Augusti 2014 - Sjösprång i Skanör

Augusti inleddes med varmt väder och ytvattentemperaturerna steg till 21-22° i stora delar av haven runt Sverige. Vattenstånden höll sig mestadels kring det normala. I början av månaden observerades ett mindre sjösprång i Skanör. Höga vågor registrerades vid några tillfällen under månaden varav den högsta signifikanta våghöjden var 3,9 meter vid Väderöarna.

Värmen kulminerade i havet

Det varma julivädret fortsatte i augusti, och en vecka in i månaden kulminerade temperaturerna med 21-22 grader i stora delar av haven runt Sverige. Endast längs Gästrike- och Hälsingekusten var vattnet kyligare pga. uppvällning. Kring den 12 gav högtrycket vika för betydligt kyligare och regnigare väder, vilket tillsammans med längre nätter ledde till att ytvattnet började kylas av. I slutet av månaden var ytvattnet runt 14-15° i de centrala delarna av Bottniska Viken, och 16-17° i Östersjön och Västerhavet.

Trots det inledningsvis varma vädret registrerades inga nya temperaturrekord vid SMHIs stationer, endast Marviken tangerade med 22,9° det tidigare augustirekordet från 2008. Månadsmedelvärdena blev dock över de normala i samtliga bassänger.

Ytvattentemperatur i kustvatten augusti 2014 (76 kB, pdf)

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2014
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 augusti 2014 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2014
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 augusti 2014 Förstora Bild

Vattenstånd kring det normala

I början av augusti var vattenstånden kring det normala förutom i de sydöstra delarna där de var något under.

Den 3-4 rörde sig fronter med åska in över Sverige. I samband med detta inträffade snabba vattenståndsförändringar, så kallat sjösprång i landets sydöstra delar. I Skanör var skillnaden mellan hög- och lågvatten 30 cm. Tiden mellan dessa var cirka 20 minuter. Fenomenet pågick i ungefär 4 timmar.

Sedan följde en period med ett antal lågtryckspassager men dessa påverkade inte vattenståndet i någon större utsträckning. Den 19 gav ett lågtryck över Sverige en sydvästlig vind längs västkusten vilket pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd +75 cm observerades då i Göteborg.

Den 20 gav samma lågtryck en sydvästlig vind över Östersjön och vattnet pressades åt nordost. Månadens lägsta vattenstånd observerades i Skanör med -37 cm. Över Bottenviken var det en sydostlig vind som pressade vattnet in mot svenska kusten. I Kalix steg vattenståndet till +40 cm och Ratan +35 cm.

Vattenstånd vid 7 mätstationer i augusti 2014 (117 kB, pdf)

Sjösprångi Skanör
Sjösprång i Skanör Förstora Bild

Höga vågor

Vid Väderöarna observerades signifikanta våghöjder* på över 2,5 meter vid 4 tillfällen. Den 9 och 12 var det sydvästliga vindar längst västkusten och den signifikanta våghöjden steg då till 3,1 respektive 3,9 meter vilket var månadens högsta registrering. Den 16 och 21 observerades signifikanta våghöjder på 2,6 meter i samband med sydvästliga vindar.

Vid Knollsgrund registrerades signifikanta våghöjder på över 2 meter vid 4 tillfällen. Den 18 och 20 steg den till 2,2 meter. Den 19 till 2,5 meter, vid alla tillfällena var det en sydvästlig vind. Den 27 var det en nordvästlig vind och den signifikanta våghöjden steg till 2,1 meter.

Bojen vid Finngrundet lades ut den 25. Den 26 och 27 var det nordvästliga vindar på ca 11 m/s och den signifikanta våghöjden steg till 2,5 meter.


*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 10-20 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knollsgrund augusti 2014
Signifikant våghöjd vid Knollsgrund augusti 2014 Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2014
Signifikant våghöjd vid Väderöarna augusti 2014 Förstora Bild