Augusti 2023 - Lågtrycket Hans passerade med ovanligt högt vattenstånd

Månadens största händelse var lågtrycket Hans som passerade i början av augusti. Detta gav rekordhögt vattenstånd och sjösprång på flera platser. Även höga vågor noterades med nya augustirekord på några platser. Under månaden noterades uppvällning på flera platser med nya minimirekord för ytvattentemperaturerna. Månadsmedlen var varmare än normalt i norr och kallare än normalt i söder.

Ytvattentemperatur och is

Sammantaget var ytvattentemperaturen i augusti varmare än normalt i norr och kallare än normalt i söder. Månaden kännetecknades av lågtryck efter lågtryck och tillhörande blåst som hade stor inverkan på ytvattentemperaturen.

Uppvällningen från slutet av juli fortsatte in i augusti och gav kallare ytvatten utmed södra Östersjökusten. På morgonen den 3 augusti rörde sig ett djupare lågtryck vid namn Patricia in i söder och utökade uppvällningen norrut till Upplandskusten. Senare i veckan då Patricia rört sig norrut sågs en uppvärmning av ytvattnet utmed Västernorrlands och Västerbottens kust, då lågtrycket gav pålandsvind.

Andra veckan i augusti kom lågtrycket Hans in från sydost och rörde om ordentligt. Kraftiga temperatursänkningar skedde över allt större områden i haven runt Sverige. Uppvällning av djupvatten mot ytan som annars bara är ett kustfenomen nådde den 11 i Östersjön långt öster om Gotland och i Bottenhavet en bra bit in på finskt vattenområde.

Efter Hans rådde fortsatt lågtrycksbetonat väder som i stort bibehöll uppvällningen. Veckan därpå etablerades högtryck i väster, över Brittiska öarna samt i öster över kontinenten. Stora kontraster i luftmassorna gav kraftigt regn och åska som ytterligare förstärkte uppvällningen i framförallt södra Bottenhavet.  

Högtrycken växte så småningom in över Sverige och temperaturerna fick tid att stabilisera sig. Månadens avslutades dock inte med högtryck, flera nya lågtryck kom in men dessa var mer vindsvaga och hade ingen större inverkan på omblandningen.

Rekord

Till följd av uppvällningen noterades minimirekord för ytvattentemperaturen vid flera stationer, bland annat vid Knolls grund med närmare 3 grader lägre än tidigare rekord.

Diagram över kraftig temperatursänkning
Kraftig temperatursänkning till havs den 8 både i Bottenhavet och i Östersjön. Förstora Bild
Ytvattentemperatur i augusti 2023
Ytvattentemperatur i augusti 2023. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2023.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2023. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2023.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2023. Förstora Bild

 

Vattenstånd

I början av augusti var vattenstånden omkring 20 cm över det normala på de flesta platser. De största variationerna i vattenståndet inträffade när lågtrycket Hans passerade. Månadsmedlen hamnade över det normala på samtliga platser.

Under månadens första dygn hände det inte så mycket med vattenstånden utan de låg kvar på ungefär samma nivåer.

Den 7 började lågtrycket Hans röra sig in mot södra Sverige från sydost. Längs västkusten var det en vind från sydväst som pressade vattnet in mot kusten. Vinden låg kvar ganska länge och vattenståndet höll sig på höga nivåer i över ett dygn. Det högsta vattenståndet på en SMHI-station observerades i Uddevalla där det steg till +102 cm. Göteborg noterade +91 cm och Viken +88 cm.

Tittar man på Sjöfartsverkets stationer så sticker Halmstad ut med +113 cm och Falkenberg som noterade +106 cm.

Vattenståndet i Halmstad är den högsta augusti-registrering som finns i SMHI:s databaser. Den tidigare högsta augustinoteringen är från Ölands Norra Udde 1887 då det steg till +106 cm.

Högt vattenstånd i Göteborg
Högt vattenstånd i Göteborg. Foto Fredrik Waldh Förstora Bild

I samband med lågtryckspassagen fick SMHI in rapporter om sjösprång på flera platser: Sandhamn, Grisslehamn, Gävle, Söderhamn och Hudiksvall. Kring Sandhamn noterades även kraftiga strömmar i skärgården vid tillfället.

Diagram som visar sjösprång
Sjösprång i samband med lågtryckspassagen Hans Förstora Bild
Analyskarta lågtryckspassagen Hans 8 augusti 2023
Analyskarta lågtryckspassagen Hans 8 augusti 2023 Förstora Bild

Månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -31 cm den 8 augusti.

När lågtrycket passerat började vattenstånden återgå till nivåerna som var dagarna innan. På västkusten var de tillbaka till dessa nivåer omkring den 11 augusti. På de östra farvattnen tog det lite längre tid och omkring den 19 var de ungefär tillbaka på nivåerna som var innan Hans.

Den 19 rörde sig ett lågtryck in över norra Skagerrak och under kvällen passerade tillhörande kallfront Öresund. Detta genererade ett sjösprång i Skanör sent på kvällen. 

Diagram som visar Sjösprång
Sjösprång vid Skanör. Förstora Bild

Sista delen av månaden blev lugnare och det hände inte så mycket med vattenstånden.

Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2023 (389 kB, pdf)

Höga vågor

I början av augusti passerade lågtrycket Hans och signifikanta våghöjder över 4 meter noterades på flera platser. På tre platser noterades nya augustirekord. Månadsmedlen hamnade strax under vad som är normalt för augusti.

Den 5 var det en sydvästlig vind på 12 m/s vid västkusten och vid Brofjorden noterades den signifikanta våghöjden 2,0 meter. Vid Väderöarna steg den till 1,9 meter.

Den 7 började lågtrycket Hans röra sig in mot södra Sverige från sydost. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 17 m/s och vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 4,7 meter. Väderöbojen noterade 4,2 meter.

På Östersjön var det en sydlig vind på 16 m/s. Huvudskärsbojen noterade då en signifikant våghöjd på 4,2 m vilket var ett nytt rekord för augusti på platsen. Det tidigare rekordet 3,9 meter var från 2008. Vid Knolls grund steg våghöjden till 3,5 meter.

På Bottenhavet var det en sydlig vind på 18 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,8 meter.

Den 23 rörde sig ett lågtryck in över mellersta Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 12 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,2 meter och vid Väderöarna till 2,0 meter.

Den 27 var det återigen lite högre våghöjder då ett lågtryck befann sig över Sydnorge. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,1 meter. På Bottenhavet var det en sydlig vind på 11 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 1,7 meter.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer. 

Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2023.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2023. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2023.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2023. Förstora Bild