Juli 2014 - Rekordvarm månad i nordväst

Årets juli blev med god marginal varmare än normalt i hela Sverige. I främst västra Norrland har det till och med varit den allra varmaste julimånad som SMHI har registrerat där. Det har även varit torrt eller mycket torrt på många håll. Men som vanligt när det gäller sommarnederbörd finns det platser som drabbats av alldeles för mycket regn på kort tid.

 

Ostadig inledning

Juli månad inleddes som juni hade avslutats, det vill säga med ostadigt väder i hela landet och på många håll även åska. Herrljunga i Västergötland rapporterade 38 mm.

Den 2 fortsatte det ostadiga vädret och över nordöstra Norrland kom efterhand ett mer sammanhängande regnområde in.

Regnet i nordost splittrades upp den 3 samtidigt som en front med ett annat regnområde kom in västerifrån över Sverige. Men även detta regn splittrades snabbt upp.

Stabilare och varmare, men åskväder i väster

Den 4 stabiliserades vädret genom en högtrycksrygg, och detta dygn blev det enda helt åskfria i Sverige i juli. I samband med klart väder förekom lätt nattfrost i Ljusnedal och Dravagen i Härjedalen samt i Börtnan i Jämtland. Det var månadens enda frosttillfälle i landet.

Högsommarvarm luft strömmade upp över landet den 5 med stigande temperaturer. Det var i stort sett uppehåll i hela landet.

Varm luft fortsatte att strömma upp nästa dag, men i Götaland började efterhand en del åskväder att uppträda.

Med en notering på 30,1° i Härsnäs i Östergötland den 7 juli sprängdes 30-gradersvallen för första (men inte sista) gången denna månad. Över sydvästra Sverige kom det in en kallfront med utbredda åskväder och regnskurar. Flera personer träffades av blixten. Erikstad i Dalsland rapporterade som mest 50 mm detta dygn.

Den 8 ökade antalet stationer som nådde över 30°-strecket. I väster förekom fortfarande åskväder.

Sommarens första tropiska natt

Natten till den 9 juli var den första tropiska för säsongen. I Karlskrona-Söderstjerna sjönk inte temperaturen lägre än 21,6°. Under dagen steg temperaturen till 30,0° i Gunnarn, vilket var det varmaste där sedan 1991. Härnösand hade 29,6°, varmast där sedan 1994. Flera av toppnoteringarna i början av månaden skulle dock komma att överträffas senare.

Den 10 hade Katterjåkk 27,8°, vilket var den högsta temperaturen där sedan 1924. Efterhand kom en kallfront in över de ostligaste delarna av landet.

Kallfronten fortsatte västerut över landet den 11, men gjorde inget större väsen av sig. I norr låg varmluften kvar i orubbat bo med åska på sina håll. Esrange öster om Kiruna rapporterade 28 mm.

Inom varmluften längst i norr förekom en del åskväder även den 12. Samtidigt kom ett lite kraftigare och mer sammanhängande regnområde in i söder. Det gav en dygnsnederbörd på 57 mm på Hanö i Blekinge.

Ostadigare period

Regnet spred sig norrut över landet den 13. Fortfarande var det dock södra Götaland som uppvisade de största dygnsmängderna med 50 mm i Laholm i Halland och 51 mm i Markaryd i Småland. I Markaryd föll det under en 24-timmarsperiod som spände över den 12 och 13 hela 85 mm.

Den 14 förekom nederbörd på många håll i landet. Främst i ett band över mellersta Norrland var det även fråga om talrika åskväder. Bäverträsk i södra Lappland fick 50 mm under dygnet.

Även den 15 juli sällade sig till dygnen med ostadigt väder i en stor del av Sverige. Främst i nordligaste Norrland åskade det en hel del.

Stabilisering i söder

Den 16 gav en högtrycksrygg en stabilisering av vädret i södra Sverige. I norr var det dock fortsatt en del regn- och åskskurar, som gav exempelvis 37 mm i Sorsele.

Följande dygn var det främst i ett band över nordligaste Svealand och sydligaste Norrland som en del kraftiga åskskurar uppträdde. Fågelsjö i Orsa finnmark i Dalarna fick 38 mm. I söder var det tidvis soligt.

Götaland och delvis även Svealand hade rätt soligt den 18, medan det längre norrut förekom regn- och åskskurar. Gustavsnäs i östra Jämtland kom upp i 34 mm.

Nästa dag förekom åskväder framför allt från nordöstra Götaland upp till Tornedalen. Harbo i Uppland fick 41 och Kolsva i Västmanland 36 mm. Samtidigt började ett högtryck växa in över Nordkalotten västerifrån.

Högtrycket över nordligaste Skandinavien hindrade dock inte en del åskskurar att bildas över norra Norrland den 20. I övrigt i landet var det mest uppehåll.

Varning för mycket höga temperaturer utfärdades

Den 21 förstärktes högtrycket söderut och en längre period med mycket höga temperaturer inleddes. För första gången utfärdade SMHI en varning för mycket höga temperaturer. Efter en dryg vecka med något svalare väder fick vi åter temperaturer över 30° i Sverige. Denna första dag gällde det dock bara Paharova i Norrbotten, där man hade 30,4°. Luftmassan var inte helt pålitlig utan i främst Svealand bildades åskväder. I samband med dessa berördes Snickarbo nordväst om Avesta av en hagelskur som krossade rutor på växthus m.m.

Högtrycket förstärktes ytterligare något till den 22 och åskvädren minskade i omfattning. Flera stationer vid både västkusten och Bottenvikskusten hade en tropisk natt, och i Älvsbyn i Norrbotten noterades säsongens dittills högsta temperatur med 31,9°.

Temperaturerna steg ytterligare den 23. Umeå hade 32,2° och därmed sin varmaste dag sedan den 27 juni 1882. Men lokalt öppnade sig himlen i samband med värmeåskväder. Exempelvis fick Börtnan i Jämtland 24 mm på en timme.

Hettan bestod den 24 med 30-33° vid åtskilliga stationer. I västra Svealand bildades dock talrika åskväder med en förmodad tromb som bland annat berörde Lysvik camping i Klarälvsdalen i Värmland. Gördalen i västra Dalarna fick 64 mm under dygnet.

Den 25 uppmättes 32,4° i Göteborg, vilket är den högsta temperaturen där sedan 1994. Efterhand bildades en del värmeåskväder i de västligaste landsdelarna.

Den 26 juli kulminerade värmeböljan. Storön och Rödkallen hade som lägst under natten 22,6°, vilket är rekord för Norrlandskusten. Under dagen uppmättes månadens högsta temperatur i landet med 33,9° i Hökmarksberget i Västerbotten. Den närliggande stationen Bjuröklubb hade 32,0°, vilket var en putsning med drygt en grad av det tidigare värmerekordet i stationens drygt 125-åriga mätserie. Samtidigt började högtrycket naggas i kanten och värmeåskvädren blev talrikare. Exempelvis fick Tomtabacken i Småland 35 mm på en timme.

Skyfall drabbade bland annat Stockholm och Piteå

Åskvädren tilltog ytterligare i utbredning och styrka den 27. Stockholm drabbades av ett häftigt skyfall med översvämning i tunnelbanan bland annat. I Österskär utanför Åkersberga föll hagel som var upp till 3-4 centimeter i diameter. Dessa orsakade skador på biltak m.m. Även på andra håll i landet föll stora nederbördsmängder, exempelvis 67 mm i Motala i Östergötland och 63 mm i Puottaure i Lappland. Vid Björköby i Småland fälldes ett stort antal träd i samband med kraftiga fallvindar från åskmoln.

Den 28 låg den kraftigaste åskaktiviteten över norra Sverige, där en kallfront börjat dra ner svalare luft. Centrala Piteå drabbades av skyfall med översvämningar på gatorna. De högsta temperaturerna återfanns nu i södra Götaland, vilket de inte gjort tidigare under värmeböljan.

Den 29 dök det upp en hel del åskskurar längs Götalands ostkust. Som mest gav de 76 mm i Emmaboda i sydöstra Småland.

Den 30 kom en kallfront in över landet västerifrån. Den mesta åskaktiviteten fanns dock fortfarande i varmluften över de östra landskapen. Där fick Nybro-Slättingebygd i sydöstra Småland 42 mm under dygnet. Även i norra Norrland föll en del större regnmängder, till exempel 31 mm i Gällivare. Från byn Skivsjö i Västerbotten kom en rapport om hagel 2-4 cm i diameter.

Under månadens sista dag rådde lite svalare västvindar över landet. I Västmanland utbröt en ödesdiger skogsbrand (mer om detta i augustivädret).

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juli 2014 (360 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juli 2014 (88 kB, pdf)

Temperatur

Årets juli var i praktiskt taget hela Sverige en av de 5-10 varmaste som noterats. I Norrland, i synnerhet i de västra delarna, var årets juli den allra varmaste vid merparten av stationerna. I Svealand och Götaland var det glesare mellan rekorden, men vid Bohuskusten och i Göteborgsområdet blev det rekord eller tangerade rekord. I övrigt i Götaland överlevde rekord som i allmänhet härstammar från julimånaderna 2006, 1994, 1914 eller 1901.

Medeltemperaturens avvikelse under juli 2014
Medeltemperaturens avvikelse under juli 2014 Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under juli 2014
Månadsmedeltemperaturen under juli 2014 Förstora Bild

Nederbörd

På det hela taget måste årets julimånad betraktas som torr eller mycket torr. Några rekord var det i allmänhet inte fråga om, men Linköping hade med knappt 5 mm den torraste julimånaden sedan 1901. Det förtjänar även att nämnas att Östmark i Värmland, med mätningar sedan 1943, upplevt sina båda torraste julimånader de två senaste åren.

Det fanns i och för sig ett antal stationer som sammanlagt fick över 100 mm under juli. Men i många fall var det enstaka dygn som svarade för minst halva månadssumman. Några exempel:

  • Skröven i Lappland fick 156 mm, varav 76 mm den 27-28
  • Gördalen i Dalarna fick 122 mm, varav 64 mm den 24.
  • Emmaboda i Småland fick 149 mm under juli, varav 76 mm den 27
Nederbörd i procent av det normala under juli 2014
Nederbörd i procent av det normala under juli 2014 Förstora Bild
Nederbörd under juli 2014
Nederbörd under juli 2014 Förstora Bild

Solskenstid

Årets juli bjöd på mer solsken än normalt vid alla våra stationer. Flest soltimmar hade Luleå med 407 stycken, Abisko kom inte långt efter med 405 soltimmar. Men rekorden från juli 1973 respektive 1918 klarade sig. Även för de flesta andra stationer klarade sig rekorden som för många stationer är från juli 1994.

Några lappländska och jämtländska stationer kunde dock bokföra nya rekord:

  • Katterjåkk hade 380 soltimmar. Det gamla rekordet var 361 timmar från 1980.
  • Storlien-Visjövalen fick 315 soltimmar. Det gamla rekordet var 255 timmar i juli 1997.
  • Östersund fick 390 soltimmar. Det gamla rekordet var 336 timmar från 1994.
Juli 2014 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2014 Förstora Bild
Antal soltimmar under juli 2014
Antal soltimmar under juli 2014 Förstora Bild

Åska

Med undantag av den 4 juli så åskade det varje dag under månaden på åtminstone någon plats i Sverige.

Det åskrikaste dygnet var den 27 juli med totalt 43 546 blixturladdningar. Det var då nytt rekord för SMHIs tolv år gamla blixtregistreringssystem. Det tidigare rekordet var från den 7 juni 2011. Rekordet blev dock inte långlivat utan överträffades i augusti (mer om detta i augustikrönikan).

Sammanlagt under juli registrerades cirka 193 000 blixturladdningar över Sverige. Det placerar juli 2014 som den mest åskrika månaden sedan det nuvarande blixtlokaliseringssystemet startades 2002.
Tidigare var det juli 2003 som hade flest urladdningar med cirka 169 000 registreringar.

Åskdagar under juli 2014
Åskdagar under juli 2014 Förstora Bild
Totalt antal blixtar under juli 2014
Totalt antal blixtar under juli 2014 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, juli 2014
Norrland +33.9° den 26 Hökmarksberget (Västerbotten)
Svealand +33.3° den 26 Falun-Lugnet (Dalarna)
Götaland +32.7° den 25 Simonstorp (Östergötland)
Lägsta temperatur, juli 2014
Norrland -0.7° den 4 Börtnan (Jämtland) och Ljusnedal (Härjedalen)
Svealand +2.3° den 4 Ulvsjö och Storbo (Dalarna)
Götaland +4.0° den 17 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, juli 2014
Norrland 155.8 mm Skröven (Lappland)
Svealand 122.0 mm Gördalen (Dalarna)
Götaland 162.3 mm Örkelljunga (Skåne)
Lägsta nederbörd, juli 2014
Norrland 6.0 mm Hedesunda (Gästrikland)
Svealand 5.3 mm Gnesta (Södermanland)
Götaland 4.5 mm Linköping (Östergötland)
Högsta lufttryck, juli 2014
Norrland 1029.0 hPa den 23 Hemavans flygplats (Lappland)
Svealand 1028.4 hPa den 23 Älvdalen och Malung (Dalarna)
Götaland 1027.0 hPa den 23 Jönköpings flygplats (Småland)
Lägsta lufttryck, juli 2014
Norrland 993.0 hPa den 31 Karesuando och Gällivare (Lappland)
Svealand 999.4 hPa den 31 Hamra (Dalarna)
Götaland 998.9 hPa den 13 Vinga (Västergötland)
Största snödjup, juli 2014
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Medelvind över 21 m/s i juli 2014 (86 kB, pdf)

Dygnsnederbörd över 40 mm i juli 2014 (89 kB, pdf)