Juni 2014 - Vädret i världen kom mest att handla om värme och regn

Det mesta av väderdramatiken runtom i världen kom att handla om extrem värme och kraftiga regn. I bland annat delar av amerikanska Mellanvästern var månaden rekordblöt. En ovanlig "tvillingtornado" den 16 i Pilger i delstaten Nebraska orsakade massiv förstörelse. Den sista juni var havsisens utbredning i Arktis den tredje lägsta efter 2010 och 2012.

Juni 2014 - Globala temperaturanomalier
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i juni 2014 (referensperiod 1961-1990). Förstora Bild

Europa

Varmt väder dominerade i större delen av Europa. Särskilt varm var månaden i västra Europa inklusive Island. Stykkishólmur i västra Island noterade sin allra varmaste junimånad sedan temperaturmätningarna inleddes där 1845. På norra Island hade Akureyri sin näst varmaste junimånad efter 1933. Temperaturmätningar i Akureyri har pågått sedan 1881. Huvudstaden Reykjavik hade sin fjärde varmaste junimånad. Månaden var även den blötaste som observerats i Reykjavik sedan 1920. Om man även tar med de nederbördsmätningar som gjordes 1885-1907 i statistiken så var dock juni 1887 blötare där.

Även i Oslo-Blindern i Norge fick man sig en rejäl rotblöta den 26 då det föll 72,8 mm regn vilket innebar ett nytt dygnsnederbördsrekord. Av denna sammanlagda dygnsmängd föll 46,1 mm under 60 minuter. Nederbördsmätningar i Blindern har pågått sedan 1937.

Vid pingst den 7-9 drog extremt varm luft norrut från Nordafrika och temperaturer på över 35 grader rapporterades då i exempelvis Frankrike och Tyskland. Berlin-Tempelhof hade den 8 hela 34,1°, vilket var nytt rekord där för de första 10 dygnen i juni. Därmed slogs det gamla rekordet från 1889. Tysklands högsta temperatur under denna värmebölja blev 37,7° uppmätt i Rheinau-Memprechtshofen den 9. Detta slog det nationella rekordet för högsta junitemperatur under månadens första 10 dygn. Värdet var heller inte långt från det absoluta junirekordet på 38,2° från den 27 juni 1947. För Tysklands del var detta de högsta temperaturer som uppmätts under de första 10 dygnen i juni på mer än 100 år.

Medellufttryck över Europa i maj 2014.
Medellufttryck över Europa i maj 2014. Förstora Bild

I Skandinavien och sydöstra Europa blev månaden kyligare än normalt. Den 17 rapporterade Kilpisjärvi Sanaa (1007 möh) en minimitemperatur på -6,2°. Detta var inte långt från det finska köldrekordet i juni som lyder på -7,0° uppmätt den 3 juni 1962 i Inari. Samma dag snöade det lokalt i delar av Estland, Lettland och Ryssland vilket var ovanligt för att vara så sent på säsongen. Dock uppmättes inget mätbart snötäcke.

Nordamerika

Juni var ordentligt varm i trakterna kring Hudson Bay i Kanada med överskott på lokalt 4 grader. Även i sydvästra USA där torkan fortsatte liksom i nordvästra Mexiko var det mycket varmt i juni. Den 3-4 drabbades Mexiko av extrem värme. I Sonora rapporterades den 4 hela 50,5°.

Den 16 drabbades Pilger i nordöstra Nebraska i USA av en ovanlig ”tvillingtornado” som orsakade mycket stora materiella skador där. Minst två personer omkom då.

Juni blev en rejält regnig historia i delar av den amerikanska Mellanvästern där flera stationer med mer än 100-åriga mätserier slog sina gamla regnrekord för månaden.

Sioux City i Iowa slog med en förkrossande stor marginal det gamla månadsnederbördsrekordet på 223 mm från 1967. Under årets juni föll totalt 422 mm vilket således är nästan dubbla den tidigare rekordmängden(!). Detta var även den blötaste månad som observerats oavsett tid på året. Den tidigare blötaste månad som observerats där var maj 1903 då det föll 299 mm.

Också i Sioux Falls i grannstaten South Dakota överträffades det gamla månadsrekordet på 214 mm från 1984 med en förvånansvärt stor marginal då det i år kom 348 mm. Även där blev det den regnigaste månad som överhuvudtaget observerats oavsett tid på året. Det förra rekordet hölls av maj 1898 då det kom 239 mm. Nederbördsmätningarna inleddes 1871 i Sioux City och 1893 i Sioux Falls.

I Savannah på den amerikanska ostkusten i delstaten Georgia föll 169 mm på fyra timmar den 23 i samband med ett kraftigt åskväder vilket var mer än vad som faller där under en normal junimånad. Detta var den största dygnsnederbörd som över huvudtaget uppmätts i Savannah sedan nederbördsmätningarna inleddes där 1871.

Den 19 föll 105 mm regn i Minneapolis vilket slog det gamla dygnsnederbördsrekordet för juni månad från den 29 juni 1877. Mätningarna inleddes där 1871. I Omaha i Nebraska slogs även där ett mer än 100 år gammalt dygnsnederbördsrekord. Den 3 fick man sammanlagt 135 mm vilket överträffade det förra junirekordet på 126 mm från 1875. Rejält blött var det också i Wisconsin och Nebraska men där överlevde de gamla nederbördsrekorden.

Mindre än en timme innan månaden avslutades pressade himlen i Fairbanks i Alaska fram några droppar regn vilket ledde till att juni 2014 blev rekordblöt där. Mätningarna i Fairbanks inleddes 1912 och det gamla junirekordet på 90,2 mm härrörde från 1949. I år föll det 90,4 mm där.

Också i Kanada ställde det myckna regnandet till problem. I provinserna Manitoba och Saskachewan föll under veckoslutet den 27-29 mellan 100 och 200 mm regn vilket orsakade översvämningar vid månadsskiftet.

Fyra tropiska cykloner bildades under månaden i östra Stilla havet (Boris, Cristina, Douglas och Elida). Kraftigast av dessa var Cristina som den 12 nådde kategori 4 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Detta var första gången som två tropiska orkaner (Amanda i maj månad och Cristina) nått kategori 4 före den 1 juli i östra Stilla havet. Stora mängder regn i samband med den tropiska stormen Boris drog in över södra Mexiko den 3. Tonalá fick då 318 mm på 24 timmar.

Orkanen Amanda den 25 maj 2014
Satellitbilden visar orkanen Amanda väster om Mexiko den 25 maj 2014. Källa: CONAGUA Förstora Bild

Asien

Juni var varmare än normalt i så gott som hela Asien med de största överskotten på drygt 4° i Sibirien. En något försenad monsun hjälpte till att pressa upp månadsmedeltemperaturerna i Indien och Pakistan.

Inledningen av juni blev mycket varm med temperaturer som lokalt nådde strax över 40° i Kina. Även i Japan var det osedvanligt varmt, speciellt i den norra delen. Flera stationer på ön Hokkaido i norra Japan slog sina gamla junirekord den 2-4. I Sapporo där temperaturmätningar finns från 1877 och framåt slogs det gamla junirekordet på 31,9° från den 29 juni 1948 då temperaturen den 4 orkade upp i 33,7°. Samma dag satte Asahikawa nytt rekord för juni då temperaturen kom upp i 35,9° där. Mätningarna i Asahikawa inleddes 1889. Hettan orsakade både dödsfall och värmeslag.

I Iran drabbades huvudstaden Teheran av en kraftig sandstorm den 2 med vindbyar nära orkanstyrka. Stormen krävde minst fem människoliv och gav problem med strömförsörjningen.

I mitten av månaden berörde en svag tropisk storm, Hagibis, delar av östra Kina. I övrigt var det en inaktiv månad med avseende på tropiska cykloner i västra Stilla havet.

Arktis

Avsmältningen i Arktis kom igång på allvar i juni. Speciellt stor var avsmältningen från midsommar. På månadens sista dag, den 30/6, var havsisens utbredning den tredje lägsta efter 2010 och 2012 för samma datum.

Grönland hade i mitten av månaden extremt höga temperaturer. Kangerlussuaq på sydvästra Grönland noterade 23,3° den 15. Detta var den högsta junitemperatur som överhuvudtaget observerats på Grönland. Det gamla rekordet var på 23,1° från samma station och uppmättes i juni 2002 och 1998. Avsmältningen av inlandsisen på Grönland låg över normalvärdena för perioden 1981-2010 under i stort sett hela månaden.

Sydamerika

Under fotbolls-VM dränktes orten Natal i nordöstra Brasilien av kopiösa mängder regn. Under tre dygn, den 13-15, fick man ta emot sammanlagt 438 mm. Över huvudtaget var det ordentligt blött i delar av Sydamerika vilket orsakade översvämningar på sina håll. Bland annat skedde detta i Paraguays huvudstad Asuncion. Månaden var varm på praktiskt taget hela kontinenten med de största överskotten på lokalt 4° i östra Brasilien

Afrika

Även om det var varmt på bland annat Madagaskar och Niger så förekom kyla i Sydafrika. Den 11 uppmättes -18,3° i Buffelsfontein.

På den franska ön Réunion öster om Madagaskar blev det en rekordtorr månad.

Australien/Oceanien

Nya Zeeland hade en ovanligt varm första vintermånad med temperaturöverskott på som mest cirka 2 grader. Enligt Nya Zeelands vädertjänst var det för landet som helhet den varmaste junimånaden som observerats.

Det blev åter en mycket varm månad i Australien, speciellt i landets östra delar. Därmed blev tolvmånadersperioden juli 2013-juni 2014 den varmaste som observerats i Australien sedan regelbundna mätningar inleddes. Perioden var hela 0,18° varmare än det förra rekordet från perioden juli 2009-juni 2010.

I delar av sydöstra Australien blev det en mycket blöt månad. Echua i delstaten Victoria hade sin blötaste junimånad sedan mätningarna inleddes där för 136 år sedan. Nyngans flygplats i delstaten New South Wales hade den 1 sin blötaste junidag då det föll 63 mm. Mätningarna har där pågått i 132 år.

Antarktis

Havsisen runt Antarktis höll sig på rekordhöga nivåer under hela månaden.

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 41,9° den 14 Jerez de la Frontera, Spanien
 • -15,0 den 30 Capanna Margherita, Italien (4 560 möh)
 • -4,9° den 11 Amderma, Ryssland (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)
 • 110 mm den 15 Dubrovnik, Kroatien

Asien

 • 51,0° den 6 Larkana, Pakistan, den 10 Hafr al-Batin och den 30 Mekka, Saudiarabien
 • -13,8° den 3 Mys Billingsa, Sibirien
 • 540 mm den 22 Mawsynram, Indien

Arktis

 • 23,5° den 23 Pelly Island, Kanada
 • -31,2° den 2 Geosummit, Grönland (3 255 möh)
 • -13,3° den 1 Aulavik, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)

Nordamerika

 • 50,6° den 30 Death Valley, USA (Kalifornien)
 • -10,6° den 1 Cam Four, Kanada
 • 318 mm den 3 Tonalá, Mexiko

Sydamerika

 • 40,0° den 29 Natagaima och den 30 Agustin Codazzi, Colombia
 • -14,0° den 20 Mazo Cruz, Peru (3 970 möh)
 • 222 mm den 14 Natal, Brasilien

Antarktis

 • 9,1° den 18 Base Esperanza
 • -77,8° den 7 Dome CII (3 280 möh)

Afrika

 • 49,3° den 24 In-Salah, Algeriet
 • -18,3° den 11 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 164 mm den 29 Sassandra, Elfenbenskusten

Australien/Oceanien

 • 35,9° den 1 Bradshaw, Australien
 • -8,7° den 9 Liawenee, Australien
 • 137 mm den 11 Te Puke, Nya Zeeland
Globala extremer av temperatur och nederbörd i juni 2014
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i juni 2014. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera