December 2015 - Rekordvarmt i Europa

Stora delar av norra halvklotet hade i december en mild eller mycket mild inledning av vintern. Ett flertal länder i Europa noterade sin varmaste december hittills. Flera områden drabbades av svåra översvämningar, däribland Brittiska öarna, södra USA samt Paraguay och Uruguay.

Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i december 2015.
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur (referensperiod 1961-1990) i december 2015. Förstora Bild

Europa - Sol i söder, regn i norr

Nere på kontinenten dominerade högtryck medan Nordeuropa berördes av en strid ström av lågtryck. Detta ledde till högst varierande väderförhållanden i Europa. Nere på kontinenten var december rekordsolig på flera håll, medan framför allt Brittiska öarna och Sydnorge drabbades av mycket stora regnmängder och översvämningar.
Gemensamt för praktiskt taget hela Europa var dock att månaden var varmare eller mycket varmare än normalt.

Medellufttryck i Europa i december 2015.
Medellufttryck i Europa i december 2015. Förstora Bild

Översvämningar på Brittiska öarna och i Sydnorge

Storbritannien upplevde både sin regnigaste och varmaste december hittills. I samband med det oväder som på Brittiska öarna kallades Desmond så föll under det officiella nederbördsdygnet den 5 december 264,4 mm i Thirlmere i nordvästra England. Under en annan 24-timmarsperiod den 5 föll hela 341,4 mm vid den närliggande stationen Honister Pass, vilket är den största 24-timmarsmängd som överhuvudtaget uppmätts i Storbritannien. Regnandet fortsatte under månaden och översvämningarna blev allt värre efter jul.

Också i Irland sattes nya regnrekord för december på de flesta håll. Det var också där en mycket mild december. Exempelvis hade Dublin sin varmaste december sedan mätningar startade där år 1855.

Även i södra Norge föll regnet rikligt. Stavanger upplevde med sammanlagt 256,3 mm sin våtaste december sedan mätningar inleddes där 1895. Marginalen till det förra rekordet från 1936 var dock mycket knapp. I högre terräng föll ännu större nederbördsmängder, stationen Haukeland-Storevatn fick sammanlagt 859,1 mm. Den största dygnsmängden rapporterades från stationen Maudal med 140,5 mm den 6. Det var i samband med passagen av det oväder som i Norge fick namnet Synne.

Den 20 december sattes nytt värmerekord för december inte bara i Sverige utan även i Finland, där Björneborg och Kokemäki hade 11,3°. Det gamla finska decemberrekordet var då bara två veckor gammalt.

I slutet på månaden rörde sig ett mycket djupt lågtryck upp mot Island. Det lägsta lufttrycket över land var 930,2 hPa i Kirkjubæjarklaustri den 30.

Rekordsolig månad nere på kontinenten

Nere på kontinenten var väderbilden en annan. På många håll var månaden rekordsolig, och inte minst på sydsidan Alperna även mycket torr. I vissa delar av Österrike ställdes nyårsfyrverkerierna in på grund av skogsbrandfaran.

Bland annat Frankrike, Tyskland och Schweiz hade sin varmaste december hittills. De Bilt i Holland slog med en medeltemperatur på 9,6° sitt gamla decemberrekord med drygt 2 grader, vilket är mycket imponerande inte minst med tanke på att mätserien där sträcker sig tillbaka till 1706. Också stationer på hög höjd i Alperna uppvisade imponerande temperaturöverskott under månaden, lokalt 2 grader över tidigare rekord.

I sydvästra Europa förekom lokalt högsommarlika temperaturer ända till mitten av månaden. Pau-Uzein i Frankrike rapporterade 25,4° den 19 och El Ejido i Spanien raporterade 27,2° den 16.

Under andra halvan av månaden kröp temperaturen tidvis under -35° i norra Ryssland. Där hade Ust'-Sugor ner till -39,8° den 20.

Nordamerika - Rekordvarmt i östra USA

December var ovanligt varm i framför allt de östra och norra delarna av Nordamerika. Söder om Hudson Bay i Kanada var månaden på många håll 8-10 grader varmare än normalt.

Enligt den amerikanska vädertjänsten noterade samtliga delstater i östra USA sin hittills varmaste december.

När det gäller enskilda stationer kan nämnas att New York (Central Park) hade en månadsmedeltemperatur 3,7° över det tidigare rekordet från december 2001. Baltimore slog med 1,7° sitt rekord som stått sig sedan december 1889.

Kallast var det den 28 då temperaturen sjönk till -44,7° i Hanbury River i norra Kanada.

Mississippi svämmade över

Kring julhelgen var vädret mycket ostadigt i södra USA. För årstiden extremt många virvelstormar bildades och orsakade fler dödsoffer än under hela året i övrigt.
Det föll även mycket stora regnmängder, vilket fick floden Mississippi att stiga till rekordhöga nivåer. Exempelvis rapporterades på julafton en nederbördsmängd på 278 mm från Folsom Bridge och 248 mm från Ariton, båda stationerna ligger i delstaten Alabama.

Det finns en statistisk korrelation mellan stora nederbördsmängder under vintern i södra USA och perioder med kraftig El Niño. Därmed inte sagt att väderförhållandena i USA den här gången måste vara direkt orsakat av El Niño.

Asien – Stora temperaturöverskott

I de västra och centrala delarna av Sibirien var december mycket mildare än normalt. I ett rätt stort område öster om floden Jenisej var månaden omkring tio grader varmare än normalt.
I exempelvis norra Kina och Japan var temperaturöverskotten cirka två grader.

I ostligaste Sibirien var månaden däremot 2-4 grader kallare än normalt.

Det dröjde till omkring den 10 december innan temperaturerna började krypa under -50° i Sibirien.
Som lägst uppmättes -57,8° i Yurty i östra Sibirien den 26. Som kontrast kan nämnas 38,3° i Palu i Indonesien den 19 och 20.

Kraftig nordostmonsun drabbade sydöstra Indien

I slutet av november och början början av december föll mycket stora regnmängder i sydöstra Indien med omfattande översvämningar som följd. Den 2 december rapporterades 345 mm från Chennai (Madras) och 490 mm från Tambaram några mil sydväst om Chennai.

Melor passerade Filippinerna

I mitten av december passerade den tropiska cyklonen Melor över norra Filippinerna med omfattande översvämningar. Som mest nådde Melor kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan.

Arktis – Kallt i väster och milt i öster

Från Svalbard och österut mot Tajmyrhalvön var det rätt allmänt temperaturöverskott på 5-9 grader. Exempelvis sattes nytt decemberrekord för Svalbard lufthavn den 30 med 8,7°.

Västra Grönland och nordöstra delen av kanadensiska Arktis hade däremot kallare än normalt under december.
Eureka i Kanada rapporterade -47,8° den 29. Stationen Geosummit mitt inne på den grönländska inlandsisen rapporterade -63,8° den 16.

Sydamerika – Svåra översvämningar i Paraguay och Uruguay

Precis som i södra USA förekom även i Sydamerika nederbördsmönster som överensstämmer med vad som statistiskt brukar förekomma under perioder med El Niño.
Då brukar nordligaste Argentina, Uruguay, Paraguay och sydligaste Brasilien få mer regn än normalt. I synnerhet Paraguay och Uruguay drabbades svårt under december. Till exempel rapporterades 187 mm på 24 timmar från Salto del Guaira i Paraguay den 11.

I framför allt Brasilien var månaden varmare eller mycket varmare än normalt. Exempelvis rapporterades Caxias i norra Brasilien 42,7° den 2.

Afrika - Varierande temperaturförhållanden

I de södra delarna av Afrika var december varm med lokala temperaturöverskott upp mot 4 grader. Där steg temperaturen tidvis upp mot 45°. Augrabies Falls hade 46,6° den 18 och Vioolsdrif 45,3° den 30.

I delar av Niger, Nigeria Tchad och Kamerun var det däremot lite kallare än normalt under december. Den lägsta temperaturen rapporterades från Algeriet där Batna hade -4,6° den 29.

Den franska ön Réunion i Indiska oceanen upplevde en mycket regnig nyårsafton i samband med ett lågtryck som dock inte var av tropisk karaktär. Under dygnet fick Bellecombe 650 mm, Plaine des Palmistes 517 mm och Le Baril 441 mm.

Australien/Oceanien – Mycket regn i norra Australien

Under El Niño brukar Australien ha torrt. Men den här månaden var det som helhet lite blötare än normalt, i huvudsak beroende på stora regnmängder i norra Australien. Där fick Bradshaw 284 mm på juldagen i samband med ett tropiskt lågtryck.

I västra och södra Australien var det däremot övervägande torrt väder som dominerade. I sydöstra Australien slogs åtskilliga värmerekord för december med som mest 47,2° i Port Augusta den 19. Än mer anmärkningsvärd var natten mellan den 19 och 20 då temperaturen på många håll inte sjönk under 30°.

Nya Zeeland hade högtrycksbetonat och torrt eller mycket torrt. Det högtrycksbetonade vädret gav höga dagstemperaturer och låga nattemperaturer, vilket resulterade i en medeltemperatur omkring det normala.

Antarktis – Havsisens utbredning sjönk till det normala

Efter att kring månadsskiftet november/december haft en utbredning nära den som rådde vid samma tid 2014, så smälte havsisen snabbare denna månad och närmade sig långtidsmedelvärdet.

Isutbredning kring Antarktis oktober-december 2015
Isutbredning kring Antarktis oktober-december 2015. Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

I det inre av Antarktis låg temperaturena under -40° i början av månaden med -43,2° i Dome Fuji den 2.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.