December 2015 - Varm och tidvis blåsig

Ovädren Helga, Synne och Staffan drabbade landet under månaden. Långa perioder med västvindar gav en varm och snöfattig december. 

Inledningen av december präglades av mycket kraftig västlig strömning över Nordvästeuropa, vilket gav för årstiden varmt väder.

Stormen Helga

Fredagen den 4 drog stormen, Helga, in från väster. De kraftigaste vindarna berörde främst norra Götaland och sydligaste Svealand. Västlig storm uppmättes utmed Bohuskusten. Allra mest uppmättes vid Måseskär med 29,3 m/s i medelvind. Även Pålgrunden i Vänern, med 25,8 m/s, och något senare även Landsort med 24,7 m/s noterade storm i medelvind.

Byvindarna passerade orkanstyrka vid kuststationerna, men hela 32,1 m/s vid Kettstaka i södra Närke och 27,0 m/s i Floda i Södermanland är höga värden på byvinden för att vara inlandsstationer.

Träd föll och strömavbrott drabbade tusentals hushåll, tåg ställdes in och en hel del nederbörd föll från Götaland och upp över södra halvan av Norrland, vanligen 10-20 mm. Allra mest fick nordvästra Götaland med lite drygt 20 mm.

Delar av södra Norrland fick då en snödjupsökning på en till två dm. Men det varma vädret skulle snart smälta snön.

Även det följande dygnet, den 5, förekom byvindar av stormstyrka i stora delar av Götaland och det var allmänt blåsigt i hela landet.

Ovädret Synne

Blåsten bedarrade knappt innan nästa oväder, Synne, följde på en något nordligare bana. Utmed Bohuskusten blåste det åter kraftigt, med byvindar över 30 m/s på Väderöarna.

Även detta dygn, den 6, och det följande, den 7, blev det allmänt blåsigt i landet, men till skillnad mot ovädret Helga kom det nu större mängder nederbörd.

I delar av nordvästra Götaland uppmättes 50-60 mm under den 5-6 varvid mindre och medelstora vattendrag svämmade över där.

Toppnoteringen 63,4 mm, vilket också blev månadens högsta dygnsnederbörd, uppmättes på morgonen den 6 i Mollsjönäs, strax norr om Göteborg, följt av ett antal värden på drygt 40 mm vid olika stationer i Halland, Västergötland och Dalsland.

Regnandet fortsatte den 6 med allmänt 10-20 mm i det drabbade området.

Höga temperaturer

Det inte bara blåste och regnade utan den 6 gav även rekordhöga temperaturer för december. Gävle med 12,1° noterade då ett nytt norrländskt värmerekord för december månad och Oxelösund med 13,3° noterade decemberrekord för Svealand. Dessa noteringar skulle dock komma att slås eller tangeras senare under månaden.

Förutom i Gävle och Oxelösund noterade även bland annat Örskär, Harstena och Östmark nya stationsdecemberrekord. Ett antal andra stationer noterade de högsta decembertemperaturerna sedan 1953 eller 2006. I vissa fall tangerades tidigare rekord.

Stockholm, med sin mycket långa mätserie, var med 12,1° bara en tiondels grad från sitt decemberrekord från 1953.

Trots att en och annan högtrycksrygg gjorde att det klarnade upp och tillfälligt gav en lågt stående sol möjlighet att lysa, fortsatte det blåsiga vädret. Västvinden pumpade in mildluft och nya nederbördsområden. De högsta temperaturerna fortsatte därmed att ligga kring +10° i söder och över noll i stora områden i norr.  

Den 10 spädde ett nederbördsområde på med allmänt 15-20 mm i det redan blöta området i nordvästra Götaland. Allra mest detta dygn fick återigen Mollsjönäs med 24 mm.

Det var först den 12 till 15 som det blev tillfälligt uppehåll i den västliga strömningen, då aningen kallare luft drog ner den 13. Men även dessa dygn kom det nederbörd i västra Götaland, dock var mängderna mindre.

Äntligen lite kyla

Nu sjönk de högsta temperaturerna under nollan i norra Norrland den 13 och södra Norrland den 14. De allra lägsta temperaturnoteringarna hamnade nu under -20° flera dygn i rad i norra Norrland.

Den 14 noterades nytt säsongslägsta i Nattavaara i mellersta Lappland med -29.9°, vilket blev månadens lägsta temperatur. Dessförinnan hade Nedre Soppero, i nordligaste Lappland, med -28,9° stoltserat med säsongslägsta sedan den 23 november.

Inte bara västra Götaland hade dittills fått överskott av nederbörd utan den västliga strömningen hade även gett nederbördsöverskott i nordvästra Norrland. De mängder som uppmätts där var dock inte lika stora som i söder.

Gränsen mellan snö och barmark låg ungefär från Dalafjällen snett över södra Norrland och upp mot Västerbottens kustland. I Lapplandsfjällen växte snötäcket rejält och det ökade även en del i de lägre liggande delarna av Lappland, medan det mot kusten och i södra Norrland pendlade framåt och tillbaka mellan snö och barmark beroende av vädret.

Halka och rekordvarmt

Efter några dygn med kallare väder började ånyo västvinden föra in varm luft över landet, med början i fjällen den 16. Underkylt regn och regn på kalla vägytor gav halka och problem i trafiken på många håll i mellersta Sverige den 17 och 18.

I dalgångarna i Norrland kvarstod de låga temperaturerna, under -20°, fram till den 18. I södra Sverige var det tidvis disigt och i delar av Götaland kröp maximitemperaturerna över +10° den 18.

Den 20 blev det åter rekordvarmt på flera platser och Fårösund-Ar på Gotland tangerade det svenska rekordet på 13,7°, som sattes på julafton 1977 i Simrishamn i Skåne. Gävle höjde sitt nysatta norrländska decemberrekord till 12,6°. Adelsö tangerade det nysatta svealändska decemberrekordet.

Stockholm och Uppsala med mycket långa mätserier hade båda den varmaste decemberdagen som observerats på dessa platser.

Det var flera stationer i södra Sverige, med mätserier som startade under andra halvan av 1800-talet, som satte . Vanligen slogs rekord från 1953 och 2006, några av dem med drygt en grad.

Den 22 till 23 passerade nederbördsområden hela landet. De största mängderna föll över västra Götaland där Markaryd i sydvästra Småland noterade mest med 33 mm. I södra halvan av landet föll nederbörden som regn, men i norr som snö. Delar av Jämtland fick då en snödjupsökning på omkring 10 cm.

Vintersolståndet 2015
Långa skuggor och barmark i norra Uppland några timmar efter vintersolståndet den 22 december. I Götaland, Svealand och sydöstra Norrland blev det en grön jul. Foto Amanda Lundgren Förstora Bild

Julvädret med Stormen Staffan

Plusgrader rådde i södra halvan av landet och det föll allmänt lite nederbörd i nästan hela riket på julafton.

De som hade hoppats på en vit jul fick tji i stora delar av landet. Det blev nämligen en barmarksjul i hela Götaland och Svealand utom Dalafjällen. I södra Norrland fick man bege sig till hög terräng för att få snötäckt mark.  

På juldagen drog en storm, Staffan, in från väster. Den kulminerade under natten till Annandagen. Det var i fjällen som det blåste allra mest, men även Bohuskusten noterade åter höga vindstyrkor. Staffan blev dock inte lika kraftig över Sverige som höstens tidigare stormar Gorm och Helga. .

Snö i söder

Den 26 kom ett nederbördsområde in över södra Götaland. Den 27 bredde nederbörden ut sig norrut. Regnet övergick till snö över Sydsvenska höglandet. Det blev moddigt på E4 söder om Gränna och på riksväg 40. Ett flertal avåkningar rapporterades då.

Temperaturen i södra Sverige var mestadels nära noll grader, men i södra Skåne steg den till nästan 10°.  I sydvästra Götaland regnade snön bort, men ett tunt snötäcke blev liggande på höglandet, i norra Götaland och i en stor del av södra och västra Svealand.

Från Norska havet låg vinden på och det var gott om snöbyar i de västra fjällen. I Katterjåkk ökade snödjupet tillfälligt till omkring 100 cm den 27 och 28 december, för att senare sjunka ihop något.

Efter att ett lågtryck passerat södra Sverige den 28, etablerade sig ett högtryck över Skandinavien, som höll undan lågtryckstrafiken från väster. Högtryckets centrum drog sig därefter mot öster vilket gjorde att landets västra delar fick lite mer moln.

Nyårsafton

Nyårsafton blev hyggligt klar i söder medan det fortsatte att vara mulet i norr. Det var blåsigt utmed västkusten och mot kvällen kom ett snöfallsområde in där och över västra Svealand.

Fram emot midnatt blev det regn och snöfall i västra Götaland och snöfall i västra Svealand som mest cirka 5 mm. I övriga landet var det uppehållsväder men molnigt, utom över östra Götaland och östra Svealand. Temperaturen låg nära noll i söder medan den var cirka -5° till -10° i norr.
 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i december 2015 (365 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i december 2015 (88 kB, pdf)

Temperatur - Mycket milt i hela landet

Flertalet dygn under månaden bjöd på överskott i temperatur i jämförelse med normalen. Perioder då stora delar av landet fick temperaturunderskott blev dygnen 13 till 16 och 27 till 29. Detta medförde att månaden som helhet blev en av de varmaste december som vi noterat sedan landsomfattande mätningar inleddes 1859.

I större delen av Götaland samt Södermanland upp till och med Stockholm blev månaden den näst varmaste december, efter 2006, för stationer med långa mätserier. I Kristianstad och Hanö slogs stationsrekorden.

I norra Norrland är det främst december 1929 som innehar rekordet medan landet i övrigt vanligen har 2006 som rekordår.

Månadsmedeltemperaturen under december 2015
Månadsmedeltemperaturen under december 2015. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2015.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2015. Förstora Bild


 

Nederbörd - Blött och torrt

Månaden påminner om december 2006 inte bara temperaturmässigt utan också i hur nederbörden har fördelat sig. 

Det blev nederbördsöverskott i fjällen och delar av norra Norrland liksom i västra Götaland.

Underskott noteras i östra Götaland, östra Svealand och en stor del av södra Norrland.

Nederbördssumma i mm december 2015.
Nederbördssumma i mm december 2015. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2015.
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2015. Förstora Bild

Snötäcke

Det övervägande milda vädret gjorde att det under månaden som helhet sällan blev snötäckt i den södra halvan av landet.

Det saknades ofta sammanhängande snötäcke utmed Norrlandskusten från Västerbotten och söderut. I Norrlands inland, undantag fjällen, började varaktigt snötäcke att upphöra söder om Jämtland.

Längre söderut var det mestadels snöfritt fram till den 27 december då ett snöoväder gav ett 5 till 10 cm tjockt snötäcke i främst norra Götaland och södra och västra Svealand.

Den vanligen förhärskande västliga strömningen gjorde att snödjupet i fjällen växte allteftersom månaden fortskred.

Snödjupskarta för 31 december 2015.
Snödjupskarta för 31 december 2015. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 december 2015.
Snödjupskarta för 15 december 2015. Förstora Bild

Solskenstid

December har ofta låga månadsvärden vad gäller solskenstid. Dagarna är korta och molnen talrika. I de västra delarna av landet var solskenstiden ungefär som normalt medan de östra delarna fick en relativt sett solig december.

På några platser i östra Sverige med långa mätserier (mer än 50 år) blev det en topp-fem-notering.

Närmst att slå rekord blev Umeå med 42 timmar vilket där gav den soligaste december sedan 1975, som då hade 46 timmar.

Stockholm med startår 1908 fick sin femte soligaste december. Senast det var så soligt där i december var 1995.

På Gotland blev månaden den tredje soligaste. Allra mest solskenstid i landet uppmättes dock på Svenska högarna med 72 timmar, vilket är rekord där, men dessa mätningar startade 2007 så mätserien är kort.

Karta med soltimmar under december 2015
Antal soltimmar i december 2015. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2015.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2015. Förstora Bild

Åska

Åska är inte det mest typiska vädret för december, men enstaka urladdningar kan förekomma. Under månaden observerades några stycken till exempel i Bohuslän i samband med stormen Staffan.

Totalt antal blixtar under december 2015
Totalt antal blixtar under december 2015. Förstora Bild
Antal åskdagar under december 2015.
Antal åskdagar under december 2015. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, december 2015
Norrland +12.6° den 20 Gävle (Gästrikland)
Svealand +13.3° den 6 Oxelösund (Södermanland) och den 20 Adelsö (Uppland)
Götaland +13.7° den 20 Fårösund-Ar (Gotland)
Lägsta temperatur, december 2015
Norrland -29.9° den 14 Nattavaara (Lappland)
Svealand -17.9° den 16 Höljes (Värmland) och den 28 Särna (Dalarna)
Götaland -13.5° den 29 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, december 2015
Norrland 209.4 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 83.1 mm Silvergruvan (Västmanland)
Götaland 230.3 mm Hid (Västergötland)
Lägsta nederbörd, december 2015
Norrland 20.8 mm Kilafors (Hälsingland) och Gävle A (Gästrikland)
Svealand 11.7 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 10.1 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, december 2015
Norrland 1043.5 hPa den 29 Boden (Norrbotten)
Svealand 1044.4 hPa den 29 Svenska Högarna och Svanberga (Uppland) och Berga (Södermanland)
Götaland 1044.4 hPa den 29 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, december 2015
Norrland 964.8 hPa den 6 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand 980.4 hPa den 6 Hamra (Dalarna)
Götaland 983.6 hPa den 4 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, december 2015
Norrland 100 cm den 28 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 34 cm den 5 Gördalen (Dalarna)
Götaland 14 cm den 28 Regna (Östergötland)

    Dygnsnederbörd över 40 mm december 2015 (90 kB, pdf)  

 Medelvind över 21 m/s i december 2015 (90 kB, pdf)