Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Maj 2022 - Kvarvarande is samlades mot finska sidan

Oceanografi

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och inga nya rekord noterades. På västkusten steg den signifikanta våghöjden vid Brofjorden till 4,3 meter och i de östra farvattnen steg den till 2,1 meter.  Flera djupa lågtryck passerade i början av månaden och pressade den kvarvarande …

Senast uppdaterad:

April 2022 - Ovanligt låga vattenstånd i söder

Oceanografi

I början av april passerade ett djupt lågtryck vilket gav för årstiden rekordlågt vattenstånd på de södra farvattnen och ovanligt höga signifikanta våghöjder på Östersjön. Lågtryckspassager i början av månaden började bryta upp isen i Bottenviken. Under andra halvan av månaden började solen och …

Senast uppdaterad:

Mars 2022 - Sjunkande vattenstånd

Oceanografi

Mars inleddes med vattenstånd över det normala för att sedan sjunka under månaden. Det högsta och lägsta observerades i Kalix. Månadsmedlen för de signifikanta våghöjderna var under det normala för en marsmånad. Finngrundet noterade sin näst högsta signifikanta våghöjd för en marsmånad. Vindar från …

Senast uppdaterad:

Februari 2022 - Högt vattenstånd och stora vågor

Oceanografi

Månadsmedlen för vattenståndet var ovanligt höga för att vara i februari. Det lägsta vattenståndet observerades i Skanör och det högsta i Kalix. Signifikanta våghöjder över 4 meter noterades i samtliga farvatten och den högsta på 4,8 meter vid Väderöarna. Kalla perioder varvade med …

Senast uppdaterad:

Januari 2022 - Högt vattenstånd och stora vågor

Oceanografi

Stora svängningar i vattenstånden noterades på flera platser under januari. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i samband med stormen Malik i slutet av månaden. Signifikanta våghöjder över 4 meter observerades på samtliga mätplatser. Under månadens första 10 dygn var det kallt i …

Senast uppdaterad:

December 2021 - Istillväxt och sjunkande ytvattentemperatur

Oceanografi

De högsta och lägsta vattenstånden noterades i Öresund, månadsmedlen hamnade omkring det normala och inga nya rekord noterades. På västkusten höll sig den signifikanta våghöjden under 3 meter vilket är ovanligt i december. De högsta observerades på Östersjön med 3,8 meter. Istillväxten tog fart i …

Senast uppdaterad:

November 2021 - Kall avslutning och snabb istillväxt i norr

Oceanografi

Flera lågtryck passerade under månaden med sydvästliga vindar som följd. Detta påverkade vattenstånden och gav höga månadsmedel men inga extremnoteringar noterades. Våghöjder på över 3 meter observerades vid flera tillfällen och den högsta på 4,3 meter registrerades på västkusten. I slutet av …

Senast uppdaterad:

Oktober 2021 - Den första isen observerades i norra Bottenviken

Oceanografi

Flera lågtryckspassager påverkade vattenstånden i oktober men inga extrema vattenstånd noterades. Signifikanta våghöjder över 3 meter observerades vid fyra tillfällen. En mild inledning av månaden med sydvästliga vindar gjorda att avkylningen av ytvattentemperaturer gick långsamt. Den 25 …

Senast uppdaterad:

September 2021 - Stor skillnad i vattenståndet längs Öresund

Oceanografi

En lågtryckspassage gjorde att det uppstod en stor vattenståndsskillnad i Öresund. I övrigt var det små vattenståndsvariationer under månaden. Månadens signifikanta våghöjder var beskedliga och inga högre vågor noterades. Ytvattentemperaturerna höll sig omkring det normala och det var en långsam …

Senast uppdaterad:

Augusti 2021 - Ytvattnet kyldes långsamt av

Oceanografi

Månadens högsta vattenstånd observerades redan under första dagen i Uddevalla och det lägsta mot slutet av månaden i Skanör. Signifikanta våghöjder på över 3 meter noterades både på väst- och ostkusten. Huvudskärsbojen noterade den näst högsta signifikanta våghöjden för augusti sedan mätstart. …

Senast uppdaterad:
Kategorier
År