Vintern 2016 - Mild med kall januari

De senaste två vintrarna har bjudit på temperaturöverskott i hela landet. Vintern 2016 sällade sig till denna skara. Dock hade årets vinter inte mindre än tre ansikten. Först en mycket mild och blåsig julmånad med flera nya decemberrekord i den södra halvan. Detta följdes av en abrupt väderomläggning kring nyår med bistert vinterväder under större delen av januari. I slutet av januari ersattes det kalla vädret med milt och odramatiskt väder vilket även kom att prägla februari. På sina håll i södra Sverige var det även en mycket solig vinter. I Norrköping var vintern rekordsolig och i Stockholm den näst soligaste.

Stora likheter med vintern 2014

I stora drag påminner årets vinter mycket om 2013/2014. Då hade vi en mycket mild och blåsig julmånad med två stormlågtryck (Sven och Ivar). I år hette de Helga och Staffan. Framför allt Helga orsakade stora problem när hon drog fram över södra Sverige den 4-5 december med strömavbrott och nedfallna träd.

Vintersolståndet 2015
Långa skuggor och barmark i norra Uppland några timmar efter vintersolståndet den 22 december. I Götaland, Svealand och sydöstra Norrland blev det en grön jul. Foto Amanda Lundgren Förstora Bild

Läs mer om decembervädret

I början av januari kom vintern med besked. Precis som under januari 2014 begränsades dock den kalla perioden till att vara omkring tre veckor. Skillnaden i år var att molnigheten i södra och mellersta Sverige var lägre vilket gav utrymme för låga temperaturer. Tre nationella isdygn (den 3 samt 16-17) noterades då temperaturen ingenstans i landet översteg nollstrecket. I slutet av månaden drog mildluften in på bred front med blåsigt väder. Den 30 noterades nytt svenskt vindrekord för januari när Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen kom upp i 43,8 m/s.  

Läs mer om januarivädret

Februari 2014 var precis som i år mild, dock ännu mildare än årets upplaga, och mycket grå. Årets februari bjöd däremot på ganska mycket sol i södra Sverige. Hoburg på Gotland hade sin soligaste februarimånad medan Norrköping hade sin tredje soligaste. Den meteorologiska våren gjorde sitt intåg i landet den 16 februari. Till månadsskiftet hade den meteorologiska våren anlänt till främst södra Götaland liksom kuststationerna i norra Götaland (undantaget Nordkoster i Bohuslän) och Svealand bortsett från Örskär i Norduppland. Den 26 uppmättes vinterns största snödjup på 121 cm i Kangos i Norrbotten.

Söderarm den 29 februari 2016
Skottdagen den 29 februari bjöd på soligt väder på många håll i landet. Här, ute på Söderarm i Uppland dit den meteorologiska våren anlände den 17 februari kunde man njuta av solen. Foto Petra Johansson Förstora Bild

Läs mer om februarivädret

Lägsta vintertemperaturen sedan 2001

Vinterns lägsta temperatur på -42,9° uppmättes den 7 januari vid landets nordligaste väderstation Naimakka i Lappland. Detta var den lägsta temperatur som uppmätts i landet sedan februari 2001 då Idre-Storbo i Dalarna uppmätte -44,0°. Som en jämförelse med vintern 2014 var den lägsta temperaturen då -42,7° uppmätt i Karesuando. Kuriöst nog var även temperaturnoteringen från 2014 den lägsta sedan 2001 samt uppmättes i januari.

Högsta vintertemperaturen var tangerat svenskt decemberrekord

Vinterns högsta temperaturer uppmättes så gott som undantagslöst under december. De varmaste dygnen var i allmänhet den 6 och den 20-23. Allra varmast var det den 20 december då Fårösund-Ar på Gotland kom upp i 13,7° vilket inte bara var tangerat svenskt decemberrekord utan även vinterns högsta temperatur. Fullt lika varmt var det inte under 2014 då vinterns högsta temperatur uppmättes till 11,9° och då dessutom i slutet av februari.

En kuriositet i sammanhanget är den stora temperaturkontrasten mellan december och januari. I Stockholm var differensen i medeltemperatur mellan de båda månaderna 8,3°. Sedan mätningarna inleddes i Stockholm 1756 finns bara fem tillfällen där temperaturdifferensen mellan december och januari varit större, senast 1987 och 1985.

Rekordsoligt i Norrköping - Stockholms näst soligaste vinter

I norra Götaland och södra Svealand blev det en solig eller till och med mycket solig vinter. För Norrköpings (startår 1955) del blev det den absolut soligaste vintern som observerats där. På skottdagen den 29 februari lyste solen i 9 timmar där. Detta gjorde att årets vinter inte behövde dela förstaplatsen med 1997. Det gamla rekordvärdet från 1997 var nämligen på 233 timmar medan årets värde blev 243 soltimmar. Detta var för övrigt även vinterns högsta värde för landet som helhet.

I Stockholm (startår 1908) blev det, tillsammans med 1928, den näst soligaste vintern efter 1997. Det var mycket nära rekordet, totalt fattades bara två timmar till solskensrekordet på 218 timmar från 1997. 

Temperaturen under vintern - Milt, kallt och milt igen

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2016.
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, vintern 2016. Förstora Bild

Efter en mild december, en kall januari och en mild februari hamnade temperaturavvikelsen för vintern mellan 2 och 3 grader över det normala i nästan hela Sverige. I delar av Lappland var överskotten istället ”bara” 1-2 grader över det normala. Det minsta överskottet stod Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland för där avvikelsen gentemot normalvärdet slutade på 0,6°. Bland annat Haparanda och Storön, båda belägna i Norrbotten, uppmättes de största överskotten med strax över 3 grader från normalen. Praktiskt taget hela Sverige hade en mildare vinter så sent som i fjol.

Nederbördsrik vinter i nordöstra Norrland och västra Götaland

Nederbörden i procent av det normala under vintern 2016.
Nederbörden i procent av det normala under vintern 2016. Förstora Bild

I delar av västra Götaland samt nordöstra Norrland blev det en nederbördsrik vinter. För Vittangi (startår 1933) i norra Lappland var detta den femte nederbördsrikaste vintern efter i tur och ordning 1936, 1994, 1998 och 2007. Linhult (startår 1911) i Västergötland hade sin åttonde nederbördsrikaste vinter. Intressant nog har de nio högsta vinternoteringarna där infallit under perioden 1989-2016.

För nordöstra Norrlands del liksom västra Götaland var vintern 2015 i allmänhet blötare än årets upplaga.

Längs Östersjökusten var det däremot en torr eller mycket torr vinter med på sina håll strax under halva normalnederbörden. I Oskarshamn får vi gå tillbaka till 1976 för att finna en torrare vinter. 

På Öland har den torra vintern i kombination med övervägande torrt väder sedan augusti 2015 lett till ovanligt låga grundvattennivåer.