December 2015 - Höga vågor

De högsta och lägsta vattenstånden registrerades i de västra farvattnen mot slutet av månaden. En signifikant våghöjd på 7,6 meter observerades vid Väderöarna i början av månaden. Ytvattentemperaturerna var flera grader över det normala men mot slutet av månaden sjönk temperaturerna i Bottenviken och is bildades i de norra skärgårdarna.

Ytvattentemperatur över den normala och sen isläggning

Det milda och blåsiga decembervädret innebar en fortsatt långsam avkylning av haven runt Sverige och i medeltal var ytvattentemperaturen 1-2 grader högre än normalt i Bottniska viken, och i södra Sveriges farvatten 2-3 grader högre. De båda stationerna i Bottenhavet, Norrbyn och Finngrundet noterade nya maxvärden för december. Det typiska höstmönstret med 2-4 grader kallare vatten närmast svenska kusten jämfört med de centrala delarna av Östersjön och Bottniska Viken bestod även under december.  

Tillfälliga köldperioder, gjorde dock att tunn is bildades under månaden i inre skärgårdar i Bottenviken. Mot slutet av månaden blev det mer allmänt kallare över Bottenviken och 5-20 cm fast eller jämn is bildades i de norra skärgårdarna. Längre söderut endast tunn jämn is eller nyis i inre skyddade vikar ner till Bottenhavet.  

Ytvattentemperatur i kustvatten december 2015 (80 kB, pdf)

Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 1 januari 2016.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 1 januari 2016. Förstora Bild
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 14 december 2015.
Karta över is- och ytvattentemperatur i havet 14 december 2015. Förstora Bild

Vattenstånd

December inleddes med vattenstånd över det normala längs Sveriges kust, högst var det längs Norrlandskusten med +40 cm.

Den 5-6 fanns ett lågtryck över Norska havet och över Bottenviken var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut. I Kalix steg det till +106 cm och i Haparanda till +112 cm. Längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. I Kungsvik steg det till + 100 cm och i Uddevalla till +118 cm.

Den 7 växte en högtrycksrygg in över Sydsverige och vattenståndet sjönk snabbt från de höga nivåer som varit dagen innan. Kungsvik registrerade -26 cm, Uddevalla -28 cm och Viken -37 cm.

Sedan passerade en rad lågtryck och en kortvarig högtrycksperiod men inget nämnvärt hände med vattenståndet. Mönstret för västkusten var att vattenstånden sjönk till något under det normala i mitten av månaden för att sedan stiga. I de östra farvattnen sjönk vattenstånden från ca +70 cm till +40 cm i mitten av månaden för att sedan stiga.

Den 23-25 rörde sig ett lågtryck från Norska havet in över norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. I Kungsvik steg vattenståndet till +101 cm och i Uddevalla till +123 cm vilket var månadens högsta vattenstånd. Över Bottenviken var det en sydlig vind som pressade vattnet norrut. I Kalix steg det till +118 cm och i Haparanda till +117 cm.

Den 29 gav ett högtryck öster om Sverige en ost till sydostlig vind längs västkusten och vattnet pressades ut från kusten. I Kungsvik sjönk det till -59 cm, Uddevalla till -61 cm och i Viken till -85 cm vilket var månadens lägsta vattenstånd.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2015 (128 kB, pdf)

Höga vågor

Under december passerade flera lågtryck och signifikanta våghöjder* över 5 meter noterades vid flera tillfällen.

Den 4 passerade att lågtryck över mellersta Sverige och på Östersjön var det en sydvästlig vind på 14 m/s. Bojen vid Knolls grund registrerade då en signifikant våghöjd på 3,5 meter.

Den 5 befann sig ett djupt lågtryck på Norska havet. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 25 m/s och vid Väderöarna registrerades den signifikanta våghöjden till 7,6 meter vilket var månadens högsta notering. Detta var även den högsta decembernoteringen vid Väderöarna sedan mätningarna startade 2005. Maxvågorna var 11,4 meter.

Den 7 gav ett lågtryck nordost om Sverige en nordvästlig vind över Bottenhavet och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 2,7 meter.

Ett lågtryck på Norska havet den 10 gav en sydvästlig vind på 21 m/s över Skagerrak. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 5,4 meter.

Den 25 var det återigen ett lågtryck över Norska havet. Denna gång blåste det sydväst 23 m/s längs västkusten och vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 6,5 meter.

Den 30 var det lågtryck väster om Sverige och högtryck i öster. På västkusten blåste det 21 m/s från sydost och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 3,6 meter. Över Östersjön var det en sydlig vind på 13 m/s och den signifikanta våghöjden vid Knolls grund steg till 2,8 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2015
Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2015. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2015
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2015. Förstora Bild