Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Havsvågor 2022

Oceanografi

Likt förra året uppmättes de högsta vågorna för 2022 i slutet av januari. Stormen Malik drev upp våghöjden längs västkusten till 5,5 meter. Många tillfällen med fyrametersvågor inträffade, registrerade av SMHIs vågbojar på västkusten, i Östersjön och i Bottenhavet. Den enda årstiden utan särdeles …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2022

Oceanografi

De första månaderna av 2022 var stormrika, och bjöd på flera tillfällen med höga vattenstånd i haven runt Sverige. Årets högsta vattenstånd uppmättes under stormen Malik i slutet av januari med +158 cm i Halmstad. Från mitten av mars rådde däremot lugnare förhållanden och de riktigt höga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2022

Oceanografi

Under 2022 inträffade fyra inflöden genom Öresund till Östersjön som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön, däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra Gotlandsbassängernas djupvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2022

Hydrologi

Under året förekom både höga och låga flöden i olika delar av landet. Årets vårflod blev hög i nordvästra Norrland och flödet i Luleälven var högt i augusti. Men det är nog de låga flödena i sydöstra Sverige under sommar och höst som påverkade både samhället och naturmiljön mest.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2022

Hydrologi

Under en mild och nederbördsrik period i början på året steg vattennivån i Storsjön till den högsta nivå som uppmätts under februari. Vättern hade en låg nivå under hela året medan Vänerns nivå var låg under hösten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2021-2022

Hydrologi

På många sjöar la sig isen tidigare än normalt och det fanns is på sjöarna i hela Sverige under en period kring årsskiftet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2021

Oceanografi

SMHI, Stockholms universitet och Umeå universitet utför nationell marin miljöövervakning av bl a växtplankton. Provtagningar sker ungefär en gång per månad från forskningsfartyg, på några platser oftare, s k intensivstationer. Dessutom använder SMHI satelliter för övervakning av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösituationen vintern 2021-2022

Hydrologi

Över lag fanns mindre snö än normalt under vintern 2021–2022. I de norra fjälltrakterna fanns dock mer snö än normalt och där blev flödena höga i många vattendrag i samband med vårfloden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2021

Oceanografi

Endast vid två tillfällen under året uppmättes signifikanta våghöjder* högre än fem meter. Högst nådde vågorna vid Väderöarna på västkusten, där en signifikant våghöjd om 6,5 meter noterades den 22 januari. Även den 9 april bjöd på vågor över fem meter vid både Brofjorden och Väderöarna. Därefter …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvattenstånd 2021

Oceanografi

Årets högsta vattenstånd observerades vid tre separata tillfällen, där Uddevalla i fjordsystemet innanför Orust och Tjörn uppmätte 95 cm över medelvattenståndet* i januari, mars och oktober. Det är den blygsammaste årshögstanoteringen under detta århundradet, närmast var 2010 då Kungsvik hade +98 …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier