Juni 2014 – Höga flöden i norr, låga i söder

I början av juni pågick fortfarande vårfloden i Lapplandsfjällen. Flödena var höga i många små och medelstora vattendrag samt i Piteälven och Muonioälven. Under den andra delen av månaden sjönk sedan flödena.

Vattenföring

I början av juni pågick snösmältningen i Lapplandsfjällen. Vattenflödena blev höga i många små och medelstora vattendrag, men även i Piteälven och Muonioälven. Flödena var något högre än en normal vårflod men de höga flödena ledde inte till några stora skador. Vattenflödena sjönk sedan och var i slutet av juni nära de normala för årstiden.

På de flesta håll i södra Sverige var vattenflödena lägre än normalt för årstiden.

 Vattenföring vid 20 mätstationer i juni 2014. (393 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivåerna i de stora sjöarna var nära medelvärdet för juni. Vattennivån i Vänern var den som avvek mest och var som mest 17 cm högre än medelvärdet.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar juni 2014. (67 kB, pdf)

Markvattenhalt

Markvattenhalten var i mitten av juni låg i de östra delarna av Norrland. I övriga delar av landet var markvattenhalten nära den normala.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna har sedan maj sjunkit med 10 – 70 cm i större delen av landet. I norra och mellersta Norrland har nivåerna stigit med 3 – 40 cm.

I stora delar av landet är nivåerna nära de normala för årstiden. I västra och södra Götaland samt norra Svealand och södra Norrland är nivåerna under de normala. Nordvästra Norrland har nivåer över de normala.

Grundvattensituationen är i allmänhet god eller tillfredsställande. I de delar av landet som har nivåer under de normala kan dock de som har grunda grävda brunnar få problem med vattentillgången under sommaren.

Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2014.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juni 2014. Förstora Bild
Karta över grundvattennivåer 15 juni 2014 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer 15 juni 2014 enligt SGU. Förstora Bild