande dygn. Fronten förde med sig ett utbrett område med rikliga regnmängder och åska i gränsområdet mellan den kalla och varma luften.

De största mängderna som registrerades under den 6 var på över 60 mm: 74,8 mm i Baramossa (sydligaste Halland), 68,9 mm i Hudiksvall, 67,8 mm i Lövestad (södra Skåne), 66,5 mm i Vomb (södra Skåne), 66,3 mm i Sjöbo (Skåne), 66,0 mm i Landskrona, och 60,2 mm i Lund.

För Landskrona är det nytt absolutrekord för stationen för perioden 1945 och framåt. För Vomb är det den största dygnsmängden för 1945 och framåt. Och för Lund är det nytt augustirekord för perioden 1863 och framåt.

Ytterligare några registreringar över 60 mm nästa dygn

Under den 7 intensifierades Hans över södra Sverige. Rekordlåga lufttryck uppmättes på flera håll i södra delen av landet, bland annat 980,4 hPa i Karlstad vilket är det lägsta kända lufttrycket där i augusti sedan mitten av 1900-talet. 

Regnet var som rikligast över södra och mellersta Norrland men också mer lokalt i södra Halland. De största mängderna som uppmättes var på över 50 mm: 66,0 mm i Malmagen (Härjedalen), 57,0 mm i Knäred (sydligaste Halland), 52,0 mm i Baramossa (sydligaste Halland), 52,1 mm i Klövsjöhöjden (södra Jämtland  802 möh) och 51,0 mm i Bispgården (östra Jämtland).

För Knäred var detta nytt dygnsnederbördsrekord för augusti sedan åtminstone 1945. Nederbördsmängder på över 40 mm rapporterades av ytterligare 15 stationer i bland annat Jämtland, Härjedalen, Västergötland och södra Lappland.

I landets sydöstra och nordöstra del var det mestadels uppehåll och någon solglimt i öster.

Varmluft och åska

Den 6 och (natten till den) 7 blev också säsongens åskrikaste dygn där det i samband med frontområdena registrerades totalt 25 443 åskurladdningar över landets sydöstra del den 6 och totalt 28 460 urladdningar över östra Svealand och Norrland under den 7. 

Mycket varm och fuktig luft strömmade in med ostliga vindar norr om lågtrycket med dess varmfront. Under dagen den 7 var det som mest dryga 26 grader i Umeå och Haparanda i norra Norrland.

Natten till den 8 augusti blev den enda tropiska natten i landet under sommaren 2023, vilket innebär att temperaturen inte understeg 20,0° under natten. Det inträffade i Norrlands kustland vid åtta stationer från Härnösand i söder till Boden i norr. Natten var ljummast vid Umeå flygplats där temperaturen inte sjönk lägre än 21,2°, vilket är den sjätte ljummaste natten där sedan start 1961. 

Karta över åskurladdningar 6 augusti 2023.
Registrerade åskurladdningar under den 6 augusti 2023. Förstora Bild
Karta över åskurladdningar 7 augusti 2023.
Registrerade åskurladdningar under den 7 augusti 2023. Förstora Bild

Händelserikt dygn den 8

Under tisdagen den 8 låg varmluften kvar i de nordligaste delarna av landet med temperaturer över 28 grader på flera håll i norra Norrland.

I Haparanda noterades 31,1o, vilket är högsta augustitemperaturen sedan startår för stationen 1859. Också stationen i Övertorneå mätte 31,1o, vilket är nytt rekord där. Det var också en tangering av årets högsta temperatur. Lika varmt var det den 15 juni i Östmark-Åsarna i Värmland.

Även i närliggande Överkalix-Svartbyn (startår 1962) noterades nytt augustirekord med 30,2° som högst. Också Pajala (startår 1940) fick ett nytt augustirekord under tisdagen med 29,2°.

Analyskarta 8 augusti kl 12 UTC
Analyskarta 8 augusti kl 12 UTC Förstora Bild

Svalare var det i söder, varifrån lågtrycksystemets kallfronter passerade upp över landet under dagen och kvällen. I Götaland låg temperaturen som högst på 18–19 grader under dagen.

Vidare förde kallfronten med sig ytterligare nederbörd upp över stora delar av landet. Nederbörden var riklig på flera håll. De största mängderna registrerades i huvudsak i söder över inre Halland och Västergötland. Stationer med över 50 mm var:

 • 83,6 mm i Ullared (inre Halland)       
 • 80,1 mm i Källsjö (inre Halland)         
 • 76,4 mm i Fotskäl (västligaste Västergötland)
 • 76,1 mm i Kållered (västligaste Västergötland)                        
 • 64,8 mm i Linhult (sydligaste Västergötland)
 • 58,3  mm i Veddige (Halland)           
 • 55,6 mm i Göteborg                                    
 • 53,9 mm i Mollsjönäs (västligaste Västergötland)         
 • 53,0 mm i Sätila (västligaste Västergötland)
 • 51,3 mm i Torup (Halland)

För Linhult är detta nytt rekord för största dygnsmängd oavsett tid på året sedan 1945.

Också för Kållered är detta nytt rekord för största dygnsmängt oavsett tid på året sedan 1995.

Under eftermiddagen den 8 bildades åskskurar (totalt 5755 registrerade urladdningar) i gränslandet mellan den varma och kalla luften när den avancerade norrut. I samband med dessa rapporterades det också om kraftiga fallvindar, som påverkade ett stort område kring Sorsele, Malå och Norsjö, där större arealer med skog fälldes av vinden. En bedömning är att cirka en miljon kubikmeter skog kan ha fällts. 

Temperaturavvikelse den 8 augusti,
Temperaturavvikelse den 8 augusti, jämfört med det normala enligt referensperioden 1991-2020. Illustration SMHI
Dygnsnederbörd den 8 augusti.
Dygnsnederbörd den 8 augusti. Illustration SMHI

 

Fortsatt regnigt

Lågtrycket splittrades den 9 upp i två separata, där det ena lågtrycket passerade vidare bort åt nordväst, och det andra stationerade sig över de södra delarna av landet ytterligare några dagar. Under dygnet den 9 var det fortsatt nederbördsrikt främst i söder, men inga extrema mängder. Största nederbördsmängd som noterades var 34,6 mm i Kettstaka (sydligaste Närke).

Avestaforsen
Det regniga vädret ledde till höga flöden och översvämningar i flera av vattendragen i mellersta Sverige. På bilden: Avestaforsen. Foto: Per-Ove Johansson.

Försvagning

Under den 10 försvagades lågtrycket Hans ytterligare men förde fortsatt med sig nederbörd över främst östra Svealand och södra Norrland. I norra Norrland tog sig samtidigt ett annat mer lokalt regnområde in. Största nederbördsmängden registrerad var 48,0 mm i Sidsjö (Medelpad). I nordvästra Götaland samtidigt en del sol.

Fredagen den 11 släppte Hans så sitt grepp om södra Sverige och drog vidare åt nordost. Det var fortsatt ostadigt i mellersta och norra Norrland. 

Över södra Sverige blev det samtidigt en stabilisering av vädret med växlande molnighet.

Nytt lågtryck söderifrån

Hans som nu passerat lämnade efter sig växlande väder i landet under dagen den 12, med både en del skurar och en del solglimtar främst i de östra landskapen.

Under kvällen och natten till den 13 tog sig ytterligare ett regnområde in söderifrån med större nederbördsmängder i södra Sveriges inland. Nederbördsmängder över 50 mm som registrerades var: 59,7 mm i Kilsbergen-Suttarboda (Närke), 59,7 mm i Ön (Närke), 53,7 mm i Spannarboda (Västmanland), 51,8 mm i Sörbytorp (Närke) och 55,0 mm i Kävsjö (västra Småland)                      

Regnet passerade vidare upp norrut under den 13 och påverkade stora delar av norra Sverige, i söder lugnare väder och en hel del sol i sydöst. Dygnets största nederbördsmängd var 44,4 mm i Härnösand.                 

Lugnt dygn

Natten och morgonen till den 14 låg regn kvar i norra Norrland, men under dagen sedan mestadels uppehåll i landet, varierande molnighet och en del solglimtar. Skurar förekom dock på en del håll, främst i fjälltrakterna, mellersta Norrland och mellersta Svealand.  

Återigen intåg av relativt varm luft, de högsta temperaturerna i norr låg under dagen på 20–22 grader, och i söder på dryga 25 grader, med de högsta temperaturerna i sydöst.

Kraftigt regn och åska

Den 15 passerade ett område med ganska kraftigt regn och skurar upp över landet och det blev ytterligare ett blött dygn på många platser. I de kraftigaste nederbördsstråken som fanns över södra Sverige, framförallt i ett band igenom Småland och Östergötland, förekom åska, totalt drygt 3000 registrerade urladdningar.

De största nederbördsmängderna som registrerades var 60,3 mm i Prästkulla (norra Småland), 50,8 mm i Sunneränga (Småland) och 46,0 mm i Norra Vi (sydligaste Östergötland).  Enligt observatören i Prästkulla fick de i princip hela nederbördsmängden på 1,5 timme, därav ett präktigt skyfall. Det var också nytt augustirekord för stationen.

Temperaturmässigt fortsatt varmt med som mest runt 24 grader i norr och 26 grader i söder.

Uppehållsväder

Under dagen den 16 låg nederbördsområdet kvar i norr med regn och skurar, med de största mängderna på dryga 20 mm i Norrbotten och nordligaste Lappland. I söder var det mest uppehåll men en hel del moln. Temperaturer på uppemot 22 grader i norr och 25 grader i söder.

Den 17 växte ett högtryck in och äntligen var det uppehåll i princip i hela landet, och en hel del sol så när som i Götaland där molnen dröjde sig kvar.  Temperaturer på som mest uppåt 23 grader i söder och 21 grader i norr längs kusten.

Under den 18 och 19 var det fortsatt högtrycksbetonat, och mestadels uppehåll men en del lokala skurar. Soligt framförallt i mellersta Norrland, medan molnen dominerade södra Sverige och allra längst i norr. I söder var det varma temperaturer med som mest 27,0o uppmätt vid Halmstad flygplats den 19.

Det var dock kallt nattetid och nattfrost noterades vid ett par stationer i norr, kallast var det i Naimakka (nordligaste Lappland) med -1,2o den 18. 

Lågtryck över Atlanten

Ute över Atlanten i närheten av Brittiska öarna hade ett nytt omfattande lågtryck bildats, och i samband med det fördes en front med nederbörd in söderifrån morgonen den 20, och vidare upp över landet under dagen och kommande dygn. Till en början en del sol norr om fronten, men efter hand allt molnigare.

Största nederbördsmängd den 19 var 49,2 mm registrerat på Måseskär (Bohuskusten), och i övrigt låg de största mängderna kring 20 mm längs västsidan i Skåne, Bohuslän och Dalsland.

Växlande

Under den 21 fortsatt regn och skurar över mellersta Norrland och upp över Lapplandsfjällen där fronten stationerat sig. Lokalt föll 50,9 mm nederbörd i Storlien-Storvallen (Jämtlandsfjällen 583 möh) den 21. Söder om fronten annars en hel del sol.

Under den 21 påverkade ett högtryck söderifrån varvid det var uppehåll i landets södra del, en hel del moln under dagen och uppklarnande fram på kvällen. I norr mulet väder och skurar på många håll.  Även en del åska över i huvudsak östra Svealand. Maxtemperaturer från 18 grader i norr till 24 grader i söder.

Under den 22 till 23 växlande väder i landet med moln och regnskurar växlat med en del solglimtar främst i söder. Lokalt förekom åska. Det var inga större mängder regn registrerade under dygnen den 21-23, som mest uppemot 30 mm.

Regntungt vid mätplatsen i Katterjåkk.
Regntungt vid mätplatsen i Katterjåkk. Foto Fredrik Skärstrand

 

Lokalt kraftig nederbörd

Den 24 förekom delvis kraftiga skurar i mellersta och norra Sverige, varvid Älvkarleby i Uppland fick 81,5 mm. Natten till den 25 inkom ett nytt lågtrycksområde med fronter från sydväst som påverkade större delen av södra Sverige med nederbörd, följt av ytterligare nederbörd söderifrån. 

Under den 26 och morgonen till den 27 föll stora regnmängder på flera håll i mellersta och södra Sverige. De största registrerade nederbördsmängderna var 116,0 mm i Töcksfors i västligaste Värmland, 103,7 mm i Blomskog i sydligaste Värmland, 78,5 mm i Årjäng i Värmland, 77,0 mm i Krakstad i Dalsland,  76,9 mm i Ånimskog i Dalsland, 71,1mm i Hällum i Västergötland och 68,3 mm i Söne i Västergötland. Ytterligare 10 stationer registrerade dryga 40 mm.   

De kraftiga regnskurarna som föll över redan blöta marker orsakade problem med bland annat sönderspolade vägar på flera håll.    

Under den 27 låg nederbördsområdet främst kvar i ett stråk över södra Norrland, samtidigt som ett nytt regnområde gav nederbörd över Götaland.    

Under den 28 fortsatt en del regn och skurar på många håll, mest nederbörd föll i ett stråk över norra Norrland under natten till den 29 i samband med ett lågtryck öster om landet. Under dagen fortsatt skurar längst i norr, och även ett regnområde som passerade över Gotland. I övrigt en hel del sol.

Uppklarnande avslut

Under den 30 allt större inflytande av en högtrycksrygg som sträckte sig upp över Sverige och därmed varierande molnighet och uppehållsväder på de flesta platser. Temperaturer av som mest 20 grader i norr och 22 grader i söder.

Månadens sista dag bjöd dock åter på skurar och regn som tog sig upp både i söder och längs Norrlandskusten. Störst nederbördsmängd under dygnet var 43,7 mm som registrerades i Eftra (Halland). I övrigt uppehåll i stora delar Svealand och Norrland, och även en del sol.

Vid månadens slut var det fortfarande sommar i stora delar av landet, med undantag för ett par fjällstationer där hösten infunnit sig.

Högsta temperatur, augusti 2023
Norrland +31,1° den 8 Övertorneå och Haparanda (Norrbotten)
Svealand +25,7° den 7 Uppsala (Uppland)
Götaland +27,0° den 19 Halmstad flygplats (Halland)
Lägsta temperatur, augusti 2023
Norrland -1,2° den 18 Naimakka (Lappland) och den 20 Pajala (Norrbotten)
Svealand +3,7° den 28-29 Gustavsfors A (Värmland)
Götaland +3,4° den 29 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, augusti 2023
Norrland 313,3 mm Gästrike-Hammarby (Gästrikland)
Svealand 262,8 mm Älvkarleby (Uppland)
Götaland 303,2 mm Baramossa (Halland)
Lägsta nederbörd, augusti 2023
Norrland 53,8 mm Abisko Aut (Lappland)
Svealand 64,1 mm Sandhamn (Uppland)
Götaland 52,7 mm Segerstad (Öland)
Högsta lufttryck, augusti 2023
Norrland 1034,1 hPa den 18 Mierkenis (Lappland)
Svealand 1031,3 hPa den 18 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1027,6 hPa den 18 Gårdsjö (Västergötland)
Lägsta lufttryck, augusti 2023
Norrland 981,6 hPa den 8 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 979,9 hPa den 8 Blomskog (Värmland)
Götaland 980,5 hPa den 8 Såtenäs (Västergötland) och Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, augusti 2023
Norrland -
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm augusti 2023 (11 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i augusti 2023 (5 kB, pdf)