Sommaren 2014 - Innehöll allt

Årets sommar bjöd på väldiga kast mellan olika extremer. Allt ifrån snö i fjällen i mitten av juni till en extremt varm och torr julimånad i Norrland som i sin tur följdes av en extremt regnig augustimånad i västra Götaland med flera veritabla skyfallsregn ihop med åska. Sammantaget blev det en varm sommar i hela landet och en ganska regnig sådan.

Juni – varm inledning följt av mycket kylig avslutning

Den första sommarmånaden, juni, inleddes lovande med varmt väder som höll i sig över nationaldagen och fram till mitten av månaden. Därefter slog vädret om ordentligt och den andra halvan av juni blev mycket kylig och ostadig. Den 16-17 uppmättes nysnö i Katterjåkk på som mest 3 cm vilket är ovanligt för att vara så sent in i juni. Midsommarhelgen blev med undantag för södra Götaland extremt kylig med lokal markfrost ända ner i inre Götaland och Svealand. Östersund hade sin tredje kallaste midsommar på 150 år. I Stockholm är det i mer modern tid (avser perioden 1951-2013) bara midsommaraftonen 1987 som varit kallare. Månaden som helhet blev kyligare än normalt på många håll i Sverige. Södra och västra Götaland liksom nordvästra Lappland fick dock temperaturöverskott.

Juni 2014 - Nordliga vindar gav kyligt och ostadigt väder

Juli – rejäl sommarvärme

Efter ett par dagar med svalt väder slog det sedan om rejält till högtrycksbetonat, varmt och torrt väder. Denna vädertyp höll i sig under hela månaden och för Norrlands del blev det en exceptionellt varm julimånad. Flera stationer med långa mätserier överträffade med god marginal sina gamla månadsrekord. Rekorden för absolut högsta temperatur blev dock relativt få utan det som utmärkte årets julimånad i norr var den långa och jämna värmen.

De stationer som slog sina gamla absolut högsta julitemperaturrekord var:

  • Abisko (startår 1913): 29,6° den 10 juli. Högsta temperatur oavsett månad där.
  • Bjuröklubb (startår 1879): 32,0° den 26. Högsta temperatur oavsett månad där.
  • Holmön/Holmögadd (startår 1855): 30,8° den 23. Högsta temperatur oavsett månad där. Dock har den nuvarande mätaren ett något varmare läge än det gamla läget långt ut på Holmögadd.
  • Svenska högarna (startår 1879): 28,2° den 26. Högsta julitemperaturen där sedan startår.

I Abisko slogs även månadsmedeltemperaturen med en förkrossande stor marginal, 1,4 grader blev skillnaden gentemot den tidigare varmaste kalendermånaden juli 1927.

Även i södra Sverige var månaden ovanligt varm. För tre stationer på västkusten med mer än 100-åriga mätningar sattes nya rekord i månadsmedeltemperatur.

  • Varberg (startår 1880): 20,2°. Tidigare högsta julimedeltemperatur +19,9° från juli 2006 och 1901. Dessutom tangerat rekord för varmaste månad som uppmätts där tillsammans med augusti 1997.
  • Måseskär (startår 1908): 20,1°. Varmaste julimånaden som uppmätts där. Tidigare rekordvärde 19,7° från juli 1914.
  • Göteborg (startår 1860): 21,2°. Tangerat rekord för varmaste kalendermånad som uppmätts där. Juli 1994 var lika varm där.

Månaden var i allmänhet även mycket torr vilket gav upphov till skogsbränder, däribland den extrema skogsbranden i Västmanland som bröt ut den 31 juli.

Juli 2014 - Rekordvarm månad i nordväst

Augusti – extremt blöt i västra Götaland

Värmen och torkan höll i sig i inledningen av augusti. Den 3-5 inföll en kort men intensiv värmebölja i främst landets östra delar. I samband med denna uppmättes även sommarens högsta temperatur, 35,1° i Falun den 4. Detta var ”all-time high” oavsett månad för Falun sedan mätningarna inleddes där 1860. Även i Visby (start 1860) blev det ett nytt rekord för högsta augustitemperatur då man uppmätte 32,9° där den 3.

I landets västra delar förekom kraftiga åskväder i gränszonen till svalare luft över Nordsjön. Andersviksberg i Dalarna fick 79 mm. Den 3 registrerades 47 901 blixturladdningar,vilket är det högsta antalet som registrerats sedan nuvarande blixtlokaliseringssystem togs i bruk 2002. Även de följande dygnen var mycket åskrika och totalt registrerades 112 633 urladdningar den 3-7 augusti vilket redan där gjorde att månaden blev den åskrikaste som registrerats sedan 2002 då omkring 85 000 urladdningar noterades. Till sist kom augusti 2014 upp i cirka 157 000 urladdningar.

Efter den 11 fick sommarvärmen ett ganska abrupt slut och kyligt och mycket ostadigt väder kom att dominera resten av månaden. Den 17-19 föll stora mängder regn i västra Götaland i samband med ett lågtryck som envist matade in regn- och åskskurar västerifrån vilket orsakade översvämningar och problem i infrastrukturen. Den 19 sattes ett nytt dygnsnederbördsrekord för Västergötland då Hällum fick 133,7 mm på ett dygn vilket även blev sommarens regnigaste dygn. Flera stationer i Halland, Västergötland och västra Småland fick under de här dagarna mer än 100 mm regn.

För två stationer med minst 100 års mätdata sattes nya månadsrekord. Linhult (327 mm) och Uplo (250 mm), båda belägna i Västergötland noterade den absolut blötaste kalendermånaden som någonsin observerats. Några stationer i Västsverige, däribland Torup, Ullared och Källsjö (alla belägna i Halland), lyckades komma upp i en månadsmängd på över 300 mm.

På sommarens sista dag drabbades västligaste Skåne av ett rejält skyfall som orsakade översvämningar i Malmö. Sveriges tredje största stad fick då ta emot 85 mm på 6 timmar och totalt 107 mm den 30-31.

Augusti 2014 - Extremt regnig i västra Götaland

Varm sommar i hela landet

Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala under sommaren 2014
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2014 Förstora Bild

Det blev ännu en varm sommar. Kyligt väder under andra halvan av juni och andra halvan av augusti gjorde att årets sommar inte kunde matcha de allra varmaste. Lokalt blev det dock en mycket varm sommar. I Hemavan/Tärnaby (Lappland) där mätningar pågått sedan 1901 blev det den tredje varmaste sommaren efter 2002 och 1937. Holmön utanför Umeå i Västerbotten noterade sin femte högsta sommarmedeltemperatur. Där började man mäta temperaturen 1855. I Falsterbo (startår 1879) vid Skånes sydkust blev det även där den femte varmaste sommaren. För både Holmön och Falsterbo räcker det att gå tillbaka till 2006 för att finna en varmare sådan.

Sommarens lägsta temperatur noterades som så ofta i juni. Dock skedde detta så sent som den 17 juni då Latnivaara och högfjällsstationen Tarfala (1150 möh), båda belägna i Lappland, rapporterade -4,6°.

Sommarens högsta temperatur blev som tidigare nämnts +35,1° uppmätt den 4 augusti i Falun.

Blött på många håll i landet

Karta över nederbörd i procent av det normala under sommaren 2014
Nederbörden i procent av det normala under sommaren 2014. Förstora Bild

Större delen av landet fick mer regn än normalt. Dock gjorde den torra eller mycket torra julimånaden att inga av de rekordblöta somrarna kunde matchas. Bara mycket lokalt förekom att mätstationer hamnade på topp 5 - placering. Karesuando i norra Lappland hade sin fjärde blötaste sommar sedan mätningarna inleddes där 1879. Bara somrarna 1974, 2004 och 1921 var regnigare. I Uplo i Västergötland (startår 1900) blev det den näst regnigaste sommaren efter 1980. Linhult i Västergötland med mätningar sedan 1911 hade sin femte blötaste sommar efter 1943, 1923, 2007 och 1912. I allmänhet räcker det med att gå tillbaka till 2007-2008 eller 2011-2012 för att finna en mer regnig sommar. En station, Torup i Halland, hade sin allra blötaste sommar. Dock är mätserien från Torup (start 1945) relativt kort och med avbrott under perioden 1952-1972.

Solskenstid

Antal soltimmar under juni 2014
Antal soltimmar under juni 2014 Förstora Bild
Antal soltimmar under juli 2014
Antal soltimmar under juli 2014 Förstora Bild
Antal soltimmar under augusti 2014
Antal soltimmar under augusti 2014 Förstora Bild
Soltimmar under sommaren 2014 jämfört med normalt
Antal soltimmar under sommaren 2014 (gula staplar) jämfört med det normala (vita staplar). Normalvärden saknas för några stationer med kort mätserie. Förstora Bild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                      

I södra Sverige blev det precis som i fjol soligare än normalt och ungefär i paritet med fjolårets sommar.

I norra Norrland blev årets sommar betydligt bättre än ifjol. Där får man gå tillbaka till 2006 för att finna en soligare sommar.

Flest soltimmar uppvisar Svenska högarna med 983 timmar. Men Luleå och Karlskrona var inte långt efter.

Åska

Juni 2014 - Totalt antal blixtar
Totalt antal blixtar under juni 2014 Förstora Bild
Totalt antal blixtar under juli 2014
Totalt antal blixtar under juli 2014 Förstora Bild
Augusti 2014 - Totalt antal blixtar
Totalt antal blixtar under augusti 2014 Förstora Bild

Endast fyra dygn under sommaren var helt utan åska i Sverige. Dessa inföll den 18 juni, 4 juli samt den 28-29 augusti.

De två åskrikaste dygnen var den 27 juli och den 3 augusti med för den tidpunkten rekordmånga blixturladdningar. Kuriöst nog var den 27 juli även ett av de åskrikaste dygnen sommaren 2013.

Sommaren som helhet var extremt åskrik. Totalt under juni, juli och augusti registrerades omkring 382 500 blixturladdningar över Sverige. Det tidigare rekordvärdet på 301 383 urladdningar från sommaren 2011 slogs därmed med råge. Värt att nämna är att juli och augusti i år tillsammans var åskrikare än under hela sommaren 2011.