Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Oktober 2022 - Nya maximirekord för ytvattentemperatur

Månadsmedlen för vattenstånden var något över vad som är normalt för en oktobermånad. Sjösprång observerades på Kattegatt i samband med en frontpassage. Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen, den högsta på 4,2 meter registrerades vid Väderöarna. Flera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2022 - Lågt vattenstånd

Det var låga vattenstånd på de östra farvattnen under månadens första halva och månadsmedlen var ovanligt låga. Ett sjösprång observerades vid Onsala. Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen. Två stationer noterade septemberrekord för ytvattentemperatur, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2022 - Uppvällning gav kalla ytvattentemperaturer

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, det högsta noterades på västkusten och det lägsta i Bottenviken. De signifikanta våghöjderna var beskedliga under månaden och den högsta som var 3,1 meter observerades vid Knolls grund i Östersjön. Det var normala ytvattentemperaturer under …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2022 - Små variationer under högtrycksbetonad julimånad

Sommarvärme i havet, men uppvällning gav tillfälligt kyligare vatten både i norr och i söder. Små vattenståndsvariationer under hela månaden, de lägsta noterade vattenstånden var särdeles blygsamma. Även våghöjderna var små, under tre meter vid samtliga mätstationer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Varm avslutning höjde ytvattentemperaturerna

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden inträffade vid västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden 3,1 meter observerades vid Brofjorden på västkusten och månadsmedlen hamnade omkring det normala på samtliga platser. Kvarvarande isrester i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2022 - Kvarvarande is samlades mot finska sidan

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och inga nya rekord noterades. På västkusten steg den signifikanta våghöjden vid Brofjorden till 4,3 meter och i de östra farvattnen steg den till 2,1 meter.  Flera djupa lågtryck passerade i början av månaden och pressade den kvarvarande …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2022 - Ovanligt låga vattenstånd i söder

I början av april passerade ett djupt lågtryck vilket gav för årstiden rekordlågt vattenstånd på de södra farvattnen och ovanligt höga signifikanta våghöjder på Östersjön. Lågtryckspassager i början av månaden började bryta upp isen i Bottenviken. Under andra halvan av månaden började solen och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2022 - Sjunkande vattenstånd

Mars inleddes med vattenstånd över det normala för att sedan sjunka under månaden. Det högsta och lägsta observerades i Kalix. Månadsmedlen för de signifikanta våghöjderna var under det normala för en marsmånad. Finngrundet noterade sin näst högsta signifikanta våghöjd för en marsmånad. Vindar från …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2022 - Högt vattenstånd och stora vågor

Månadsmedlen för vattenståndet var ovanligt höga för att vara i februari. Det lägsta vattenståndet observerades i Skanör och det högsta i Kalix. Signifikanta våghöjder över 4 meter noterades i samtliga farvatten och den högsta på 4,8 meter vid Väderöarna. Kalla perioder varvade med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2022 - Högt vattenstånd och stora vågor

Stora svängningar i vattenstånden noterades på flera platser under januari. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i samband med stormen Malik i slutet av månaden. Signifikanta våghöjder över 4 meter observerades på samtliga mätplatser. Under månadens första 10 dygn var det kallt i …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad