Augusti 2021 - Regnig månad med skyfall över Gävle

Augustivädret blev en skarp kontrast till den varma och på många håll torra julimånaden. I augusti var det istället molnigt, lågtrycksbetonat och ostadigt väder som dominerade. Det var flera tillfällen med kraftigt regn och lokala översvämningar. Mest dramatiskt var det i Gävle den 17-18 augusti.

Temperatur - Förhållandevis kyligast i söder

I hela Sverige låg medeltemperaturen i augusti 2021 under det normala för perioden 1991-2020. De största temperaturunderskotten hade södra Sverige. I norra Sverige var det i allmänhet en lite kyligare augusti så sent som 2017 eller 2016. På sina håll i södra Sverige får man däremot gå till 2008 för att finna en kyligare augustimånad, eller i vissa fall till 1998 eller 2000.

Månadens högsta temperatur var 27,1° i Lund den 13 augusti, vilket är en ganska blygsam maximitemperatur för att vara i augusti.

Månadens lägsta temperatur avlästes redan den 3 augusti med -4,0° i Latnivaara i norra Lappland. En så låg temperatur i Sverige så tidigt på säsongen har inte inträffat sedan 1965.

Månadsmedeltemperaturen under augusti 2021.
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2021. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under augusti 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

 

Jämförelse med tidigare augustimånader i Sverige och globalt

För Sverige som helhet var månadsmedeltemperaturen i augusti 2021 bland de lägsta för en augustimånad hittills det här århundradet. För att finna en avgjort kyligare augusti får vi gå tillbaka till 1998.

Medeltemperaturer i augusti i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i augusti (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i augusti (data från CRU). Förstora Bild

 

Nederbörd - Lokala rekord vid Norrlandskusten

Augusti 2021 blev nederbördsrik i största delen av Sverige. Det gäller inte minst vid södra Norrlandskusten, där bland annat Hudiksvall (startår 1934) upplevde sin hittills näst nederbördsrikaste augusti.

Nederbördsöverskotten skapades till stor del genom ett mycket omfattande regn den 17 augusti, då elva stationer hade en dygnsmängd på minst 100 mm. Allra mest uppmättes då vid automatstationen i Gävle med 161,6 mm.

Torrare än normalt hade man på sina håll nära norska gränsen.  Men där var det i allmänhet en torrare augusti så sent som förra året 2020. Även exempelvis kring norra delen av Vättern var det torrt. Älgarås i Västergötland hade med 40,7 mm sin torraste augusti sedan 1996.

Karta över nederbörd augusti 2021.
Nederbördssumma under augusti 2021. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under augusti 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i augusti 2021 (722 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i augusti 2021 (24 kB, pdf)

Vind

Det ofta ostadiga och lågtrycksbetonade vädret avspeglade sig även i en vind som i en stor del av landet var byigare än normalvärdet för perioden 1996-2015.

Den högsta byvindhastigheten under månaden rapporterades från Tarfala i norra Lapplandsfjällen med 31,7 m/s den 31 augusti. Bakom ett intensivt lågtryck den 25-26 augusti förekom stormbyar vid två kuststationer, nämligen 24,7 m/s vid Bjuröklubb i Västerbotten och Kuggören vid Hälsingekusten.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under augusti 2021. Förstora Bild

Snö

Ingen av SMHIs stationer rapporterade något snötäcke, vilket är det normala i augusti månad.

Solskenstid

I augusti varierade solskenstiden kring det normala (referensperiod 1991-2020). En del stationer hade lite mer sol än normalt medan andra hade lite mindre sol. Ingenstans var det dock nära rekord åt något håll.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2021. Förstora Bild
Karta med soltimmar under augusti 2021.
Antal soltimmar i augusti 2021. Förstora Bild

Åska

Under de tre första augustiveckorna förekom åska nästan varje dag åtminstone någonstans i Sverige. Det åskrikaste dygnet var den 11 augusti med 8816 urladdningar. Den 22-24 och 28-30 augusti var däremot åskfria dygn.

Antal åskdagar under augusti 2021.
Antal åskdagar under augusti 2021. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under augusti 2021.
Totalt antal blixtar under augusti 2021. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 

Vädret dag för dag

Tidig nattfrost

Augusti 2021 inleddes med ett lågtrycksområde centrerat över Svealand och sydligaste Norrland. Där föll på sina håll stora regnmängder med som mest 48,5 mm i Älvkarleby i Norduppland. Söder om lågtrycket drev regnskurar in över västra Götaland.

Till den 2 augusti hade lågtrycksområdet förskjutits österut. För årstiden kylig luft täckte hela landet. Regnskurar förekom i östra delarna av Götaland och Svealand. Lokalt var de mycket kraftiga med 63,3 mm i Söderby-Karlsäng i Norduppland.

Natten till den 3 augusti sjönk temperaturen till -4,0° i Latnivaara i norra Lappland, vilket är en ovanligt låg temperatur för att vara så tidigt i augusti. Det följdes av en högtrycksrygg västerifrån.

Automatstationen i Latnivaara
Automatstationen i Latnivaara den 5 september 2014. Foto SMHI Förstora Bild

Några dagars högtrycksväder

Högtrycksryggen gav mestadels stabilt väder de följande dagarna men fortfarande förekom lokala regnskurar. Den 4 augusti iakttogs två tromber från Gotland.

Nästa dag var det i främst Jämtland och södra Lappland det förekom en del åskväder.

Den 6 augusti drog högtrycksryggen norrut men det var ändå mest stabilt väder frånsett lokala regn- och åskskurar.

Lördagen den 7 gav högtrycksryggen soligt och varmt väder i nordöstra Sverige, där Haparanda uppmätte 25,7°. I övrigt drog regn och åska in både från sydväst och sydost. Under dygnet fick Torsåker i Gästrikland 55,5 mm och Höglekardalen i Jämtland 61,0 mm.

Tromb i Småland och hageloväder i Öregrund

Regnet i söder fortsatte norrut söndagen den 8 augusti och följdes av nya områden med regn och skurar söderifrån. Grythyttan i Västmanland fick 59,0 mm och Härnösand i Ångermanland rapporterade 52,7 mm. Det som troligen var säsongens kraftigaste tromb drabbade ett område söder om Hultsfred i östra Småland. Vid Odensås fälldes då cirka 10 hektar skog.

Sverige dominerades även den 9 augusti av ostadigt väder med regn- och åskskurar. 

Nya delvis kraftiga regn- och åskskurar bildades följande dag den 10. Från Öregrund i Roslagen rapporterades om hagel stora som pingisbollar. Tomtabacken, högst upp på Sydsvenska höglandet, rapporterade 58,4 mm under dygnet varav 19,7 mm föll på bara 15 minuter. I norra halvan av Sverige var det ändå förhållandevis varmt med som mest 25,4° i Torpshammar i Medelpad.

Onsdagen den 11 augusti fortsatte med lågtrycksbetonat väder med regn- och åskskurar. Men de var i allmänhet inte fullt så kraftiga som föregående dygn.

Högtrycksrygg med månadens varmaste dagar

Den 12 augusti passerade en högtrycksrygg med soligt väder på sina håll och upp till 25,9° i Film i Uppland. Men trots högtrycksryggen förekom även en del åskskurar över främst mellersta delen av landet.

Den 13 uppmättes månadens högsta temperatur i landet med 27,1° i Lund i Skåne. Samtidigt försvagades högtrycksryggen och släppte fram nya områden med regn- och åskskurar.

Ett lågtryck fördjupades

Den 14 augusti fördjupades ett lågtryck över mellersta Sverige med regn eller regnskurar på de flesta håll i landet. Det soligaste vädret hade man längst i norr.

Lågtrycket låg kvar söndagen den 15 augusti med fortsatt ostadigt väder.

Den 16 augusti bildades ett dellågtryck över södra Sverige som efterhand medförde kraftigt regn. Djursätra i Västergötland fick 70,3 mm under dygnet.

Skyfall över Gävle

Nederbördsmängd i millimeter i Sverige för den 17 augusti 2021.
Nederbördsmängd i millimeter i Sverige för den 17 augusti 2021. Källa: SMHI. Förstora Bild

Månadens mest dramatiska väderhändelse inträffade följande dygn när lågtrycket intensifierades ytterligare. Under nederbördsdygnet den 17 augusti rapporterade elva stationer i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland 100 mm eller mer. Allra mest registrerade automatstationen i Gävle med 161,6 mm. Det är den sjätte största officiella dygnsmängden i svensk väderhistoria.

Till nästa dag dämpades de allra extremaste mängderna, men regnet spred sig till även till nordligaste Sverige. Exempelvis rapporterades 52,1 mm från Sadjem i norra Lappland den 18.

Den 19 augusti hade lågtrycket och regnet sina centrala delar över mellersta och nordligaste Norrland. Saittarova rapporterade 33,3 mm. I södra Sverige var det mest fråga om lokala regnskurar, men det var rätt blåsigt i västvinden.

Lågtrycket försköts vidare åt nordost den 20 och försvagades. Men i norra Norrland hann det på sina håll falla över 20 mm det dygnet. Längre söderut var det mest lokala regn- och åskskurar.

Högtryck gav stabilare väder med kyliga nätter

Den 21 augusti förstärktes ett högtryck över Norska havet och det medförde stabilare väder i Sverige. En del regnskurar hängde dock kvar över nordöstra Norrland till en början.

Högtrycket blev alltmer dominerande men i samband med klart väder var det kyligt nattetid. Den 22 augusti hade Ljusnedal i Härjedalen -3,2° och säsongens första frost i Svealand rapporterades från Älvdalen och Särna med -0,7°.

Högtrycket dominerade även den 23 med i stort sett uppehållsväder men ganska stora temperaturskillnader mellan natt och dag. I Härjedalen och Jämtland var det på en del håll 3-4 minusgrader medan Helsingborg i Skåne kom upp i 24,3° på dagen.

Nytt lågtryck med kraftiga regn

Den 24 försvagades högtrycket i samband med att ett intensivt lågtryck närmade sig på Norska havet. Efter en kylig natt med lokal frost ner till Ångermanland  utbredde sig ett regnområde över stora delar av Norrland och Svealand. Det gav under dygnet 32,3 mm i Holmfors i Västerbotten.

Den 25 augusti rörde sig det intensiva lågtrycket söderut över Bottniska viken och Östersjön. Det medförde vid framför allt ostkusten både stora regnmängder och kraftig nordvind. Bland annat registrerades ett nytt kraftigt regn på 48,1 mm vid automatstationen i Gävle. Både Kuggören i Hälsingland och Bjuröklubb i Västerbotten rapporterade stormbyar bakom lågtrycket.

Gavleån
Gavleån forsar genom centrala Gävle i augusti 2021. Foto Sverker Hellström Förstora Bild

Nästa dag låg lågtrycket nästan stilla över Östersjön. Från Smålandskusten rapporterades 55,1 mm i Mönsterås och 48,5 mm  Kalmar. Från Kalmar kom även rapporter om översvämmade källare med mera. Över norra Sverige växte det in ett nytt högtryck.

Stabilisering med början i norr

Den 27 augusti dominerade högtrycket vädret i norr, medan det fortfarande var lågtrycksdominerat och mycket ostadigt i sydöstra Sverige. I Skåne fick Kristianstad 44,3 mm och Knopparp 43,5 mm. Även Skedemosse på Öland fick 43,5 mm.

Lördagen den 28 augusti var solig på de flesta håll i norra Sverige. I Östersjölandskapen var det fortfarande ostadigt även om de kraftigaste regnskurarna dämpades något.

Den sista helgen i augusti avslutades med en söndag då efterhand även Götaland fick stabilare väder med sol åtminstone ner till norra delen av västkusten. Dagstemperaturerna steg och Östmark-Åsarna i Värmland kom upp i 24,7°.

Den 30 augusti fortsatte med högtrycksbetonat väder med i stort sett uppehåll och mycket sol över landet. Återigen var Östmark-Åsarna varmast med 24,9°.

Även månadens sista dag bjöd på en hel del sol även om regnskurar drev in över Lapplandsfjällen i en tilltagande nordvästvind.

Högsta temperatur, augusti 2021
Norrland +25,7° den 7 Haparanda (Norrbotten)
Svealand +25,9° den 12 Film (Uppland)
Götaland +27,1° den 13 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, augusti 2021
Norrland -4,0° den 3 Latnivaara (Lappland)
Svealand -0,9° den 23 Höljes (Värmland)
Götaland +2,0° den 23 Kvarn (Östergötland)
Högsta nederbörd, augusti 2021
Norrland 320,2 mm Gävle A (Gästrikland)
Svealand 207,0 mm Älvkarleby (Uppland)
Götaland 207,6 mm Landskrona (Skåne)
Lägsta nederbörd, augusti 2021
Norrland 31,2 mm Saarikoski (Lappland)
Svealand 30,4 mm Charlottenberg (Värmland)
Götaland 10,4 mm Rossö (Bohuslän)
Högsta lufttryck, augusti 2021
Norrland 1033,4 hPa den 27 Mierkenis (Lappland)
Svealand 1030,0 hPa den 24 Hamra (Dalarna) och Uppsala (Uppland)
Götaland 1030,3 hPa den 24 Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, augusti 2021
Norrland 985,2 hPa den 18 Kuggören (Hälsingland)
Svealand 985,4 hPa den 18 Kerstinbo (Uppland)
Götaland 991,1 hPa den 18 Gotska Sandön (Gotland)
Största snödjup, augusti 2021
Norrland -
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm augusti 2021 (10 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i augusti 2021 (4 kB, pdf)