Juni 2014 - Nordliga vindar gav kyligt och ostadigt väder

Inverkan från en högtrycksrygg och en sydlig luftström gav för årstiden ganska varmt väder under inledningen av månaden, men kring den 12 juni slog strömningen om till nord. Ostadigt och kyligt väder kom därefter att sätta sin prägel på resten av månaden.

 

Varm inledning

På morgonen den 1 juni var det -2° i Sveg, men varm luft som spred sig norrut gav under dagen maximitemperaturer över 20° i Härjedalen. Den 1 till 2 berörde svag nederbörd med åska sydvästra Götaland. Värmen fortsatte norrut den 2. Den 3 blev det varmast i landet i delar av Lappland då temperaturen där översteg 25°, vilket därmed blev månadens första högsommardag.

Med början den 3 bröts högtrycksryggen ner och följdes av en period då lågtryck drog in. Först från sydost över Götaland och senare från sydväst. Nederbörden blev mer intensiv den 3 till 4 i Götaland och Svealand, med som mest drygt 20 mm i ett stråk från Östergötland upp mot Närke.

Nederbörden drog den 4 vidare norrut över södra Norrland under försvagning och i norra Norrland fortsatte det att vara varmast i landet med temperaturer strax över 25°. På kvällen den 4 kom ett nytt nederbördsområde in över Gotland från öster och under natten mot den 5 spred det sig vidare in över Götaland och därefter vidare mot västra Svealand under dagen den 5.

Nationaldagsväder

Nederbörden med inslag av åska spred sig vidare norrut under försvagning. De största mängderna på 10 till 20 mm uppmättes på morgonen den 6 i ett stråk från Halland upp mot västra Värmland.

Det var också blåsigt i västra Götaland och vid Vinga och Nidingen på västkusten uppmättes de högsta byvindarna till drygt 20 m/s.

Värmen i norr kulminerade den 6 med hela 28,4° i Överkalix-Svartbyn i Norrbotten. Även om det inte blev kanonväder förekom dock en hel del solsken över landet under nationaldagen.

Nederbördsområdet och åskan drog vidare till landets nordligaste delar, medan ett nytt område med regn och åska kom in över västkusten vid middagstid. Till morgonen därpå, den 7, fick stora delar av Götaland och Svealand några millimeter nederbörd. I delar av västra Götaland uppmättes det emellertid mer än tio mm över ett stort område, allra mest hade Vinga i Västergötland fått med drygt 37 mm.

Skurar och över 25°

Den 7 nådde den kraftigaste nederbörden södra Norrland. I ett stråk från västra Medelpad upp mot sydöstra Lappland uppmättes morgonen därpå mer än 20 mm, exempelvis 28 mm i Forse i Ångermanland. Stora delar av landet berördes av åska utom södra Götaland där det nu skedde en stabilisering av vädret och temperaturerna kröp över 25-gradersstrecket den 8. Sydligaste Skåne berördes av ett nederbördsområde med åska vars huvuddel dock passerade över södra Östersjön.

Från mellersta Norrland och norrut fortsatte det ostadiga vädret med spridda skurar både den 8 och 9. På dagen den 9 berördes norra Uppland och södra Norrlandskusten av kraftiga skurar med inslag av åska och hagel. På Brämön vid Medelpadskusten uppmättes då 30 mm och på Storsjön vid Sandviken i Gästrikland bildades en tromb som orsakade en viss förstörelse vid en båtklubb.

Natten mellan den 9 och den 10 var det främst norra Norrlands inland som fick större mängder nederbörd. Allra mest uppmättes i Gargnäs i södra Lappland med 45 mm. Junis högsta temperatur blev 28,7° uppmätt den 10 i Gendalen i Västergötland. En front med nederbörd drog in från väster längs med hela landet den 11 som blev ett av månadens regnigaste dygn. Allra mest då uppmättes vid Föne i norra Hälsingland med 32 mm.

Slut på värmen och snö i norr

Då ett högtryck började etablera sig över Brittiska öarna övergick strömningen nu till att bli mer nordlig. Detta väderomslag medförde att det efter den 12 blev kyligare, vilket skulle bestå under en längre tid. Efter att en kallfront passerat den 13 hade det blivit märkbart svalare.

På Gotland och i Svealands skärgård uppmättes den 13 och under natten mot den 14 byvindar strax över 20 m/s. Allra mest då hade Söderarm med 23,2 m/s den 13.

Den 15 blev natten kall för årstiden i södra halvan av landet, med som lägst 0,2° i Films kyrkby i norra Uppland och -0,1° i Hagshult i Småland. Ett stråk med skurar drog ner norrifrån den 15 och 16 och i Lapplandsfjällen förekom snöbyar. På morgonen den 16 var det 3 cm nysnö i Katterjåkk. Snön låg kvar där även den 17 då 2 cm mättes upp.

Det var också blåsigt i norra Norrland. Den 16 observerades i Hemavan och Haparanda byvindar på som mest 20,5 respektive 20,4 m/s. I fjällen förekom kraftiga byvindar från den 16 till den 18 juni. Exempelvis hade Stekenjokk 27 m/s den 17.

Den 17 noterades -2,6° i Gällivare vilket var den lägsta junitemperaturen där sedan 1959 då det var -3,0°. Ännu lägre temperaturer uppmättes samma dag på andra stationer i Lappland med kallare lägen nämligen Latnivaara och Tarfala med -4,6° samt Naimakka med -4,3°. De två förstnämnda visade sig bli månadens lägsta noteringar.

Ett nederbördsområde kom in över norra Sverige västerifrån den 17, vilket gav både regn och snö över norra Lappland. Nederbördsområdet passerade norra Sverige under dagen, då mest som regn, och drog därefter bort österut under kvällen. Över Lapplandsfjällen drog det den 18 in regnskurar i den nordvästliga vinden. I södra Sverige blev det samma dag växlande molnighet med en hel del sol. Temperaturerna varierade från drygt 20° i Götaland till knappt 10° längst i norr.

Kyligt midsommarväder

Den 19 drog från väster ett mindre lågtryck med sin nederbörd in över södra Sverige. Mest nederbörd då fick Norra Vi i södra Östergötland med 37 mm. Därefter strömmade från norr en ny portion kalluft ner över landet. Detta gav en kylig midsommarhelg och en instabil luft med skurar. På midsommarafton den 20 var det främst mellersta Norrland som drabbades av skurarna. De högsta dagstemperaturerna varierade från knappt 15° i Norrland, drygt 15° i Svealand och som högst strax över 20° i södra Götaland. Med undantag av södra Götaland blev midsommaraftonen en av de kallaste på cirka 25 år. Det var även ganska blåsigt vilket medförde att det upplevdes än mer kyligt.

Även nattemperaturerna var låga. På många håll i Norrland och Svealand observerades som lägst någon eller några minusgrader. Tullinge strax söder om Stockholm noterade 0,0°. I Götaland blev den lägsta noteringen 0,5° i Horn i södra Östergötland under natten till midsommardagen.

Nordvästra Götaland berördes av ett mindre nederbördsområde under natten till midsommardagen. På midsommardagen den 21 förekom skurar i södra Götaland och i den instabila luften uppträdde även några tromber i södra och västra Götaland i den företrädesvis nordvästliga vinden. I Onsala i norra Halland föll så mycket hagel att marken blev täckt.

Sommarsolståndet inföll klockan 12:51 och det soligaste vädret under midsommardagen förekom i de mellersta delarna av landet.

Den nordliga strömningen och det kyliga vädret fortsatte den 22 och nu med skurar över hela landet. En tromb (tuba) väckte uppståndelse över Malmö. Det är inte helt klarlagt om den nådde marken och i så fall borde den kallas tuba och inte tromb. En annan tromb observerades nära Hönö och Björkö i skärgården utanför Göteborg och i Orsa blev marken vit av hagel.

Fortsatt ostadigt med åska och hagel

Ett lågtryck över sydvästra Finland medförde nederbörd över östra Svealand den 23. Det var även blåsigt med nordliga vindar och där de högsta byvindarna låg över 14 m/s kring Götalands och Svealands kuster. Allra högst byvind, 21 m/s uppmättes vid Söderarm kl 13. Den 24 fortsatte det kyliga vädret med skurar; och hagel föll över Växjö på kvällen.

Mängden hagel blev så stor att skidorna kom fram den 26 juni 2014 i Mörrum.
Mängden hagel blev så stor att skidorna kom fram den 26 juni 2014 i Mörrum. Foto Marcus Harrysson Förstora Bild

Den 25 och 26 var det skurar i främst de sydvästra delarna av landet. Det förekom mycket åska i främst västra Götaland, men också i västra Blekinge. Där föll också hagel, som i Mörrum gjorde marken vit. På flera platser uppmättes mer än 20 mm nederbörd på morgonen den 27. Exempelvis hade Reftele i Småland fått 55 mm, Tånga i Skåne 44 och Stöllet i norra Värmland 38 mm.

Den nordliga strömningen ersätts av en mer västlig

I södra Sverige fortsatte det ostadiga vädret den 27 med skurar och åska, men nu kom det från sydväst i stället för från norr. Tyvärr drabbades de tusentals besökarna av Bråvallafestivalen i Norrköping av ett rejält åskväder, och i samband med att en blixt slog ner skadades flera personer varav några allvarligt. I Norrköpings tätort föll även hagel och det bildades stora vattensamlingar där. Månadens största dygnsnederbörd 77 mm noterades då i Säffle i Värmland, men det har säkert förekommit mer nederbörd som dock inte hamnat i någon av SMHIs mätare..

Blöt avslutning

Den 28 kom ett mer sammanhängande nederbördsområde in västerifrån över Götaland. Under dagen fortsatte det upp över Svealand. Det föll stora mängder nederbörd i västra Svealand där flera mätplatser i Dalarna fick mer än 30 mm. Allra mest där uppmättes i Stora Spånsberget med 48 mm.

I Norrland blev det ganska soligt, men temperaturerna blev inte heller där särskilt höga utan i större delen av landet låg dagens högsta temperaturer mellan 15° och 20°.

På morgon den 29 var luften nära marken väldigt fuktig i Götaland och lokal dimma förekom där tidigt på morgonen. Över Gotland och Öland passerade ett nytt nederbördsområde samtidigt som det föregående nu låg över södra Norrland. I norra Norrland var det samtidigt soligt med endast enstaka skurar i främst Lappland.

De största nederbördsmängderna den 29 föll i Götaland och i Svealand. Där Kisa med 45 mm och Eskilstuna med 64 mm fick mest i dessa landsändar.

Det ostadiga vädret med skurar fortsatte den 30 över hela landet. Temperaturen orkade nu över 20° på flera håll i Götaland och det gjorde den även i Norrbotten och delar av Lappland. Exempelvis hade Haparanda 22,1° och Vittangi, i norra Lappland, 21,5°.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juni 2014 (360 kB, pdf)


Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juni 2014 (87 kB, pdf)

Temperatur

Lite förenklat kan månaden beskrivas som temperaturöverskott till och med den 12 och därefter underskott. Midsommarhelgen bjöd på två av de kyligaste dygnen under månaden.

Medeltemperaturen för månaden som helhet kom att ligga något under den normala, vilket har skett under fem av de senaste tio årens junimånader.

I sökandet efter extremer visade det sig att Gävle hade den kyligaste juni sedan 1998 och Films kyrkby, i Uppland, sedan 1993. Detta medan Nidingen och Vinga på västkusten fick den varmaste juni sedan 2007.

.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juni 2014.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juni 2014. Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under juni 2014
Månadsmedeltemperaturen under juni 2014 Förstora Bild

Nederbörd

Då nederbörden mest fallit som skurar blev fördelningen ojämn både i tid och rum, men i stort ligger mängderna nära de normala för juni. Delar av Dalarna, Småland, Öland och Gotland har dock fått mer än normala mängder. I Dalarna kom merparten av nederbörden kring den 28 juni.

Nederbörd i procent av det normala under juni 2014.
Nederbörd i procent av det normala under juni 2014. Förstora Bild
Nederbörd under juni 2014.
Nederbörd under juni 2014. Förstora Bild

Solskenstid

Mest solskenstid fick Luleå med 329 timmar vilket är aningen över det normala värdet. Flertalet mätplatser låg inom ±15% från respektive normalvärde, men Kiruna och Stockholm stack ut med bara 202 respektive 208 timmar. Dessa låga värden är dock långt från bottenrekorden på 123 och 127 timmar från den bedrövliga sommaren 1987.
 

Antal soltimmar under juni 2014
Antal soltimmar under juni 2014 Förstora Bild
Juni 2014 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2014 Förstora Bild

Åska

Att det åskar under sommarhalvåret tillhör det vanliga vädret i Sverige. Jämfört med de data som finns sedan 2002 verkar juni ha haft ganska normal förekomst av urladdningar.

Några dagar med frekvent åska var den 7 med månadens högsta antal (7968 urladdningar) och då i Norrland. Den 11 fick 5734 urladdningar främst i södra Norrland.

Götaland fick flest urladdningar den 27 och 28 juni.

Juni 2014 - Åskdagar under juni 2014
Åskdagar under juni 2014 Förstora Bild
Juni 2014 - Totalt antal blixtar
Totalt antal blixtar under juni 2014 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, juni 2014
Norrland +28.4° den 6 Överkalix-Svartbyn (Norrbotten)
Svealand +28.0° den 10 Uppsala (Uppland)
Götaland +28.7° den 10 Gendalen (Västergötland)
Lägsta temperatur, juni 2014
Norrland -4.6° den 17 Latnivaara och Tarfala (Lappland)
Svealand -2.0° den 21 Höljes (Värmland)
Götaland -0.1° den 15 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, juni 2014
Norrland 120.7 mm Storlien-Storvallen A (Jämtland)
Svealand 178.0 mm Säffle (Värmland)
Götaland 124.6 mm Mullsjö (Västergötland)
Lägsta nederbörd, juni 2014
Norrland 9.4 mm Luleå-Bergnäset (Norrbotten)
Svealand 22.6 mm Landsort A (Södermanland)
Götaland 18.9 mm Beddingestrand (Skåne)
Högsta lufttryck, juni 2014
Norrland 1027.6 hPa den 2 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1025.3 hPa den 2 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1024.3 hPa den 11 Visby flygplats och Hoburg (Gotland)
Lägsta lufttryck, juni 2014
Norrland 996.5 hPa den 21 Pajala och Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1000.3 hPa den 19 Stockholm A (Uppland)
Götaland 997.8 hPa den 19 Hoburg (Gotland)
Största snödjup, juni 2014
Norrland 47 cm den 1 Katterjåkk (Lappland)
Svealand - cm
Götaland - cm

 Medelvind över 21 m/s i juni 2014 (103 kB, pdf)

Dygnsnederbörd över 40 mm i juni 2014 (103 kB, pdf)