Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Maj 2023 - Små variationer i vattenstånd och våghöjder

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i Skanör. Våghöjderna var små under månaden och de signifikanta våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser. Isavsmältningen fortsatte under månaden och den 28 var det helt isfritt. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2023 - Större isutbredning än i genomsnitt

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. Det högsta vattenståndet observerades på västkusten. Det lägsta noterades både på västkusten och Bottenviken. Våghöjderna var små under månaden och det var endast på Östersjön som den signifikanta våghöjden steg över 3 meter. Isutbredningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2023 - Bottenviken åter helt islagd

Vattenståndsvariationerna var små under månaden och månadsmedlen hamnade lite över det normala. På Bottenviken registrerade Finngrundet en signifikant våghöjd på 3,9 meter vilket var ett nytt marsrekord för platsen. Under en kall period under månadens mitt blev hela Bottenviken islagd, säsongens …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2023 - Bottenviken helt islagd

Stormen Otto passerade under månaden vilket gav högt vattenstånd på Kattegatt och en signifikant våghöjd på över 5 meter vid västkusten.  Lågtryckpassager bröt upp och packade isen i Bottenviken men mot slutet av månaden svepte kallare luft ner och hela Bottenviken blev istäckt. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2023 - Blygsam istillväxt

Januari var en ganska lugn månad med avseende på vattenstånd. I slutet av månaden passerade ett frontsystem över Kattegatt varvid vattenståndet steg snabbt i Viken och Falkenberg. De signifikanta våghöjderna var ganska normala för en januarimånad och inga rekord noterades. Avkylningen av ytvattnet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2022 - Ovanligt lågt vattenstånd i Bottenviken

I norra Bottenviken var det ovanligt lågt vattenstånd och de nordligaste stationerna fick nya minimirekord för december. På Bottenhavet var det ovanligt höga signifikanta våghöjder och vid Finngrundet noterades en tangering av decemberrekordet. På många platser var december den kallaste på 10 år …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2022 - Isläggning på de norra farvattnen

Det var små variationer i vattenstånden under månaden och det högsta samt lägsta inträffade på västkusten. De högsta signifikanta våghöjderna observerades under månadens första halva vid Väderöarna där den steg till 4,6 meter. Första halvan av månaden var mild och avkylningen av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2022 - Nya maximirekord för ytvattentemperatur

Månadsmedlen för vattenstånden var något över vad som är normalt för en oktobermånad. Sjösprång observerades på Kattegatt i samband med en frontpassage. Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen, den högsta på 4,2 meter registrerades vid Väderöarna. Flera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2022 - Lågt vattenstånd

Det var låga vattenstånd på de östra farvattnen under månadens första halva och månadsmedlen var ovanligt låga. Ett sjösprång observerades vid Onsala. Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades både på de västra och östra farvattnen. Två stationer noterade septemberrekord för ytvattentemperatur, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2022 - Uppvällning gav kalla ytvattentemperaturer

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, det högsta noterades på västkusten och det lägsta i Bottenviken. De signifikanta våghöjderna var beskedliga under månaden och den högsta som var 3,1 meter observerades vid Knolls grund i Östersjön. Det var normala ytvattentemperaturer under …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad