Juli 2014 - Rekordvarmt i Norge men svalt i centrala USA

I allmänhet var det varma luftmassor som dominerade under juli. I Skandinavien var temperaturöverskotten denna månad bland de allra största globalt sett. Men det fanns vissa områden med ovanligt kyligt juliväder. Det gäller främst centrala USA och västligaste Sibirien.

Flera kraftiga tropiska cykloner drog in över bland annat Kina och Japan.

Juli 2014 - Globala temperaturanomalier
Avvikelse från normal månadsmedeltemperatur i juli 2014 (referensperiod 1961-1990). Förstora Bild

Europa

Skandinavien ett av de områden som uppvisade de allra största temperaturavvikelserna under juli med på många håll 4-6 grader över normal månadsmedeltemperatur. Om det var varmt i Sverige så var det ingenting jämfört med i Norge. Där var månaden för landet som helhet den varmaste som registrerats. Riksmedelvärdet låg en hel grad över det tidigare högsta som var från juli 1925, 1937 och 1941.
Rekordhöga dagstermperaturer noterades i parti och minut. Nya absoluta värmerekord sattes för tre fylken, och nya värmerekord för juli månad i sju fylken.
Den allra högsta temperaturen var 34,5° i Gulsvik i Buskerud fylke i södra Norge. Det absoluta värmerekordet för hela Norge (35,6° i Nesbyen den 20 juni 1970) överlevde dock för den här gången.

Juli 2014 - Medellufttryck i Europa
Medellufttryck över Europa i juli 2014. Förstora Bild

Nere i Europa var det däremot en annan historia med kraftigt regn på många håll och solfattigdom. I bland annat Frankrike, Tyskland, Österrike  och Schweiz noterade en del stationer nya regnrekord för juli.
I Schweiz föll sammanlagt drygt 500 mm vid stationen Les Avants, vilket vida överträffade stationens tidigare rekord på 366 mm från juli 2007. I Österrike var den största julimängden 542 mm i Latern i Vorarlberg. I Tyskland var den största regnmängden under månaden 432 mm i Baiersbronn-Ruhestein i delstaten Baden-Würtemberg. Som jämförelse kan nämnas att den största regnmängden någonsin vid en svensk väderstation i juli är 334 mm.

Tyskland och Nederländerna berördes av extremt kraftiga regnväder omkring den 28 juli. Deelen i Nederländerna fick då 132 mm på 24 timmar, varav 76 mm på en timme.

Även i Österrike och på Balkan förekom mycket kraftigt regn och översvämningar i slutet av månaden. Den 30-31 juli föll under en 24-timmarsperiod 158 mm i Podersdorf, vilket är rekord för delstaten Burgenland.

Nordamerika/Atlanten

I Nordamerika var det ett splittrat temperaturmönster under juli. I de centrala delarna av USA var månaden på sina håll 2-3 grader kyligare än normalt. Flera nya köldrekord för juli noterades, även för några stationer med drygt 100-åriga mätserier. Till exempel sjönk temperaturen till +9,4° i Midland i Texas den 11 juli, vilket tangerade det gamla julirekordet som stått sig sedan 13 juli 1936.

I större delen av Kanada liksom i västra USA var månaden varmare än normalt, i västra USA låg temperaturen på många håll 3-5 grader över det normala. I Kalifornien fortsatte eller till och med förvärrades den mycket svåra torkan.

På västra Atlanten bildades två namngivna tropiska stormar. Den första var Arthur, som under den första juliveckan rörde sig från Bahamas i en båge upp längs USAs ostkust, där den passerade över ostligaste delen av delstaten North Carolina. Som mest nådde Arthur kategori 2 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan.
Under juli månads allra sista timmar (lokal tid) bildades den tropiska stormen Bertha öster om Västindien.

Asien

I en zon från Uralbergen och västligaste Sibirien ner mot Kazachstan var juli 2-5 grader kyligare än normalt. I övrigt i Asien rådde i huvudsak temperaturöverskott.

Extrem hetta rådde i Iran den 17 juli med temperaturer mellan 50 och 53 grader på ett flertal stationer.

Fyra namngivna tropiska cykloner var aktiva på västra Stilla havet under månaden.

 • Den första, Neoguri, rörde sig i en bana upp mot Japan under de tio första dygnen i juli.
 • Den andra, Rammasun, rörde sig i mitten av månaden över Filippinerna och vidare in mot sydligaste Kina. Där var Rammasun den kraftigaste tropiska cyklonen sedan 1973. Inte minst på den sydkinesiska ön Hainan föll mycket stora regnmängder.
 • Den tredje namngivna tropiska cyklonen, Matmo, rörde sig på en något nordligare bana rakt över Taiwan, där den lokalt gav regnmängder över 600 mm den 23 juli.
 • Den fjärde, Halong, bildades under de sista dygnen i juli och förstärktes kraftigt i början av augusti.
Den tropiska cyklonen Rammasuns bana över södra Kina i juli 2014
Den tropiska cyklonen Rammasuns bana över sydligaste Kina den 19-20 juli 2014. Illustration Kinesiska vädertjänsten (CMA) Förstora Bild

Arktis

Avsmältningen av polarisen fortsatte under juli. Isutbredningen var betydligt lägre än normalvärdet för perioden 1981-2010. Men den rekordlåga isutbredning som rådde för två år sedan lär troligen inte upprepas i år.

Isutbredning i Polarhavet i juli 2014
Isutbredningen i Polarhavet under 2014 jämfört med normalvärdet 1981-2010 och rekordåret 2012. Förstora Bild

Temperaturförhållandena i Arktis var ändå på många håll rätt nära de normala. På Jan Mayen var dock månaden 3,2° varmare än normalt, vilket innebar den varmaste julimånaden sedan mätningarna startade där 1921.

Sydamerika

På de allra flesta håll i Sydamerika låg julimedeltemperaturen över den normala, som mest med 2-4 grader i östra Brasilien.

I slutet av månaden uppmättes lokalt rejäla vintertemperaturer med -17° i Argentina och -20° på hög höjd i Peru.

Afrika

Temperaturen låg i allmänhet över den normala även i Afrika med till exempel 2-3 graders temperaturöverskott i Algeriet.

I Sydafrika sjönk temperaturen vid några stationer under 10 minusgrader som lägst. I Buffelsfontein var det ända ner till -19° den 9 juli, men den stationen noterar ofta temperaturer betydligt lägre än någon annan station.

Australien/Oceanien

Efter den delvis rekordvarma junimånaden i Nya Zeeland så blev det en mer normal juli där.

Även i Australien rådde rätt normala förhållanden när det gäller temperatur och nederbörd, även om det som så ofta var rätt stora regionala skillnader.

På Hawaii, särskilt på den tättbefolkade ön Oahu, föll mycket stora regnmängder den 19 juli. Till detta bidrog bland annat fuktighet från resterna av den tropiska cyklonen Wali.

Antarktis

Precis som tidigare så uppvisar isen runt Antarktis motsatt trend mot isen i Norra Ishavet. Där har isutbredningen hittills i år i allmänhet legat på rekordhöga nivåer.

Isutbredning runt Antarktis 2014
Isutbredningen kring Antarktis under 2014 (fram till 15 juli) jämfört med andra år och normalperioden 1981-2010. Illustration National Snow and Ice Data Center Förstora Bild

Månadens högsta och lägsta temperaturer samt största nederbörd under 24 timmar

Europa

 • 42,9° den 16 Córdoba, Spanien
 • -13,5 den 9 Capanna Margherita, Italien (4 560 möh)
 • -2,3° den 4 Hovden-Lundande, Norge (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)
 • 218 mm den 31 Vršac, Serbien

Asien

 • 53° den 17 Gotvand, Iran
 • -3,5° den 9 Tian-Shan', Kirgizistan (3 635 möh)
 • 610 mm den 23 Xinan, Taiwan

Arktis

 • 23,0° den 13 Pelly Island, Kanada
 • -26,0° den 20 Geosummit, Grönland (3 255 möh)
 • -4,7° den 5 Isachsen, Kanada (lägsta temperatur för stationer under 1000 möh)

Nordamerika

 • 52,2° den 13 Death Valley, USA (Kalifornien)
 • -4,2° den 31 Macmillan Pass, Kanada
 • 210 mm den 11 Puerto Limón, Costa Rica

Sydamerika

 • 42,0° den 16 Valledupar, Colombia
 • -20,2° den 24 Mazo Cruz, Peru
 • 226 mm den 23 Formosa, Argentina

Antarktis

 • 8,7° den 11 Base Esperanza
 • -80,3° den 7 Dome Fuji (3 200 möh)

Afrika

 • 49,7° den 31 In-Salah, Algeriet
 • -19,3° den 9 Buffelsfontein, Sydafrika
 • 177 mm den 6 Tabou, Elfenbenskusten

Australien/Oceanien

 • 35,5° den 29 Bidyadanga och den 31 Bradshaw, Australien
 • -11,3° den 12 Glen Innes, Australien
 • 353 mm den 19 Kahana Stream, Hawaii
Globala extremer av temperatur och nederbörd i juli 2014
Högsta och lägsta temperaturer samt största nederbördsmängder under 24 timmar i juli 2014. Förstora Bild

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens webbsidor samt från det ordinarie globala observationsutbytet.
- Maximilano Herrera