Juli 2015 - Högsommarvarm första vecka var månadens behållning

Efter den kyliga junimånaden kom så högsommarvärmen den första veckan i juli. Det gjorde den dessutom med besked med de högsta temperaturerna på drygt 20 år på flera håll i södra och mellersta Sverige. Men värmen blev inte bestående utan resten av månaden dominerades av lågtrycksbetonat, svalt och ostadigt väder. Längst i norr fick man ingen känning av värmen överhuvudtaget.
Eftersom Sverige befann sig i en enhetligt sval luftmassa större delen av månaden, så var det relativt få rapporter om rekordartade skyfall, intensiva och omfattande åskväder, tromber m.m.

Inledande värmebölja

Efter den svala junimånaden var det äntligen dags för högtryck och högsommarvärme i början av juli. Falun-Lugnet noterade den 1 juli säsongshögsta med 28,8°.

Den noteringen blev inte långvarig utan följdes av betydligt högre temperaturer den 2. Allra varmast var det då i Forse i Ångermanland med 32,8°, vilket även blev hela månadens högsta temperatur i landet. Torpshammar i Medelpad var inte långt efter med 32,6°.

Längst i norr fick man dock inte någon känning av varmluften, utan den svalare luften där började långsamt avancera söderut den 3. Varmast denna dag hade Sundsvalls-Härnösands flygplats med 32,4° och Härnösand med 32,2°. För båda stationerna innebar detta den högsta temperaturen sedan 1994.

Den 4 utbredde sig den svalare luften ner över Norrland och norra Svealand. Varmast var det i Oskarshamn med 31,3°.

Den 5 kulminerade värmen i söder. Varmast hade Malmö med 32,4°, vilket är den högsta temperaturen där sedan 1994. Kristianstad och Karlshamn hade sina högsta temperaturer för juli månad sedan 1959 med 31,9° respektive 31,1°.

Värmeböljan följdes av kraftig blåst

Den 6 juli drog ett rätt intensivt lågtryck in över mellersta delen av landet och värmeböljan var över. På många håll föll stora regnmängder, som mest 36 mm i Fredriksberg i Dalarna och Brännberg i Norrbotten. Lågtrycket orsakade kraftig blåst över främst Götaland med fritidsbåtar i sjönöd, Uddevallabron avstängd, inställd Gotlandsfärja m.m.

Väderläget klockan 14 den 6 juli 2015.
Väderläget klockan 14 den 6 juli 2015. Förstora Bild

Den 7 mattades vinden långsamt samtidigt som lågtrycket försköts åt nordost. Det innebar att de största regnmängderna detta dygn hamnade i norra Norrland med drygt 25 mm på sina håll.

Ett nytt ganska intensivt lågtryck drog in på ungefär samma bana den 8 tillsammans med ett omfattande regnområde. Detta gav ännu något större dygnsmängder med till exempel 54 mm i Kopparberg och 53 mm i Grythyttan. Båda stationerna ligger i Västmanland.

Lågtrycket försköts långsamt österut den 9 och det förekom fortfarande stora regnmängder på många håll i landet. Rissna i Jämtland rapporterade 38 mm och exempelvis Piteå i Norrbotten 32 mm.

Tillfällig högtrycksrygg

Det var fortsatt lågtrycksbetonat och ostadigt den 10 juli, men regnskurarna började gradvis tappa i styrka.

Den 11 passerade en högtrycksrygg, vilket innebar en dag med uppehåll eller bara små nederbördsmängder i landet.

Högtrycksryggen naggades snart i kanten, men hann ändå i norra Sverige ge ytterligare en dag med i huvudsak uppehållsväder den 12.

Det ostadiga vädret kom snart tillbaka

Från den 13 juli blev det allmänt ostadigare och skurarna allt kraftigare. Under dygnet fick Kalmar 33 mm med översvämningar på flera håll.
 

Dimmoln över Ångermanälven 13 juli 2015
I den fuktiga luften bildades dimmoln i Ångermanälvens dalgång natten till den 13 juli. Multråberget öster om Sollefteå sticker upp som en nunatak ur dimmolnen. Foto Sverker Hellström Förstora Bild


Längst i norr fanns ännu en del klara områden och där sjönk temperaturen till -1,7° i Pajala natten till den 14. Frampå dagen förstärktes regn- och åskskurar som gav 39 mm i Löttorp på Öland.

Den 15 bjöd inte på några överraskningar utan det ostadiga vädret fortsatte med exempelvis 37 mm regn i Löten i Dalarna.

Åter en tillfällig högtrycksrygg

Den 16 juli förekom regn- och åskskurar i främst Svealand och Norrland. Västerhaninge i Sörmland fick 56 mm och Sågen i Dalarna rapporterade 41 mm. I Götaland var det däremot mest uppehåll tack vare en högtrycksrygg som närmade sig västerifrån.

Den 17 växte högtrycksryggen in över hela landet med uppehåll eller bara små mängder. Natten var kylig med endast +2,4° i Hagshult i Småland.

Återigen ostadigt

Även denna högtrycksrygg drog snabbt bort och ett regnväder rörde sig upp över Sverige den 18 juli med mestadels måttliga mängder.

Nya områden med regn och skurar drog in och gav den 19 hela 53 mm i Baramossa i Halland.

Natten till den 20 var klar i en zon över mellersta Norrland och där sjönk temperaturen till -1° i Gielas. Under dagen bildades åter regn- och åskskurar på många håll. Från Stockholms innerstad kom rapporter om hagelbyar.

En aning högsommarvärme längst i söder.

Det blev åter en kylig natt den 21 juli med som lägst -0,8° i Åsele i södra Lappland. Senare under dagen kom ett nytt regnområde in över södra och mellersta Sverige. Söder om regnområdet drogs det in lite varmare luft och i Lund uppmättes 24,5°.

Den 22 förekom regn- och åskskurar i framför allt den mellersta delen av landet. I Lund uppmättes nu 25,9°, vilket innebar den första dagen på drygt två veckor med högsommartemperaturer någonstans i Sverige.

Den 23 var högsommarvärmen längst i söder undanträngd, men tills vidare var det ändå mest uppehåll där. Däremot förekom regn- och åskskurar i främst södra och mellersta Norrland. Till exempel fick Nianfors i Hälsingland 37 mm.

Den 24 hade Götaland känning av en högtrycksrygg medan det längre norrut fortsatt förekom regn- och åskskurar.

Omfattande nordeuropeiskt lågtryck

Lördagen den 25 juli svängde ett intensivt lågtryck upp över Västeuropa och in över södra Sverige. Tillhörande regn blev kanske inte fullt så kraftigt som befarats, men 20-35 mm uppmättes på många håll i Götaland och Svealand.

Den 26 spred sig regnområdet norrut och berörde i något skede praktiskt taget hela landet. De största regnmängderna detta dygn rapporterades från Almdalen i Jämtland med 54 mm och Kasa i Ångermanland med 49 mm.

Den 27 drog regnområdet så småningom bort år nordost men följdes efterhand av nya splittrade regnområden som drog in över södra Sverige.

Tillhörande lågtryck kom in över landet den 28 med regn- och åskskurar på många håll. Den största dygnsmängden rapporterades från Ed i Dalsland med 51 mm.

Den 29 fortsatte regnskurar att bildas. Den kraftigaste skuraktiviteten uppstod efterhand i ett band över nordligaste Götaland och sydligaste Svealand. I Östergötland uppmättes 53 mm i Kisa samt 52 mm i Ulrika. Längst i norr kom ett regnområde in norrifrån som gav ifrån sig 29 mm i Övre Soppero och 28 mm i Nikkaluokta.

Även de avslutande dagarna var ostadiga

Den 30 juli täcktes Sverige av ett omfattande lågtrycksområde. Regnet längst i norr svängde ner längs fjällkedjan och fortsatte att ge rätt stora mängder. Gäddede fick 44 mm under dygnet. Även i övrigt i landet förekom en hel del regn- och åskskurar.

Vädret fortsatte att vara lågtrycksbetonat och ostadigt även på månadens sista dag, även om skuraktiviteten minskade något.

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juli 2015 (364 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juli 2015 (88 kB, pdf)

Temperatur

Den högsommarvarma första veckan medförde att månaden som helhet blev lite varmare än normalt i sydöstra Sverige. Temperaturöverskotten krympte dock alltmer under månadens gång, vilket innebär att vi får gå åtminstone tillbaka till 2004 för att finna en julimånad med temperaturunderskott i så stor del av landet.
Längst i norr, där man aldrig fick någon känning av högsommarvärmen, så får man på sina håll gå tillbaka till 1992, 1995 eller 1996 för att finna en kyligare juli. I Pajala faktiskt ända tillbaka till 1965 och i Gäddede till 1929, men de stationerna har flyttats några gånger.

Månadsmedeltemperaturen under juli 2015
Månadsmedeltemperaturen under juli 2015. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse under juli 2015
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under juli 2015. Förstora Bild


 

Nederbörd

Praktiskt taget hela Sverige fick mer nederbörd än normalt. För att finna en julimånad med nederbördsöverskott i en så stor del av landet får vi gå tillbaka till åtminstone 1998. Det var egentligen bara ett hörn i sydöstra Götaland där det var torrare än normalt. Lokalt på Österlen i Skåne kom bara lite drygt hälften av normal julinederbörd.
Det var inte fråga om regnrekord i någon större omfattning den här månaden. Det är många julimånader det här seklet som har varit regnrika i olika delar av landet.

Nederbördssumma i mm juli 2015.
Nederbördssumma i mm juli 2015. Förstora Bild
Nederbörd i procent av det normala under juli 2015.
Nederbördens avvikelse från det normala under juli 2015. Förstora Bild

Solskenstid

Solskenstiden låg under den normala på de flesta håll i Sverige, men solfattigdomen räckte inte alls till några bottenrekord. Förhållandevis minst sol har det varit i norr, där årets juli i Luleå blev den tredje solfattigaste sedan 1983. I södra Götaland har det däremot lokalt varit något mer sol än normalt.

Karta med soltimmar under juli 2015
Antal soltimmar i juli 2015. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2015.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juli 2015. Förstora Bild

Åska

Jämfört med förra årets varma julimånad, så har det under juli 2015 inte alls förekommit samma omfattande och intensiva åskväder. De åskrikaste dygnen var den 15 och 16 juli. Det är värt att notera att värmeböljan i början av månaden avbröts utan alltför omfattande åska.

Totalt antal blixtar under juli 2015
Totalt antal blixtar under juli 2015. Förstora Bild
Antal åskdagar under juli 2015
Antal åskdagar under juli 2015 Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Högsta temperatur, juli 2015
Norrland +32.8° den 2 Forse (Ångermanland)
Svealand +31.4° den 2 Falun-Lugnet (Dalarna)
Götaland +32.4° den 5 Malmö (Skåne)
Lägsta temperatur, juli 2015
Norrland -2.0° den 1 Tarfala (Lappland)
Svealand +2.5° den 25 Särna (Dalarna)
Götaland +2.4° den 17 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, juli 2015
Norrland 198.5 mm Nianfors (Hälsingland)
Svealand 201.2 mm Lillhamra (Dalarna)
Götaland 165.4 mm Ed (Dalsland)
Lägsta nederbörd, juli 2015
Norrland 52.1 mm Haparanda A (Norrbotten)
Svealand 49.6 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 33.5 mm Falsterbo (Skåne)
Högsta lufttryck, juli 2015
Norrland 1026.9 hPa den 2 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1028.7 hPa den 2 Örebro flygplats (Närke) och den 2 och 3 Landsort (Södermanland)
Götaland 1031.2 hPa den 2 Karlskrona/Söderstjerna (Blekinge)
Lägsta lufttryck, juli 2015
Norrland 990.8 hPa den 27 Krångede (Jämtland) och Torpshammar (Medelpad) samt den 26 Delsbo (Hälsingland)
Svealand 991.5 hPa den 26 Mora (Dalarna) och Kloten (Västmanland) samt den 8 Gustavsfors (Värmland)
Götaland 991.5 hPa den 8 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, juli 2015
Norrland - cm
Svealand - cm
Götaland - cm

Dygnsnederbörd över 40 mm juli 2015 (91 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i juli 2015 (92 kB, pdf)