Februari 2016 - Mild och tämligen odramatisk

Det blev en mild och tämligen odramatisk avslutning på den kalendariska vintern. Den första halvan av februari präglades av ostadigt väder medan den andra halvan bjöd på mer stabilt väder. I slutet av månaden etablerades ett högtryck som gav sol på många håll i landet. I främst Götaland och Svealand blev månaden i allmänhet soligare än normalt.

Milt och blåsigt väder inledde månaden

De första två veckorna passerade det ena lågtrycket efter det andra landet samtidigt som mild och fuktig luft fördes in. Under månadens inledande dygn var det även riktigt blåsigt. Blåsigast var det på kyndelsmässodagen den 2 då det blåste västlig kuling på som mest 20-22 m/s i medelvinden på västkusten. Flera stationer rapporterade där stormbyar. Högsta byvinden stod Måseskär i Bohuslän för där den kom upp i 31,9 m/s. Blåsten ställde till med problem på västkusten med lokala översvämningar i samband med stigande havsvattenstånd. För några stationer i Skåne och Blekinge var detta månadens mildaste dygn. Exempelvis hade Malmö 8,4° och Helsingborg 8,6° som mest.

Nordvästvindar dominerade den 3-5

Under kvällen och natten till den 3 passerade ett mindre lågtryck österut över Götaland och södra Svealand. Norr om lågtryckets centrum föll nederbörden delvis som snö medan det söder där om var fråga om regn. Lågtrycket migrerade österut och en nordvästlig luftström förde ner torrare luft över hela landet med varierande molnighet. I fjällen drev snöbyar in i nordvästvinden. Väderläget ändrades inte mycket till den 4 men södra Sverige fick en solig dag medan molnen dominerade stort i Norrland. Den 5 blev en mellandag med varierande molnighet runtom i landet.

6 februari – månadens gråaste dag

Under kvällen och natten den 6 rörde sig ett nederbördsområde upp över landet med ljumma sydvästvindar. Molnen kopplade ett järngrepp över landet och inte en enda soltimme noterades vid någon av SMHIs automatiska solstationer!

Månadens högsta temperatur observerades den 7

Månadens mildaste dagar var i allmänhet den 7-8. Sörmländska Floda uppmätte 9,8° den 7 vilket också blev månadens högsta temperatur i Sverige. Nästan lika milt var det i Målilla i Småland samt Mariestad i Västergötland där man kom upp i 9,6°. I Norrland var det Gävle som denna dag intog tätplatsen med sina 6,6°. I norra Norrland dominerade istället den 8 som månadens varmaste dag. Gunnarn i Lappland hade då 3,7°.

Komplex väderbild den 11-12

Den 9 var grå och ostadig i hela landet. Ett lågtryck över kontinenten nådde Skåne sent på kvällen och rörde sig åt nordost under natten den 10. Nederbörden föll delvis som snö. Till på kvällen hade lågtrycket nått upp i höjd med Hudiksvall. Två dellågtryck utvecklades under morgonen den 11 och hade sina centrum dels uppe vid norra Bottenviken medan det andra fortsatte att ligga i höjd med Hudiksvall. Den mesta av nederbörden föll över nordöstra Norrland. Ett annat lågtryck över Baltikum rörde sig åt nordväst och slog sig samman med lågtrycket över Bottenhavet. Lågtrycket rörde sig därefter bara långsamt norrut under försvagning. Till den 14 fyllde ett nytt nederbördsområde på snöfallet över östra Norrland på sin väg norröver. Över östra Norrland föll en hel del snö under dessa dygn. Flera platser såg snödjupsökningar om 10-25 cm under de här dagarna.

Högtrycksrygg med kallt väder den 15-17 i södra Sverige

En högtrycksrygg passerade landet den 15-17. Framförallt den 16 bjöd på mycket sol i praktiskt taget hela landet medan både den 15 och den 17 var gråa i stora delar av Norrland. På de flesta håll i Götaland, Svealand och södra Norrland var detta månadens kallaste dygn. Den 15 rapporterade Särna i Dalarna -26,1° vilket var Svealands lägsta temperatur för månaden. Morgonen därpå uppmätte Hagshult i Småland -15,5° vilket blev Götalands lägsta temperatur i februari.

Blåsigt i fjällen den 20

Ett djupt lågtryck med centrum över Island kom att styra vädret under flera dagar från den 20. Ett omfattande nederbördsområde drog den 20 in över landet med mycket blåsigt väder i fjällen. Under morgontimmarna rapporterade Stekenjokk i södra Lappland en medelvind på 28 m/s följt av Sylarna i Jämtland där det blåste 27 m/s i medelvind och en byvind på 49 m/s.

Kallare och stabilare väder under månadsslutet

Till den 23 hade lågtrycket fått sitt centrum över norra Norrland. På dess baksida fördes kallare och torrare luft långsamt ner över landet. I främst Svealand fick solen chansen att visa sig från sin bästa sida. Under de efterföljande dygnen stabiliserades vädret alltmer med utrymme för en hel del sol. Nätterna var dock bistert kalla, främst i norra Norrland. Den 28 rapporterade Karesuando i norra Lappland -32,9° vilket blev månadens lägsta temperatur.

Söderarm den 29 februari 2016
Skottdagen den 29 februari bjöd på soligt väder på många håll i landet. Här, ute på Söderarm i Uppland dit den meteorologiska våren anlände den 17 februari kunde man njuta av solen. Foto Petra Johansson Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i februari 2016 (365 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i februari 2016 (87 kB, pdf)

Temperatur - Milt i hela landet

Det blev en mild februarimånad med överskott som i allmänhet låg på 2-4 grader över normalvärdena. I nordöstra Norrland var månaden mycket mild med överskott på 4-6 grader. För så gott som hela Sverige gäller att både februari 2015 och 2014 var mildare än årets upplaga.

Månadsmedeltemperaturen under februari 2016.
Månadsmedeltemperaturen under februari 2016. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2016.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under februari 2016. Förstora Bild


 

Nederbörd - Haparandas femte nederbördsrikaste februari

Större delen av landet fick mer nederbörd än normalt. Nordöstra Norrland hade inte bara de största temperaturöverskotten utan även de största nederbördsöverskotten. Lokalt föll det där tre gånger mer än under en normal februari. För Haparandas (startår 1860) del var detta den femte nederbördsrikaste februarimånaden efter 1935, 1868, 1920 och 1952. För Överkalix-Svartbyn (startår 1962) i Norrbotten var detta den absolut nederbördsrikaste februarimånaden som observerats. I främst Lapplandsfjällen, delar av Jämtlandsfjällen samt östra Småland och Öland var månaden däremot torr.

Karta över nederbörd februari 2016.
Karta över nederbörd februari 2016. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under februari 2016.
Nederbördens avvikelse från det normala under februari 2016. Förstora Bild

Snötäcke - Mycket snö utanför fjällen i norra Norrland

Månadens största observerade snödjup blev 121 cm uppmätt den 26 i Kangos i norra Norrbotten. För norra Norrlands del var månaden snörik utanför fjällkedjan. I resten av landet var det förhållandevis klent med snö. I Götaland och södra Svealand var det barmark på många håll fram till den 10 innan ett mycket tunt snötäcke etablerades. Till på skottdagen den 29 hade stora delar av Götaland barmark.

Snödjupskarta för 15 februari 2016.
Snödjupskarta för 15 februari 2016. Förstora Bild
Snödjupskarta för 29 februari 2016.
Snödjupskarta för 29 februari 2016. Förstora Bild

Solskenstid - Nytt februarirekord för Hoburg 

Det blev en solig månad på de flesta håll i Götaland och Svealand, mycket tack vare det torra och stabila vädret under månadens sista vecka. Hoburg på Gotland hade med 110 soltimmar sin allra soligaste februarimånad. Mätserien är dock relativt kort och solmätningarna inleddes där så sent som 1985. För Norrköpings del var månaden den tredje soligaste februarimånaden som observerats med sammanlagt 120 soltimmar. Februarirekordet på 127 soltimmar från 1975 överlevde därmed. Solskensmätningarna inleddes i Norrköping år 1955. I Norrland var det däremot lite mindre sol än normalt på de flesta håll.

Karta med soltimmar under februari 2016.
Antal soltimmar i februari 2016. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2016.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under februari 2016. Förstora Bild

Åska

Februari är normalt sett en åskfattig månad och var så även i år med inga nämnvärda åskurladdningar i Sverige.

Antal åskdagar under februari 2016.
Antal åskdagar under februari 2016. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under februari 2016.
Totalt antal blixtar under februari 2016. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, februari 2016
Norrland +6.6° den 7 Gävle (Gästrikland)
Svealand +9.8° den 7 Floda (Södermanland)
Götaland +9.6° den 7 Mariestad (Västergötland) och Målilla (Småland)
Lägsta temperatur, februari 2016
Norrland -32.9° den 28 Karesuando (Lappland)
Svealand -26.1° den 15 Särna (Dalarna)
Götaland -15.5° den 16 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, februari 2016
Norrland 114.7 mm Talljärv (Norrbotten)
Svealand 72.0 mm Gördalen (Dalarna)
Götaland 117.0 mm Borås (Västergötland)
Lägsta nederbörd, februari 2016
Norrland 10.9 mm Sveg A (Härjedalen)
Svealand 14.8 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 8.5 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, februari 2016
Norrland 1030.9 hPa den 16 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1034.7 hPa den 16 Landsort (Södermanland)
Götaland 1038.9 hPa den 16 Skillinge (Skåne)
Lägsta lufttryck, februari 2016
Norrland 971.3 hPa den 2 Västmarkum (Ångermanland)
Svealand 972.8 hPa den 2 Hamra (Dalarna)
Götaland 974.2 hPa den 2 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, februari 2016
Norrland 121 cm den 26 Kangos (Norrbotten)
Svealand 65 cm den 9-11 och 21-24 Gördalen (Dalarna)
Götaland 24 cm den 21 Malmbäck (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm februari 2016 (83 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i februari 2016 (83 kB, pdf)