Maj 2023 - Små variationer i vattenstånd och våghöjder

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i Skanör. Våghöjderna var små under månaden och de signifikanta våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser. Isavsmältningen fortsatte under månaden och den 28 var det helt isfritt. Ytvattentemperaturerna steg i normal takt under månaden.

Ytvattentemperatur och is

Maj månad var i medeltal något varmare än normalt men det förekom även kallare perioder som bromsade isavsmältningen. Det var även långa perioder med högtrycksbetonat väder, vilket gav kalla nätter med återfrysning.

I början av månaden fanns det fortfarande ett stort område med 10-60 cm tjock drivis i västra Bottenviken och Norra Kvarken. I skärgårdar och kuster fanns rutten fastis eller fastis från norra Bottenhavet och norrut. Isen till sjöss drev österut och fortsatte att smälta och brytas isär kommande dagar.

Avsmältningen tog ytterligare fart i andra veckan i maj, då det blev varmare sydvästliga vindar över landet. Den 10 fanns endast isrester till sjöss kvar på den finska sidan utanför Brahestad. I övrigt fanns det fortfarande fastis i de nordligaste skärgårdarna, medan det var ruttna isrester i skärgårdarna i Norra Kvarken och i södra Bottenviken.

Isavsmältningen fortsatte och skärgårdsisarna i norr bröts ner i snabb takt. Den 20 fanns endast isrester kvar i de norra skärgårdarna, med ett område med kraftigare is utanför Kemi på den finska sidan.

De sista dagarna i maj var det kyligare i norr, men avsmältningen av den sista isen fortsatte och den 28 var det helt isfritt.

Ytvattentemperaturen steg i rätt normal takt under månaden i samtliga havsbassänger. Det betyder att i slutet av månaden hade centrala Bottenviken 4-7 grader, centrala Bottenhavet 6-9 grader, centrala Östersjön och Västerhavet 9-13 grader. Som så ofta den här årstiden steg dock ytvattentemperaturen snabbast vid kusterna, där det på många håll i södra Sverige var 11-14 grader i ytvattentemperatur i slutet av månaden.

Ett värde som sticker ut är Knolls Grund som fick ett nytt maximirekord i ytvattentemperatur för maj med 16,9 grader den 24. Vid Finngrundet avlästes ett nytt minimirekord med 2,3 grader. I övrigt noterades inga nya rekord i ytvattentemperatur.

Tabell över ytvattentemperatur i maj 2023
Ytvattentemperatur i maj 2023. Förstora Bild

 

Karta som visar Is och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2023
Is och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2023. Förstora Bild
Karta som visar ytvattentemperatur i havet 31 maj 2023
Ytvattentemperatur i havet 31 maj 2023. Förstora Bild

 

Vattenstånd

Maj inleddes med vattenstånd omkring det normala eller något under på samtliga platser. Under månaden var det små variationer i vattenståndet och månadsmedlen hamnade under det normala på samtliga platser. Inga nya rekord noterades.

Under månadens första dagar etablerade sig ett högtryck över Sverige. Längs västkusten var det en ostlig vind med sjunkande vattenstånd som följd. Den 4 hade vattenståndet sjunkit till -47 cm i Kungsvik och -36 cm i Göteborg.

På Östersjön var det en nordostlig vind som pressade vattnet åt motsatta hållet. I samband med detta observerades månadens högsta vattenstånd den 5 då det i Skanör steg till + 35 cm.

Sedan började högtrycket förskjutas österut. Längs västkusten steg vattenståndet och omkring den 10 så var det återigen tillbaka till det normala eller strax därunder. På de östra farvattnen höll sig vattenståndet omkring 20 cm under det normala.

Den 16–17 rörde sig ett lågtryck norrut från Östersjön till Bottenviken. I samband med detta var det en period med sydvästlig vind på Östersjön som pressade vattnet i motsatt riktning. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Skanör med -55 cm.

Efter detta hände det inte så mycket mer med vattenstånden. På de östra farvattnen återgick de till det normala vid månadens slut. På de västra farvattnen var de omkring -20 cm vid månadens slut.

Vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i maj 2023 (377 kB, pdf)

Höga vågor

I maj var det ganska beskedliga signifikanta våghöjder och de höll sig under tre meter på samtliga platser. Tittar man på månadsmedlen så var de något under vad som är normalt för en majmånad.

Maj började med att ett lågtryck passerade mellersta Sverige. På västkusten var det en nordvästlig vind på 16 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg då till 2,3 meter och vid Väderöarna till 2,2 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 12 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskärsbojen steg till 2,2 meter och vid Knolls grund till 1,8 meter.

Sedan höll sig den signifikanta våghöjden under 2 meter fram till den 17 då ett lågtryck rörde sig norrut över de östra farvattnen. Längs västkusten var det en nordvästlig vind på 16 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 2,4 meter och vid Brofjorden till 2,3 meter.

På de östra farvattnen var det en västlig till nordvästlig vind på omkring 12 m/s. Vid Finngrundet och Knolls grund noterades en signifikant våghöjd på 1,6 meter och vid Huvudskär 1,7 meter.

Den 27 maj befann sig ett lågtryck på Norska havet. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 16 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd 2,9 meter observerades då vid Väderöarna och vid Brofjorden steg den till 2,5 meter.

Våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer. 

Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2023
Signifikant våghöjd vid Knolls grund maj 2023. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2023
Signifikant våghöjd vid Väderöarna maj 2023. Förstora Bild