Juli 2014 - Vattentemperaturer över 20°

Ytvattentemperaturen i havet var i slutet på månaden över 20 grader på de allra flesta håll   och flera av SMHIs stationer registrerade nya maxvärden för juli. Det var små vattenståndsvariationer under månaden och månadsmedel för samtliga stationer hamnade under medel.

Varma hav

Efter en sval start på sommaren kom värmen med besked i början av juli. Därmed steg ytvattentemperaturerna i haven kring Sverige. Uppvärmningen gick snabbast i norr där temperaturen i centrala Bottenviken steg från ca 9 grader i slutet av juni till dryga 17 grader i mitten av juli. I Östersjön steg temperaturen under samma period från ca 12 till ca 16 grader.


Uppvärmningen fortsatte, och i slutet av månaden var ytvattentemperaturen i havet över 20 grader på de allra flesta håll, utom i lokala uppvällningsområden längs kusterna.

Flera av SMHIs stationer registrerade nya maxvärden för juli, och månadsmedelvärdena blev över normalt i samtliga bassänger.

Ytvattentemperatur i kustvatten juli 2014 (76 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2014
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2014 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2014
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2014 Förstora Bild

Små vattenståndsvariationer

Havsvattenståndet kring Sveriges kuster låg i början av månaden kring medel. Men i samband med att högtrycken tog över vädersituationen sjönk vattenståndet och månadsmedel för samtliga stationer hamnade under medel.

Över lag var variationerna små. Det högsta havsvattenståndet, +35 cm, uppmättes vid Skanör den 11 i samband med nordostvindar på Östersjön. Månadens lägsta notering på -35 cm gjordes vid Kungsvik den 19 då högtryckscentrum låg över Bohuskusten.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juli 2014 (115 kB, pdf)

Höga vågor

I början av månaden passerade ett lågtryck över Sverige med hårda sydvästvindar längs västkusten. Månadens högsta signifikanta våghöjd var 2,77 meter och uppmättes vid Väderöarna natten mellan den 3 och 4.

Den 11–14 var vädret åter ostadigt över södra Sverige med friska vindar. Då gick vågorna vid Knollsgrund 1,5 meter höga.

Under månadens slut blåste det västliga vindar på västkusten igen och då mätte Väderöbojen åter vågor över 2 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i juli 2014
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund i juli 2014 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i juli 2014
Signifikant våghöjd vid Väderöarna i juli 2014 Förstora Bild