Februari 2016 - Höga vågor på västkusten

Under första halvan av februari passerade flera lågtryck och isen packades norrut i Bottenviken. Mot slutet av månaden var större delen av centrala Bottenviken täckt med tjock drivis. De högsta och lägsta vattenstånden i februari inträffade i början av månaden. I Uddevalla steg vattenståndet till +122 cm och i Skanör sjönk det till -63 cm. Vid samma tillfälle observerades en signifikant våghöjd vid Väderöarna på 6,7 meter.

Havsisen minskade i söder men växte till i norr

Första halvan av februari fortsatte på samma sätt som januari slutade. Det ena lågtrycket efter det andra passerade över landet och isen i Bottenviken drev runt i de tidvis kraftiga syd- och västvindarna. Isen packades efterhand norrut och norr om linjen Luleå-Brahestad låg mycket tät drivis med kraftiga vallar. Den 15-17 passerade en högtrycksrygg landet och nyis började lägga sig till havs i Bottenviken och även tillfälligt längs södra Bottenhavskusten.

Ett djupt lågtryck med centrum över Island kom att styra vädret under några dagar från den 20. Isen bröts åter isär men kylde samtidigt av ytvattnet. Från den 23 fick kylan ordentligt fäste över de nordligaste havsområdena och istillväxten tog fart. Bottenviken och Norra Kvarken var helt istäckta ett dygn senare och under månadens sista vecka konsoliderades isläget så att större delen av centrala Bottenviken på skottdagen var täckt med upp till 50 cm tjock mycket tät drivis med en krans av tunnare jämn is och nyis ut mot fastisen längs kusterna. Även i Bottenhavet bildades nyis längs kusterna men längre söderut förekom is endast sporadiskt i skyddade vikar.

Inga rekordvärden för ytvattentemperatur noterades under månaden, men Marviken nådde en tiondel från sitt minvärdesrekord från februari 2012.

Ytvattentemperatur i kustvatten februari 2016 (80 kB, pdf)

Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 29 februari 2016
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 29 februari 2016. Förstora Bild
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2016
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 15 februari 2016. Förstora Bild

Vattenstånd

Vid februaris inledning var vattenståndet cirka 20 cm över det normala på de flesta platser.

Den 2 rörde sig ett lågtryck in över Sydnorge och längs Sveriges västkust var det sydvästliga vindar. Vattnet pressades in mot kusten och i Uddevalla observerades månadens högsta vattenstånd med +122 cm. Kungsvik och Smögen hade +113 cm och Göteborg +104 cm. På dessa platser var det de högsta februariobservationerna sedan 2008. På Östersjön var det en sydvästlig kuling som pressade vattnet åt nordost och i Skanör sjönk det till -63 cm vilket var månadens lägsta observerade vattenstånd.

Längs västkusten avtog sedan vinden och vattenståndet sjönk till det normala omkring den 5.

Den 8 var det en sydlig kuling på Bottenviken som pressade vattnet norrut. I Kalix steg det till +76 cm. I övrigt höll sig vattenstånden omkring 40 cm över det normala i de östra farvattnen fram till den 10.

Sedan blev vädret lite mer högtrycksbetonat i Sveriges västra farvatten med främst nordostliga vindar och vattenstånden sjönk. Den 15 hade Kungsvik ca -40 cm och Göteborg -20 cm.

Den 20 gav ett lågtryck över Island sydvästliga vindar längs västkusten och vattenståndet steg till ca 60 cm över det normala. I de östra farvattnen hände inte så mycket utan vattenstånden höll sig omkring 20 cm över det normala.

Mot slutet av månaden blev vädret återigen lite mer högtrycksbetonat i de sydvästra delarna och vattenstånden i väster sjönk till ca -20 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i februari 2016 (126 kB, pdf)

Höga vågor

I februari observerades vågor över 3 meter vid flera tillfällen.

Den 2 gav ett lågtryck över Sydnorge en sydvästlig vind på 21 m/s längs västkusten. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden* till 6,7 meter. Detta var en tangering av de högsta februarimätningarna på platsen sedan mätningarna startade 2005. Tidigare högsta registrering var från 2008.

Den 8 gav ett lågtryck over Norska havet en sydlig vind på 21 m/s längs västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,6 meter. På Östersjön blåste det syd 13 m/s och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,6 meter.

Den 12 gav ett lågtryck över Finska viken en nordvästlig vind på 17 m/s över Bottenhavet. Vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter.

Den 20 gav ett lågtryck över Island sydostliga till sydvästliga vindar på 21 m/s längs västkusten och signifikanta våghöjden steg till 3,4 meter. På Östersjön var det en sydlig vind på 15 m/s och vid Knolls grund observerades en signifikant våghöjd på 3,1 meter. På Bottenhavet var det en sydlig vind på 9 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 3,1 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund februari 2016
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund februari 2016. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2016
Signifikant våghöjd vid Väderöarna februari 2016. Förstora Bild