Sommaren 2015 - Kall i början men varm på slutet

Den inledande sommarmånaden juni var kall och bjöd på ostadigt väder. Första veckan i juli kom högsommarvärme till södra och mellersta Sverige, men resten av månaden dominerades av lågtrycksbetonat och svalt väder. Det medförde att snön på en del håll i Lapplandsfjällen låg kvar länge. I augusti kom torrare och varmare luft, framförallt från mitten av månaden.

Kall och ostadig juni

Juni blev som helhet kall då nästan hela landet fick temperaturunderskott som liknade de som förekom den kalla juni 2012.

Ostadigt väder med blåst och regn inledde juni. Morgonen den 3 uppmättes drygt 30 mm på många platser i främst Västergötland. I Götaland och Svealand var början av juni blåsig med byvindar över 20 m/s. Vid några tillfällen till och med över 24 m/s utmed kusterna.

På nationaldagen den 6 berördes större delen av landet av ett nederbördsområde med regn och blåst. De största nederbördsmängderna uppmättes i östra Norrland med över 25 mm på många håll.

Därefter klarnade det upp och ett högtryck över Brittiska öarna medförde den 11 att temperaturen steg i söder. Topptemperaturer över 20° noterades i stora delar av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I samband med att ett lågtryck norr om Skandinavien samtidigt förde ner svalare luft över landet noterades mycket kraftiga vindbyar, maximum 35,9 m/s, i Tarfala i Lapplandsfjällen.

Den 15 sjönk temperaturen till -5,1° Tarfala i Lappland, vilket var sommarens lägsta uppmätta temperatur.

Det ostadiga vädret fortsatte sedan. På midsommarafton kom regn i framförallt Götaland och Svealand, men det var inte så stora mängder. Ingenstans i Götaland och Svealand kom temperaturen över 20°. Maximitemperaturen i Stockholm den 19 juni blev bara +12,0°. Under de 150 år som mätningar med maximi- och minimitermometer gjorts på Observatoriekullen i Stockholm är det bara midsommarafton 1902 och 1987 som varit kallare än årets notering.

Den 23-24 medförde lågtryck med tillhörande nederbördsområden att några platser på Öland samt i Småland, Lappland, Norrbotten och Ångermanland fick mer än 30 mm i dygnsnederbörd

Den 28 juni noterade ett antal stationer i södra halvan av Sverige temperaturer över 25°.

Juni 2015 - Kall och ostadig

Den högsommarvarma första veckan i juli var månadens behållning

Efter den kyliga junimånaden kom så högsommarvärmen den första veckan i juli. Det gjorde den dessutom med besked med de högsta temperaturerna på drygt 20 år på flera håll i södra och mellersta Sverige. Sommarens högsta uppmätta temperatur var 32,8° i Forse, Ångermanland den 2.

I samband med de varma dagarna i början av juli noterades en tropisk natt i Kuggören på Hornslandet utanför Hudiksvall i Hälsingland den 2 juli då temperaturen inte sjönk under 20,0°. Däremot blev det inget tropiskt dygn då temperaturen senare under dagen kröp ner under 20,0°.

Värmen kulminerade den 6 då ett rätt intensivt lågtryck drog in över mellersta delen av landet. Resten av månaden dominerades av lågtrycksbetonat, svalt och ostadigt väder.

Ett nytt ganska intensivt lågtryck drog in på ungefär samma bana den 8 tillsammans med ett omfattande regnområde. Detta gav ännu något större dygnsmängder med till exempel 54 mm i Kopparberg och 53 mm i Grythyttan. Båda stationerna ligger i Västmanland. Lågtrycket försköts långsamt österut den 9 och dygnsnederbörd på 30-40 mm rapporterades.

Den 13-16 gav kraftiga regn- och åskskurar 30-55 mm på en del håll. Exempelvis fick Västerhaninge i Södermanland 56 mm, vilket var sommarens största dygnsmängd, och Sågen i Dalarna 41 mm.

Kraftigt regn och skurar förekom också den 25-26 samt 28-30, vilka gav dygnsnederbördsmängder på 20-50 mm. Exempelvis den 29 uppmättes 53 mm i Kisa samt 52 mm i Ulrika i Östergötland.

Solskenstiden låg under den normala på de flesta håll i Sverige, utom lokalt i södra Götaland. I Luleå blev årets juli den tredje solfattigaste sedan 1983.

Juli 2015 - Högsommarvarm första vecka var månadens behållning

Varm och torr augusti

Fyra dagar in i augusti började det komma varmare luft på sina håll i landet.

Den 8 var sommarens åskrikaste dygn.

I mitten av månaden växte ett högtryck in över Skandinavien och kom att dominera vädret i någon vecka. Det bidrog till att dygnsmedeltemperaturerna steg över de normala på de flesta håll i Sverige.

Högsommarvärmen nådde norra Norrland den 20-21 och några stationer i norra Norrland uppmätte då sin högsta temperatur för året under andra halvan av augusti, vilket är ovanligt.

Den 24-25 började högtrycket förflytta sig österut och efter en torr period kunde regnområden från Atlanten leta sig in igen. Samtidigt fortsatte det varma vädret.

Den 27-28 passerade ett regnområde som lokalt gav mer än 40 mm på sina håll i landet. Ytterberg i Härjedalen rapporterade 48 mm.

En högtrycksrygg gav sedan tillfälligt uppehållsväder, men i gränsområdet till mycket varm luft på kontinenten förstärktes ett regnområde som under månadens sista dygn gav stora regnmängder på många håll i Götaland. Bland annat fick Markaryd i Småland 47 mm.

Augusti 2015 - Äntligen kom sommaren

Småkylig eller ganska normal sommar

Medeltemperaturens avvikelse sommaren 2015
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2015. Förstora Bild

Juni blev kall eller i norra Sverige mycket kall. I Gäddede, Jämtland var det den fjärde kallaste junimånaden som observerats sedan temperaturmätningarna inleddes där 1905.

Den högsommarvarma första veckan medförde i juli att månaden som helhet blev lite varmare än normalt i sydöstra Sverige, men i övrigt kallare.

Högtryck dominerade vädret under augusti och bjöd på en varm avslutning av sommaren. Månadsmedel-temperaturen var 1-3 grader över den normala på många håll.

Medeltemperaturen för sommaren låg i allmänhet omkring en halv grad runt den normala och påminner lite om sommaren 2012, då juni också var kall och augusti varm.

Den kalla inledningen på sommaren gjorde att den meteorologiska sommaren på flera håll anlände senare än normalt. Den 20 juli rådde meteorologisk sommar så gott som i hela landet, med undantag för vissa områden i fjällen. I samband med det varma vädret i augusti kom sommaren till bland annat Hemavan-Giertevarto, Blåhammaren och Sylarna den 14-15.

Perioder med regn och uppehåll

Nederbörden i procent av den normala, sommaren 2015
Nederbörden i procent av den normala under sommaren 2015. Förstora Bild

I östra delarna av norra Norrland var juni blöt och bland annat slog Haparanda (startår 1860), som hade 97 mm i månadsnederbörd, sitt gamla junirekord på 93 mm från 1923. I övriga delar av landet var bilden ganska blandad med blöta och torra områden. 

Praktiskt taget hela Sverige fick mer nederbörd än normalt i juli. Ulrika i Östergötland (startår 1908) och Västerhaninge i Södermanland (startår 1927) slog sina julirekord för månadsnederbörd.

Det högtrycksdominerade vädret under augusti medförde att större delen av landet fram till den 27 augusti hade fått mindre nederbörd än normalt för månaden. Regnområdet som passerade den 27-28 gjorde dock att några områden, bland annat vid västkusten och i Härjedalen, fick mer nederbörd än normalt.

Sammanlagt under sommaren fick lite mer än halva landet något mer nederbörd än normalt. Störst var överskottet i östra Norrbotten, där exempelvis Piteå fick ca 70% mer nederbörd än normalt. Förhållandevis minst nederbörd kom i sydöstra Götaland, där underskottet i några områden var ungefär 25%.