Augusti 2021 - Skyfall gav översvämningar och höga flöden

I augusti ökade flöden och markvattenhalt i nästan hela landet. Häftiga regnskurar och skyfall orsakade översvämningsproblem på flera platser i landet främst på hårdgjorda ytor under månaden. De största översvämningarna skedde i Gävle efter det omfattande regnet den 17 augusti.

Vattenföring

Första halvan av månaden var det låga vattenflöden i stora delar av Norrland. Vattenflödet var högre än normalt i västra Sverige upp till och med Dalarna samt i ett stråk därifrån mot trakterna kring Gävle. I övriga delar av Sverige var vattenflödena nära de normala för årstiden.

Senare delen av månaden var det endast delar av norra Norrland samt östra och södra Götaland som hade flöden lägre än de normala för den här tiden på året. I övriga landet var vattenflödena stigande med de högsta flödena i södra Norrland, Svealand och västra Götaland. Efter det omfattande regnområdet den 17 augusti var flödet i främst små vattendrag i Gävleborg och Dalarna mycket högre än normalt. Även större vattendrag som Gavleån hade flöden med återkomsttid runt 10 år.

Vattenflöden förbi SMHIs station Hyttingsheden i Hyttingsån sydväst om Borlänge den 18 september.
Vattenflöden förbi SMHIs station Hyttingsheden i Hyttingsån sydväst om Borlänge den 18 september. Foto: Urban Martinell
Flödet i Gavleån vid Tolvfors kraftverk.
Flödet i Gavleån vid Tolvfors kraftverk. Augusti 2021 (röd linje) är det högsta uppmätta sommarflöde sedan mätserien startade 1905. Högre flöden har tidigare förekommit vid vårfloden. Mätdata från station Gävle övre 1905 – 1966 och station Tolvfors krv 1967 – idag.

Även andra städer i Sverige hade översvämningar på grund av skyfall, exempelvis i Kalmar och i Blekinge i slutet på månaden. När mycket regn faller under kort tid över hårdgjorda ytor eller över lågt liggande områden hinner vatten inte rinna undan. Då översvämmas exempelvis källare och dagvattensystem klarar inte av att hantera vattenmängderna.

Vattenföring vid 20 mätstationer augusti 2021 (507 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivåerna i Vättern och Vänern var under de normala för månaden.

Mälarens vattenstånd var stigande hela månaden från normala nivåer till något över det normala för augusti.

I övriga stora sjöar, Hjälmaren, Siljan och Storsjön var nivåerna nära de normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar augusti 2021 (5 kB, pdf)

Markvatten

I början på månaden var markvattenhalten över det normala i stora delar av Dalarna, Värmland och ner mot norra Bohuslän. Torrare än normalt var det i stora delar av Norrlands inland, i östligaste Svealand samt i delar av Öland och Skåne. I övriga Sverige normalt.

Nederbörd under månaden gjorde att markvattenhalten blev högre i hela Sverige. I mitten på månaden var markvattenhalten högre än normalt i södra Norrland, Svealand och västra Götaland. Delar av norra Norrland och Skåne var torrare än normalt.

I slutet av månaden var det högre markvattenhalt än normalt i stora delar av östra Götaland, östra Svealand samt längst Norrlandskusten. Övriga delar av landet hade normala markvattenhalter.

Beräknad markvattenhalt 15 augusti 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 augusti 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag för perioden 1981-2020. Förstora Bild

Grundvattennivå

Blött väder den senaste tiden gjorde att situationen förbättrades i de små grundvattenmagasinen och nivåerna var mestadels normala eller över de normala för årstiden. De stora magasinen reagerar långsammare och hade därför fortsatt låga nivåer i större delen av Götaland och östra Svealand.

Små grundvattenmagasin

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 31 augusti 2021 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 31 augusti 2021 enligt SGU. Förstora Bild

Normalt brukar grundvattennivåerna sjunka i augusti på grund av stor avdunstning och att växterna är aktiva och tar upp mycket av regnet. I år var nederbörden förhållandevis stor och temperaturen var låg i augusti, vilket gjorde att det var en betydande grundvattenbildning på sina håll. Framför allt steg grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen i Norrland men även i många andra delar av Sverige. Sammantaget innebär detta att grundvattensituationen förbättrades i de små magasinen så att grundvattennivåerna mestadels var normala eller över de normala för årstiden. I vissa delar av Norrlands kustland och östra delen av Dalarnas län var nivåerna till och med mycket över de normala. Ett undantag är Gotland där nivåerna fortsatt var under de normala för årstiden.

Stora grundvattenmagasin

Det var förväntat att samma påfyllning skett i de stora grundvattenmagasinen men effekten var mindre och fördröjd. Grundvattennivåerna var därför fortsatt under de normala i större delen av Götaland och östra Svealand. I vissa delar av södra och östra Götaland var nivåerna mycket under de normala för årstiden. I norra Norrlands kustland var nivåerna däremot mycket över de normala för årstiden.