Årets och årstidernas väder och vatten

Varje år presenteras en översiktlig återblick på det gångna årets väder. Fyra gånger om året summeras även vädret för den gångna årstiden. Översikter från 1999 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Våren 2012 - Inledningsvis mycket varm vår

Mars, som på flera platser i mellersta Sverige var rekordvarm, var den främsta orsaken till att våren blev varmare än normalt i hela Sverige. Nederbördsmängderna var större än de normala för våren i norra Sverige medan det var torrt i främst …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2012 - Inleddes blåsigt och avslutades milt

Efter en blåsig och ostadig julmånad gav ett mäktigt högtryck några kalla vinterveckor i slutet av januari och början av februari. Men sedan började våren leta sig in över Sydsverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Året 2011 - Mycket varmt och blött i norr

Förra årets väder har summerats. De mest anmärkningsvärda väderförhållandena uppvisade norra Norrland, där det både blev ett av de varmaste och nederbördsrikaste åren hittills.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hösten 2011 - Rekordvarmt i norr och mycket snöfattigt

I praktiskt taget hela Sverige var hösten varmare än normalt, i norra Norrland till och med rekordvarm. Fram till mitten av november var det ytterst dåligt med snö i hela landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2011 - Varm och blöt

Sommaren 2011 lär knappast bli ihågkommen som någon toppensommar. Ändå var den varm i hela landet men några längre perioder med högtrycksbetonat väder var det ont om

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årstidsväder

Sammanställningar av vinter, vår, sommar och höstväder vanligen i form av pdf.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets väder 1999-

Sammanställningar av årets väder från och med år 1999 finns tillgängliga som pdf.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2011 - Den kalla vintern följdes av en varm vår

Efter den kalla vintern följde en varm vår. Framför allt april bjöd på många värmerekord.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2011 - Den andra kalla vintern i rad

Vintern 2010/2011 fick en rivstart med en decembermånad som i framför allt södra Sverige var en av de allra kallaste vi känner till.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets väder 2010 - Kalla vintermånader

Under väderåret 2010 var inflytandet av maritima luftmassor från Atlanten förhållandevis litet. Med andra ord var vädret kontinentalt, vilket bland annat återspeglas i temperaturkontrasterna mellan kalla vintermånader och en kraftig värmebölja …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År