Juli 2014 – Låg markvattenhalt i stora delar av landet

Det varma och torra vädret gjorde att markvattenhalten i stora delar av landet var under den för månaden normala.

Vattenföring

I Mertajärvi i nordligaste Norrland och Hörsne på Gotland var vattenföringen över eller nära den för månaden normala vattenföringen. I övrigt var vattenföringen i huvudsak under den normala. Månaden har varit varm och torr i stora delar av landet. Det gör att vattenföringen var högst i början av månaden i stora delar av landet. En och annan topp kan ses vilket kan bero på lokala värmeåskväder som gett riklig nederbörd.

Vattenföring vid 20 mätstationer i juli 2014. (393 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenståndet i Vänern var lika med månadsmedelnivå. I Vättern var vattenståndet en aning över och i Mälaren en aning under månadsmedelvärdet. I Hjälmaren och Storsjön var vattennivån under månadsmedelvärdet. De högsta vattennivåerna uppmättes i början av månaden och för Vättern var det en topp även i mitten på månaden. De lägsta nivåerna uppmättes i slutat av månaden i Vänern, Mälaren och Hjälmaren medan Vättern hade lägst vattenstånd den 21 och Storsjön den 12 juli.

Detaljerad tabell över vattenstånd i sjöar juli 2014. (74 kB, pdf)

Markvattenhalt

Markvattenhalten var över den normala för månaden i stora delar av västra Götaland. I stora delar av Norrland och östra Svealand var markvatten halten under eller mycket under den normala, framför allt i nordligaste delen av Norrland.

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna har sedan juni sjunkit med 5–60 cm i Götaland och Svealand. I Norrland har nivåerna sjunkit med 5–100 cm.

Grundvattennivåerna var under de normala i stora delar av Norrland utom i nordöstra samt södra Norrland där nivåerna var nära de normala. Norra Svealand samt mellersta Götaland, främst östra delen hade nivåer nära de normala. Övriga delar hade nivåer under de normala förutom i sydöstra Skåne där nivåerna var över de normala.

Till följd av den kalla inledningen av sommaren är grundvattensituationen relativt god i stora delar av landet. Fortsätter det varma vädret kan situationen komma att ändras snabbt under augusti månad. Grundvattensituationen varierar mer än normalt mellan närbelägna mätstationer vilket kan ha sin förklaring i lokala kraftiga nederbördsområden. Som enskild brunnsägare bör man därför vara aktsam med vattenkonsumtionen även om man befinner sig i ett område som är bedömt att ha normala grundvattennivåer.

.

Karta över grundvattennivåer 15 juli 2014 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 juli 2014 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2014.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2014. Förstora Bild