Augusti 2014 - Extremt regnig i västra Götaland

Årets augustimånad kommer i främst landets östra delar att bli ihågkommen för den intensiva värmen i inledningen av månaden. I västra Götaland men även södra Svealand kommer man istället förmodligen mest att minnas de kraftiga skyfallsregnen som bland annat gav upphov till översvämningar och problem i infrastrukturen. I Västmanland är det dock den stora skogsbranden väster om Sala som kommer att förbli ett outplånligt minne.

 

Sommarvärme i östra Sverige

Kvällsåska i Piteå
Kvällsåska i Piteå i slutet av juli gav en försmak av vad som komma skulle i augusti! Foto Andreas Rehn Förstora Bild

Augusti inleddes med högsommarvarmt väder i hela landet och temperaturer som på många håll i södra och mellersta Sverige orkade upp till omkring 25°. I Götaland och Svealand var det i huvudsak uppehållsväder med bara lokala skurar. En sådan gav 32 mm i Halmstad. Över mellersta och norra Norrland passerade ett område med regn- och åskskurar österut vilket som mest gav 26 mm ute vid Rödkallen i Norrbotten.

Till den 2 fick ett högtryck med centrum över Baltikum alltmer inflytande över vädret i landet med långsamt stigande temperaturer. Medan det i Norrland var rätt soligt förekom en del lokala regnskurar i söder. I gränszonen till rejält varm luft över Sydosteuropa bildades kraftiga regn- och åskväder vilka under kvällen och natten till den 3 drog in över ostkusten. Lokalt föll då stora mängder regn över östra Svealand. Stockholmsförorten Tullinge fick då 33 mm men Åda i Södermanland var värst med 54 mm.

Tryckande hetta i östra Sverige - ostadigt i väster

Under dagen den 3 var det rejält varmt i de östra delarna av Götaland och Svealand med temperaturer på omkring 30°. Allra varmast var det i Härsnäs i Östergötland med 33,9°. Från Visby rapporterades 32,9° vilket är den högsta augustitemperaturen som uppmätts där sedan mätningarna startade 1860. I de västra delarna av Götaland och Svealand var vädret allt annat än ”fint” och här förekom kraftiga åskskurar med rekordmånga blixturladdningar, 47 901 registrerades. Stora regnmängder föll på sina håll i Värmland och Dalarna. Gustavsfors i Värmland fick 71 mm på 12 timmar. Den största dygnsnederbördsmängden rapporterades dock från Andersviksberg i Dalarna med 79 mm. I Norrland dominerade molnen i väster medan solen lyste i de östra delarna.

På flera håll i landet följde ytterligare en av många tropiska nätter. Natten till den 4 blev nämligen årets ljummaste då temperaturen ute på Gotska Sandön sjönk till 23,6° som lägst vilket endast var en tiondel från Sverigerekordet 23,7° uppmätt på Kullens fyr i Skåne den 10 augusti 1975. Under dagen hade varmluften pressats norrut och temperaturerna låg nu allmänt runt 30° i landets östra delar. Årets högsta temperatur rapporterades från Falun med 35,1° vilket var nytt rekord oavsett månad där sedan temperaturmätningarna i Falun inleddes 1860. I Uppsala rapporterades 33,3° vilket är den tredje högsta augustitemperaturen som uppmätts där sedan mätningarnas början 1739. Bara under augusti 1975 förekom två högre värden där. I Gunnarn/Stensele (startår 1860) noterades ett nytt augustirekord då man där uppmätte 29,7°. På flera håll i landet får man gå tillbaka till den extrema värmeböljan i augusti 1975 för att finna högre temperaturer.

I landets västra delar fortsatte det ostadiga vädret med lokalt kraftiga regn- och åskskurar i anslutning till fronten som skiljde värmen från svalare luft i väster. Uddheden i Värmland och Räfsebo i Småland fick båda 49 mm. I trakten av Sunne orsakade kraftiga fallvindar från bymoln mycket omfattande trädfällning.

Till den 5 hade den allra varmaste luften förskjutits norrut. Det varmaste och soligaste vädret hade nu nordöstra Norrland. Allra varmast var det i Vidsel i Lappland med 32°. I resten av landet var vädret nu ganska ostadigt. I gränsen till varmluften i sydost aktiverades områden med kraftigt regn och åska över sydöstra Götaland liksom över de västra delarna av södra och mellersta Norrland. I Götaland föll mest regn i Nybro-Slättingebygd med 83 mm medan det i Norrland var Klövsjöhöjden i Jämtland och Högland i södra Lappland som fick mest, båda 52 mm. Väderläget ändrades inte mycket till den 6. Det fortsatte vara ostadigt i främst sydvästra Norrland. Tandsbyn i Jämtland fick 52 mm. I Södermanland fick Västerhaninge 60 mm i samband med ett åskväder. De högsta temperaturerna återfanns i Norrbotten där Markusvinsa hade landet högsta temperatur med 31°. Detta blev årets sista dag med temperaturer över 30°.

Rekordvarm tropisk natt i Norrland

Den 7 blev en högsommarvarm dag med temperaturer kring 25° men med mycket moln. Några skyfall blev det inte denna dag men lokalt förekom kraftiga skurar. En sådan gav 33 mm i Fotskäl i Västergötland. Ute på Storön i Norrbotten var temperaturen 21,8° som lägst vilket är den högsta minimitemperatur som observerats för Norrlands del för augusti månad för perioden 1951-2013. Det tidigare rekordet på 21,2° var från den 1 augusti 2003 och även det från Storön. Detta var även årets sista tropiska dygn.

Den 8 förekom en del kraftiga regn- och åskskurar över mellersta Norrland. Mest föll då i Höglekardalen i Jämtland med 44 mm medan Kusmark i Västerbotten fick 39 mm. Den 9 blev på många håll i landet en mellandag med mycket moln och skurar. I Ångermanland förekom även åskskurar som gav 47 mm i Södersel och 45 mm i Kramfors. I Götaland drog ett regnväder in från sydväst och fortsatte sedan vidare åt nordost. Den 10 låg regnet över mellersta Norrland men gav i allmänhet bara små mängder. I resten av landet dominerade molnen.

Svalt och ostadigt

Under natten till den 11 drog en front med tillhörande regn in från sydväst. Bakom fronten bredde svalare luft ut sig och detta blev även månadens sista dag med högsommartemperaturer någonstans i landet. Det ostadiga vädret fortsatte den 12 med regn- och åskskurar som matades in över Götaland och Svealand. Den mesta väderdramatiken utspelades dock i norr. När frontzonen med tillhörande regn nådde upp över norra Norrland aktiverades den rejält vilket gav stora eller mycket stora regnmängder i de norra delarna av Norrbotten och Lappland med allmänt 30-40 mm. Markusvinsa i Norrbotten fick hela 72 mm på 12 timmar. Detta är den största 12-timmarsnederbörden som observerats i norra Norrland sedan åtminstone 1951 och framåt.

Till den 13 hade regnet i norr dragit bort men vädret var fortsatt ostadigt och svalt. I södra Sverige fortsatte regn- och åskskurar dra in från väster. Pjätteryd i Småland fick 41 mm. Vädret blev ganska likartat både den 14 och den 15 med ostadigt väder i hela landet.

Frost och nysnö på höjden i fjällen

Snö i Akka den 20 augusti.
Efter att nysnö fallit på de högsta topparna den 17 fanns fortfarande lite snö kvar några dagar senare. Här Akka den 20 augusti. Foto Mattias Lind Förstora Bild

Över Norrland drog en svag kallfront söderut vilket ledde till uppklarnande väder natten den 16 och säsongens första mer utbredda frost i vindsvaga dalgångar i fjällen. Kallast var det i Latnivaara (Lappland), Ljusnedal (Härjedalen) och Börtnan i Jämtland med -2°. Under dagen växte stackmolnen till sig med lokala regn- och åskskurar. Uppsala fick 43 mm. Även natten mot den 17 blev kylig i norr med lokal frost på sina håll. I höglänta delar av Lapplandsfjällen över 1000 m höjd observerades nysnö enligt vår observatör i Katterjåkk i Riksgränsfjällen. Ute på Nordsjön fanns ett omfattande lågtryck som skulle komma att bestämma väderläget i flera dagar framöver.

Regn, regn och mera regn!

Under förmiddagen den 17 drog ett första regnområde in över västra Götaland. Regnet blev mycket kraftigt i västra Götaland med 40-70 mm på flera håll. Allra mest fick Skeppshult i västra Småland med 92 mm följt av Torup med 82 mm. I resten av landet, främst västra Svealand och södra Norrland var det ostadigt och svalt väder. Någon större förändring i väderläget skedde inte den 18. Kraftiga regn- och åskskurar fortsatte driva in från Nordsjön. Torup fick 56 mm och översvämningar drabbade delar av Halland. En ny portion av regn- och åska rörde sig in den 19 vilket huvudsakligen drabbade Västergötland med extrema regnmängder på lokalt över 100 mm och problem med översvämmade källare. Hällum fick 133,7 mm under dygnet vilket innebar ett nytt landskapsrekord för Västergötland. Grannstationen Uplo fick 108 mm medan Vårgårda fick nöja sig med 96 mm. Även i norra Norrland förekom kraftigt regn men i allmänhet inte alls med samma intensitet. Karungi i sydöstra Norrbotten fick dock 66 mm. Ingenstans i Sverige orkade temperaturen över 20°. Till den 20 var det dags för sydöstra Värmland att få ta del av skyfallsregnen. Väse rapporterade då 60 mm och från Kristinehamn kom rapporter om översvämningar.

Regnet fortsatte att strila ner på många håll i landet även den 21 och den 22. Eftra i Halland fick 43 mm den 22. Nya områden med regn- och åskskurar rörde sig in från sydväst och hade den 23 sin tyngdpunkt över Svealand. I Väse föll återigen mycket stora mängder med 62 mm medan Nyhyttan i Dalarna fick 41 mm. Den 24 inleddes med klart och kyligt väder längst i norr innan molnen tätnade senare under dagen. Pajala i Norrbotten rapporterade då -3,2° vilket blev månadens lägsta temperatur. Längs Norrlandskusten låg ett regnområde nära nog stilla vilket i allmänhet gav 10-20 mm regn. Mest fick Rödkallen ute vid Norrbottenskusten med 57 mm. Även i sydvästra Götaland förekom ett idogt regnande då regn- och åskskurar drog in från sydväst. Rossared i Halland fick 65 mm medan Fotskäl i Västergötland mottog 36 mm. Även den 25 blev ostadig men med betydligt mindre regnmängder. I väster började en högtrycksrygg långsamt få inflytande över landet.

Stabilare väder

Högtrycket med centrum över Norska havet hade till den 26 luckrat upp molnen och på många håll fick solen chans att titta fram igen. Lokala regnskurar förekom dock här och var, framför allt i öster där ett lågtryck över Finland ännu influerade landets östra delar. Längs Norrlandskusten blev det även ganska blåsigt. Väderläget var ganska statiskt både den 27 och den 28 med högtrycksinflytande över västra Sverige med mer moln i öster. I nordöstra Norrland förekom lätt regn från det envisa lågtrycket över Finland som bara långsamt mattades. Till den 29 försvagades högtryckets inflytande och moln och regnområden tryckte på från sydväst. Det blev sålunda en ganska ostadig dag i södra Sverige medan Norrland fick mest uppehållsväder.

Skyfall i Skåne med översvämning i Malmö

Skyfall gav översvämningar i Malmö den 31 augusti.
Kraftigt regn under morgontimmarna den 31 augusti gav upphov till översvämningar i Malmö. Foto Sara Andkvist Förstora Bild

Till den 30 återtog högtrycket över Norska havet initiativet över vädret i Norrland. I södra Sverige kom ett första regnområde in men stannade upp över sydvästra Götaland då högtrycket i norr bromsade dess vidare framfart. Ytterligare ett regnområde med inslag av åska som var betydligt kraftigare nådde de yttersta delarna av Västsverige sent under kvällen. I norr kopplade högtrycket nu ett järngrepp och regnet blev nära nog stillaliggande över sydligaste Götaland. Framför allt i sydvästra Skåne föll stora mängder regn. Malmö fick på 6 timmar 85 mm vilket gav upphov till översvämningar i staden. Sammanlagt under de två dygnen den 30-31 föll 107 mm i Malmö medan Falsterbo fick 85 mm och Landskrona 75 mm.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i augusti 2014 (360 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i augusti 2014 (88 kB, pdf)

Temperatur

Som helhet blev det en varm månad med de största överskotten, 1,5-3 grader, i Norrland medan man i södra Sverige hade 0-2 grader varmare än normalt. Framför allt var det den varma inledningen av månaden som bidrog till överskotten. I allmänhet räcker det med att gå tillbaka till 2013 för att finna en varmare augustimånad. I Ångermanlandskusten får man dock gå tillbaka till 2006. Den övervägande kyliga perioden under månadens andra halva förmådde inte eliminera överskotten helt. Lokalt i de inre delarna av Småland förekom dock ytterst marginella temperaturunderskott. I Växjö där månaden var 0,1° lägre än normalvärdet får man gå tillbaka till år 2000 för att finna en augustimånad med temperaturunderskott. 

Medeltemperaturens avvikelse under augusti 2014
Medeltemperaturens avvikelse under augusti 2014 Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2014
Månadsmedeltemperaturen under augusti 2014 Förstora Bild

Nederbörd

Praktiskt taget hela landet fick mer nederbörd än normalt. Det var egentligen bara i Lapplandsfjällen liksom lokalt i sydöstra Norrland och norra Uppland man hade några underskott att tala om.

I västra Götaland, Värmland och Jämtland föll i allmänhet mer än dubbelt så mycket regn som under en normal augusti. Lokalt i Halland och södra Västergötland rapporterades månadsmängder på mer än 300 mm. Detta var fallet för exempelvis Ullared och Torup (båda i Halland). För dessa stationer gäller att detta var den blötaste kalendermånaden som över huvud taget observerats. Allra mest fick Torup med 328,9 mm vilket bara var 27,2 mm från att slå det svenska nederbördsrekordet i augusti på 356,0 mm uppmätt i Åsnorrbodarna i Hälsingland 1986.

Trots det myckna regnandet blev det dock få nya nederbördsrekord för stationer med minst 100 åriga mätserier. Bara två sådana rekord sattes. Linhult (startår 1911) och Uplo (startår 1900), båda belägna i Västergötland, hade sina absolut regnigaste kalendermånader sedan mätningarna inleddes där. I Linhult där man totalt fick 327 mm var det förra rekordet på 305 mm från den kyliga augustimånaden 1923. I Uplo (totalt 250 mm) löd det gamla rekordet från oktober 1967 på 248 mm.

Månadens liksom årets hittills största dygnsnederbördsmängd blev 133,7 mm uppmätt i Hällum i Västergötland den 19. Värdet är även nytt landskapsrekord för Västergötland.

Nederbörd i procent av det normala under augusti 2014
Nederbörd i procent av det normala under augusti 2014 Förstora Bild
Nederbörd under augusti 2014
Nederbörd under augusti 2014 Förstora Bild

Solskenstid

Augusti blev lite soligare än normalt i Norrland medan Götaland och Svealand fick en solskenstid som var nära den normala. Undantaget var dock de regnrikaste delarna av västra Götaland, däribland Göteborg, som fick mindre sol än normalt. 

Augusti 2014 - Medelmolnighet
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under augusti 2014 Förstora Bild
Antal soltimmar under augusti 2014
Antal soltimmar under augusti 2014 Förstora Bild

Åska

Augusti är vanligen en åskrik månad och årets augusti blev inget undantag. Månadens åskrikaste dygn blev den 3 då 47 901 urladdningar registrerades vilket är nytt rekord sedan nuvarande blixtlokaliseringssystem infördes 2002. Den 3-7 registrerades totalt cirka 110 000 blixturladdningar vilket redan då var nytt rekord i antal blixturladdningar för augusti. Det förra rekordet på 85 000 urladdningar var från 2002. Till slut hade sammanlagt omkring 157 500 urladdningar registrerats av SMHIs blixtsensorer.

Augusti 2014 - Antal åskdagar
Antal åskdagar under augusti 2014 Förstora Bild
Augusti 2014 - Totalt antal blixtar
Totalt antal blixtar under augusti 2014 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

 
Högsta temperatur, augusti 2014
Norrland +32.6° den 4 Gävle (Gästrikland)
Svealand +35.1° den 4 Falun-Lugnet (Dalarna)
Götaland +33.9° den 3 Härsnäs (Östergötland)
Lägsta temperatur, augusti 2014
Norrland -3.2° den 24 Pajala (Norrbotten)
Svealand -0.6° den 31 Ulvsjö (Dalarna)
Götaland +0.8° den 29 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, augusti 2014
Norrland 210.4 mm Höglekardalen (Jämtland)
Svealand 289.9. mm Väse (Värmland)
Götaland 328.9 mm Torup A (Halland)
Lägsta nederbörd, augusti 2014
Norrland 27.6 mm Ritsem A (Lappland)
Svealand 35.9 mm Films kyrkby (Uppland)
Götaland 39.6 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, augusti 2014
Norrland 1025.2 hPa den 31 Mierkenis (Lappland)
Svealand 1024.4 hPa den 31 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1022.7 hPa den 31 Kvarn (Östergötland)
Lägsta lufttryck, augusti 2014
Norrland 987.3 hPa den 18 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 988.5 hPa den 19 Blomskog (Värmland)
Götaland 987.9 hPa den 19 Nordkoster och Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, augusti 2014
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

 Medelvind över 21 m/s i augusti 2014 (93 kB, pdf)

Dygnsnederbörd över 40 mm augusti 2014 (85 kB, pdf)