Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Is på sjöar vintern 2022-2023

Hydrologi

I större delen av landet la sig isen senare än normalt och gick upp vid ungefär normal tidpunkt. Under en period i mars låg isen på sjöar i hela landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2022-2023

Hydrologi

På de flesta håll var snötäcket mindre än normalt denna vinter. Stora mängder föll dock periodvis, som i Ångermanland i början av januari och i Dalarnas fjälltrakter i slutet av april.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2022

Oceanografi

Likt förra året uppmättes de högsta vågorna för 2022 i slutet av januari. Stormen Malik drev upp våghöjden längs västkusten till 5,5 meter. Många tillfällen med fyrametersvågor inträffade, registrerade av SMHIs vågbojar på västkusten, i Östersjön och i Bottenhavet. Den enda årstiden utan särdeles …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2022

Oceanografi

De första månaderna av 2022 var stormrika, och bjöd på flera tillfällen med höga vattenstånd i haven runt Sverige. Årets högsta vattenstånd uppmättes under stormen Malik i slutet av januari med +158 cm i Halmstad. Från mitten av mars rådde däremot lugnare förhållanden och de riktigt höga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2022-2023

Oceanografi

Hösten var mild och det tog tid att kyla av ytvattnet. Den första isen observerades den 17 november och det dröjde sen till 28 maj, innan det åter var helt isfritt. Utbredningen under vintern var dock oftast beskedlig och den maximala isutbredningen uppmättes den 12 mars till 81 000 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2022

Oceanografi

Under 2022 inträffade fyra inflöden genom Öresund till Östersjön som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön, däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra Gotlandsbassängernas djupvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2022

Hydrologi

Under året förekom både höga och låga flöden i olika delar av landet. Årets vårflod blev hög i nordvästra Norrland och flödet i Luleälven var högt i augusti. Men det är nog de låga flödena i sydöstra Sverige under sommar och höst som påverkade både samhället och naturmiljön mest.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2022

Hydrologi

Under en mild och nederbördsrik period i början på året steg vattennivån i Storsjön till den högsta nivå som uppmätts under februari. Vättern hade en låg nivå under hela året medan Vänerns nivå var låg under hösten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2021-2022

Hydrologi

På många sjöar la sig isen tidigare än normalt och det fanns is på sjöarna i hela Sverige under en period kring årsskiftet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2021

Oceanografi

SMHI, Stockholms universitet och Umeå universitet utför nationell marin miljöövervakning av bl a växtplankton. Provtagningar sker ungefär en gång per månad från forskningsfartyg, på några platser oftare, s k intensivstationer. Dessutom använder SMHI satelliter för övervakning av …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier