Augusti 2021 - Europeiskt värmerekord på Sicilien

Varmt väder dominerade under augusti 2021. Den globala medeltemperaturen hamnade på delad tredje plats bland de varmaste augustimånaderna. För Europas del koncentrerades mycket av det mediala intresset kring den starka hettan i Sydeuropa i början av månaden. Den utmynnade i ett nytt europeiskt värmerekord med 48,8° i Siracusa på Sicilien. Ett mycket sällsynt regn högst uppe på den grönländska inlandsisen väckte också uppmärksamhet. Vårt eget det blöta och rätt kyliga svenska augustiväder stack ut som en motpol. Kallare väder än normalt förekom även i stora delar av Antarktis.

Global temperaturanomali i augusti 2021
Global temperaturanomali (vänster bild) i augustl 2021 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var augusti 2021 globalt sett den tredje varmaste augustimånaden efter 2016 och 2019. Augusti 2017 var praktiskt taget lika varm som augusti i år. Jämfört med den varmaste augustimånaden 2016 var den globala medeltemperaturen under årets augusti 0,1°C lägre.

Andra beräkningsinstitut har en något annorlunda rangordning av månaderna.

Månadsvis global temperaturanomali i augusti 2021
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till augusti 2021 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive augustimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Värmerekord med 48,8° i Siracusa

I medeltal låg temperaturen i Europa i augusti runt den normala för referensperioden 1991-2020. Men i detta inrymdes stora regionala variationer. För sommaren som helhet (juni, juli och augusti) var dock årets sommar den allra varmaste enligt Copernicus Climate Change Service.

Störst medial uppmärksamhet väckte den kraftiga hettan över Sydeuropa i början av månaden. Det började i Grekland där temperaturer på 47° rapporterades från några stationer den 3 augusti. I början av augusti rådde också mycket svåra skogsbränder i bland annat Grekland och Turkiet.

Den 11 augusti låg den kraftigaste hettan över Sicilien med 47,4° i Paternò och hela 48,8° i Siracusa. Siracusas värde är, om det slutgiltigt bekräftas, nytt värmerekord för Europa.

Några dagar senare kom de högsta temperaturnoteringarna från Spanien. Montoro satte enligt spanska vädertjänsten nytt nationellt värmerekord med 47,4° den 14 augusti. I efterhand konstaterades ett ännu högre värde på 47,6° i närliggande La Rambla samma dag.

Värmerekord även på Island

Även den europeiska delen av Ryssland hade en mycket varm augusti. Det gäller också Island där man enligt isländska vädertjänsten noterade nytt nationellt värmerekord för augusti månad med 29,4° i Hallormsstað den 24.

Annars var det i de mellersta och norra delarna av  Europa tidvis kyligare väder. Den 29 augusti rapporterades -13,6° från Capanna Margherita (4554 möh i italienska Alperna). I höjdnivåer under 1000 möh hade Filefjell i Norge -4,3° den 22 augusti och Latnivaara i Sverige -4,0° så tidigt i månaden som den 3 augusti.

Medellufttryck i Europa i augusti 2021
Medellufttryck i Europa i augusti 2021. Illustration SMHI Förstora Bild

Gävle var blötast i Europa

De varma områdena i Europa hade också förhållandevis torrt. Regnigast under augusti var det således i de centrala och norra delarna. Det är svårt att hitta något mer omfattande regn än det som berörde mellersta Sverige den 17 augusti. Minst åtta stationer redovisade då en dygnsmängd på minst 100 mm och som mest rapporterade automatstationen i Gävle med 161,6 mm.

Nordamerika - Varm augusti vid ostkusten

Till skillnad från i juli så fick man i de östra delarna av USA och Kanada varmare väder än normalt under augusti. De amerikanska delstaterna Vermont och New Hampshire hade sin hittills varmaste augusti i en statistik som sträcker sig tillbaks till 1895. I Kanada upplevde exempelvis Montreal också sin hittills varmaste augusti.

Lite varmare än normalt hade man även vid västkusten. Som så ofta under sommarmånaderna var Death Valley i Kalifornien varmast. Där uppmättes 52,2° (126°F) den 4 augusti. Så pass långt fram i månaden som den 27 augusti hade Mexicali i nordvästligaste hörnet av Mexiko 50,6°.

I delar av Alaska hade man däremot rätt svalt och regnigt väder både i augusti och under sommaren som helhet. Vid Denali Foot Camp (cirka 4300 möh) uppmättes -18,5° (-1,3°F) den 27 augusti. På lite drygt 1000 meters höjd i Denali nationalpark rapporterades det om cirka 15 cm nysnö på morgonen den 27 augusti.

I lite lägre höjdnivåer hade Peter Sinks i Utah (2488 möh) -6,9° (19,5°F) den 10 augusti.

Tropiska cykloner och skyfall

På Atlanten passerades orkannamnen Fred, Grace, Henri och Ida under augusti.

Fred berörde bland annat Kuba och svängde sedan upp mot Florida. I mitten av månaden passerade Grace över Haiti, som några dagar tidigare drabbats av en jordbävning. Därefter rörde sig Grace mot Jamaica och Mexiko. Senare i månaden rörde sig Henri på en nordligare bana upp mot nordöstra USA.

Under de sista dagarna i augusti rörde sig Ida från Kuba in mot USAs sydkust. Där drabbades inte minst delstaten Louisiana av stormflod och stora regnmängder med omfattande översvämningar som följd. Ida fortsatte sedan upp mot nordöstra USA med stora regnmängder i sitt följe (mer om detta i septemberkrönikan)

Mellan dessa tropiska oväder förekom även andra områden med mycket kraftiga regn- och åskskurar. Den 21 augusti rapporterades 526,5 mm från McEwen i den amerikanska delstaten Tennessee. Detta är nytt dygnsrekord för delstaten.

På östra delen av Stilla havet förekom exempelvis den tropiska orkanen Nora som drog in över västra Mexiko i slutet av månaden med stora regnmängder. Den 29 augusti rapporterade Mazatlán i den mexikanska delstaten Sinaloa 329 mm regn.

Asien - Inga tropiska orkaner i augusti

I Asien låg medeltemperaturen med några undantag över det normala för augusti (referensperiod 1991-2020). I bland annat Kina var dock medeltemperaturen lite lägre och där var på många håll även monsunregnen välutvecklade.

Global nederbördsanomali i augusti 2021
Preliminär global nederbördsanomali i augusti 2021. Källa: DWD (GPCC) Förstora Bild

Den 12 augusti rapporterades 52,3° från Jahra i Kuwait. Den stationen har dock legat lite högt i temperaturen de senaste månaderna. Samma dag rapporterades 51,4° från Basrah och Nasiriya i Irak. Så pass sent i månaden som den 26 hade Basrah 51,3°.

I Sibirien brukar den lägsta temperaturen åtminstone någonstans närma sig 10 minusgrader i augusti. Det skedde även i år då temperaturen på månadens sista dag sjönk till -9,9° i Shelagontsy i mellersta Sibirien.

Tropiska cykloner

Det var en ganska lugn augustimånad utan tropiska orkaner på västra Stilla havet. En del tropiska oväder nådde dock stormstyrka. I början av augusti låg tre av dessa utanför Asiens ostkust (Lupit, Mirinae och Nida).

Mirinae passerade söder om Tokyo på de olympiska spelens avslutningsdag. Mest regn föll dock över Taiwan i samband med Lupit där stationen Jiamu registrerade 871 mm den 7 augusti. 

Arktis - Regn över grönländska inlandsisen

I augusti 2021 låg månadmedeltemperaturen över det normala på Grönland och stora delar av ryska Arktis. Vid flera tillfällen rapporterades temperaturer över 20°. Till exempel 23,1° vid Popova i ryska Arktis den 7 augusti och 23,6° i Taasilaq på Grönland den 15 augusti.

Mest uppmärksammat blev kanske ett tillfälle i mitten av månaden då regn observerades vid basen Summit på drygt 3000 meters höjd inne över inlandsisen. Detta var den första observationen av regn sedan mätningar inleddes där 1987.

Ordningen återställdes efterhand och den 31 augusti sjönk temperaturen till -35,4° vid Geosummit (3210 möh). På lägre höjder uppmättes -5,3° vid Svartevaeg i kanadensiska Arktis och Ostrov Golomjannyj i ryska Arktis den 27 augusti.

Havsisen i Arktis smälte förhållandevis långsamt under augusti jämfört med de senaste åren. Vid månadsskiftet augusti/september var isutbredningen den största sedan 2014.

Isutbredning i Arktis i augusti 2021
Isutbredning i Arktis under sommaren 2021 jämfört med långtidsmedelvärdet och bottenåret 2012. Källa: National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

Antarktis - Stor utbredning av havsisen

Temperaturmässigt var Antarktis en tudelad kontinent i augusti 2021. I större delen av Östantarktis var månaden betydligt mildare än normalt. Även på den Antarktiska halvön var det till viss del temperaturöverskott. Vid den ukrainska basen Vernadsky uppmättes 6,0° den 6 augusti.

I övrigt i Västantarktis var månadsmedeltemperaturen lägre eller mycket lägre än den normala (1991-2020). Den allra lägsta temperaturen i Antarktis var -79,0° i Vostok (3488 möh) den 12 augusti.

Havsisens utbredning ökade i en jämn takt under månaden och kulminerade i månadsskiftet augusti/september. Utbredningen var då den största vid den tidpunkten sedan 2014.

Temperaturanomali i polära områden i augusti 2021
Temperaturavvikelse i augusti 2021 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Sydamerika - Övervägande varm vintermånad

På de flesta håll i Sydamerika var det varmare än normalt under augusti. Temperaturer över 40° förekom i bland annat Brasilien, Paraguay och Bolivia. Den 26 augusti rapporterade Sao Felix do Araguaia i Brasilien 41,6°.

Augusti är trots allt en vintermånad på södra halvklotet och på hög höjd i Anderna förekom riktigt låga temperaturer. Ollagüe i Chile (3706 möh) rapporterade -19,3° den 6 augusti.

Nederbördsmässigt var det en splittrad bild. Medan det var torrt i gränstrakterna mellan Colombia och Venezuela, så drabbades Colombia även av kraftigt regn vid flera tillfällen. Den 29 augusti rapporterades 261 mm från Timbiqui i den sydvästra delen av landet.

Afrika - Kraftiga regn på Réunion

Augusti var varmare än normalt i en stor del av Afrika med de största temperaturöverskotten i delar av Nordafrika. Samtidigt som det var rekordvärme i Sydeuropa steg temperaturen till 50,3° i Kairouan i Tunisien den 11 augusti. Vid Tunis-Carthage hade det varit 48,9° dagen innan. Taroudant i Marocko hade 49,3° den 15 augusti, vilket är nytt nationellt augustirekord enligt den marockanska vädertjänsten.

I den södra delen av Afrika avslutades vintern med en rätt normalt tempererad augustimånad. Den mycket kalla sydafrikanska stationen Buffelsfontein (1783 möh) hade -15,5° den 29 augusti.

Mycket kraftiga regn på Réunion

Ett nästan stillaliggande lågtrycksområde och kall luft i högre höjdnivåer bidrog till mycket kraftigt regn den 27-29 augusti över den franska ön Réunion i Indiska oceanen. Under en 24-timmars period den 28 augusti föll 699 mm i Bellecombe-Jacob. Samma station fick under tre dygn hela 917 mm.

Australien/Oceanien - Nya Zeelands varmaste vinter

För Australiens del hamnade augusti 2021 på sjätte plats bland de varmaste augustimånaderna. Delstaten Queensland i nordöstra Australien hade sin näst varmaste augusti efter rekordet från augusti 2009.

På månadens sista dag uppmättes 39,0° i Wyndham i delstaten Western Australia. Det var ett par grader under det australiensiska augustirekordet på 41,2° noterat under fjolårets augusti.

För Nya Zeelands del var detta den nionde varmaste augustimånaden. Tillsammans med varmt eller mycket varmt väder även i juni och juli blev vintern som helhet den hittills varmaste i Nya Zeeland. Den tidigare varmaste var förra årets vinter. Nationell statistik finns sedan 1909.

Sommarmedeltemperatur Nya Zeeland
Sommarmedeltemperatur i Nya Zeeland 1909-2021. Avvikelse från normalvärdet för perioden 1981-2010. Källa: NIWA (National Institute of Water and Atmospheric Research). Förstora Bild

När det gäller lägsta temperaturer så sjönk temperaturen till -9,1° i Perisher Valley i Australen den 2 augusti, och en lika låg temperatur rapporterades från Lake Tekapo i Nya Zeeland den 9 augusti.

Översvämningar i Auckland

I Australien var det övervägande torrt i augusti, med undantag av nordligaste delarna.

I Nya Zeeland var det en mer varierad nederbördsbild. Det kraftigaste skyfallet drabbade storstadsregionen Auckland på nordvästra Nya Zeeland i slutet av augusti. Stationen Kumeū i västra delen av Auckland fick 208 mm den 30 augusti.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.