Augusti 2021 - Ytvattnet kyldes långsamt av

Månadens högsta vattenstånd observerades redan under första dagen i Uddevalla och det lägsta mot slutet av månaden i Skanör. Signifikanta våghöjder på över 3 meter noterades både på väst- och ostkusten. Huvudskärsbojen noterade den näst högsta signifikanta våghöjden för augusti sedan mätstart. Ytvattentemperaturen sjönk sakta under månaden och uppvällning med kallt vatten observerades. Nya minimirekord noterades på tre platser.

Ytvattentemperatur

Augusti visade sig bli en sval månad med lågtryck på löpande band från Atlanten. Ytvattentemperaturen i havet var generellt stabil men med lokal uppvällning och det varmaste vattnet konsekvent samlat i sydöstra Östersjön. Badvattnet kyldes sakta men obevekligen av.

Den 1 augusti resulterade en frontpassage i kraftig uppvällning av kallt bottenvatten i området söder om Öland till sydöstra Gotland och ytvattentemperaturen sjönk från omkring 17 till 13 grader. Den 4 noterades ett liknande temperaturfall i norra Bottenviken då nordanvinden tog i bakom ett passerande lågtryck.

Några lugnare dagar med utjämnande omblandning följde tills det den 15 åter var dags för en kraftig åskfront att kyla av vattnet i Östersjön söder om Öland och Gotland. Ett efterföljande lågtryck med fronter på samma bana och starka västvindar förstärkte effekterna och uppvällningen märktes längs hela ostkusten.

Under sista veckan i augusti gjorde flera lågtryckspassager i norr att temperaturen i Bottniska viken sjönk med ca 5 grader till 12-13 grader. Temperaturen på västkusten och i Östersjön sjönk generellt 2-4 grader under månaden.

Medeltemperaturen för augusti låg kring det normala (jämförelseperiod 2006-2020) för de flesta stationer, undantaget Ratan i södra Bottenviken som var något högre och Hoburgen i Östersjön som var något lägre. Månadens högsta notering var Landsort Norra i Östersjön med 21 grader, men inga nya maximirekord för månaden rapporterades. Lägsta noteringen var Furuögrund i Bottenviken med 11,4 grader tätt följd av Hoburgen på Gotland som i och med uppvällningen mätte 11,7 grader. Nya minimirekord noterades för Norrbyn och Finngrundet i Bottniska viken och Knolls grund i Östersjön.

Ytvattentemperatur i augusti 2021
Ytvattentemperatur i augusti 2021 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2021.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2021. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2021.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2021. Förstora Bild

Vattenstånd

Augusti inleddes med högt vattenstånd* på de västra farvattnen och på de östra var det omkring det normala.

Vid månadsskiftet juli/augusti befann sig ett lågtryck över Skagerrak med centrum omkring Oslo. En sydvästlig vind pressade vattnet in mot kusten och månadens högsta vattenstånd observerade redan första dagen i augusti då det i Uddevalla steg till +60 cm.

Sedan var det en period till ungefär mitten av månaden då det inte hände så mycket med vattenstånden utan de låg och pendlade omkring det normala eller något över.

Den 14-18 påverkade flera lågtryck Sverige och i samband med detta steg vattenstånden främst på de östra farvattnen. Den 18 hade Spikarna +41 cm.

Sedan kom en period med mer högtrycksbetonat väder och på västkusten sjönk vattenstånden.

Den 24-25 rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige och vidare mot Åland. I samband med detta var det en sydvästlig vind över Östersjön som pressade vattnet åt nordost och månadens lägsta vattenstånd noterades i Skanör där det sjönk till -45 cm.

Mot slutet av månaden närmade sig vattenståndet det normala på samtliga platser.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2021 (393 kB, pdf)

Höga vågor

Månadsmedlen för signifikanta våghöjderna* var ganska normala för en augustimånad och inga nya rekord noterades. Både på väst- och ostkusten noterades signifikanta våghöjder på över 3 meter.

I början av månaden befann sig ett lågtryck över Skagerrak och längs västkusten var det en sydlig vind på 9 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 2,9 meter och vid Väderöarna 2,2 meter.

Den 14 gav ett lågtryck över mellersta Sverige en sydvästlig vind på 17 m/s längs västkusten. Månadens högsta signifikanta våghöjd observerades då vid Brofjorden med 3,4 meter. Väderöarna noterade 2,9 meter.

Den 26 rörde sig ett lågtryck söderut över de östra farvattnen och i samband med detta var det ostlig vind på omkring 17 m/s. På Bottenhavet steg den signifikanta våghöjden vid Finngrundet till 2,9 meter. Huvudskär ost bojen noterade en signifikant våghöjd på 3,3 meter. Detta var det näst högsta augustivärdet för platsen sedan mätningarna startade 2001. Det högsta är från 2008 med 3,9 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2021.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund augusti 2021. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2021.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2021. Förstora Bild