Februari 2016 - Höga flöden i västra Götaland

Under februari regnade det i allmänhet mer än normalt. Flödena i vattendragen var något över de normala i stora delar av landet. I nordvästra Götaland förekom höga flöden.

Vattenföring

Större delen av landet fick mer nederbörd än normalt i februari och i västra Götaland var flödena över de normala under första halvan av månaden. Höga flöden förekom i nordvästra Götaland.  I östra Götaland, Svealand och norra Norrland var flödena normala eller något över de normala för årstiden. I södra Norrland var flödena högre än normalt.

Vattenföring vid 20 mätstationer i februari 2016 (407 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Vänern och Mälaren var något över den normala för februari medan den i Vättern och Hjälmaren var något under den normala. I Storsjön sjönk vattennivån under hela februari, vilket den också brukar göra så här års. Vattennivån var här något över den normala för årstiden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar februari 2016 (79 kB, pdf)

Markvatten

I södra Sverige och längs Norrlandskusten var markvattenhalten i allmänhet högre än den normala för årstiden. Längs kusten i sydöstra Sverige och i Norrlands inland var den istället under den normala.

Snö

I början av februari hade nästan hela Götaland och delar av Svealand barmark. Under månaden kom det en del snö och i mitten på månaden var nästan hela landet snötäckt. Mot slutet av månaden började snön smälta av i södra Sverige.

Snötäcket var i stora delar av landet mindre än normalt. Däremot fanns mycket snö i Norrbotten och de nordöstra delarna av Lappland.

Snötäckets beräknade vattenvärde, 15 februari 2016.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde, 15 februari 2016. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 februari 2016.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 februari 2016. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer 15 februari 2016 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer, 15 februari 2016 enligt SGU. Förstora Bild

I Götaland och Svealand var grundvattennivåerna för årstiden över de normala eller nära de normala. Blekinge, södra Öland och sydostligaste Småland hade dock fortsatt mycket låga nivåer för årstiden och där kan grävda brunnar få problem med grundvattentillgången.

Södra och mellersta Norrland hade nivåer nära de normala eller under de normala för årstiden. I norra Norrland var nivåerna över eller mycket över de normala.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan januari sjunkit med 5–35 cm i Norrland. I Svealand och Götaland har nivåerna stigit med upp till 80 cm.